"Osman Müftüoğlu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Osman Müftüoğlu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Osman Müftüoğlu

Kalp hastası, cinsel yaşamdan korkmamalı

KORONER by-pass ameliyatı geçirenlerin, stent takılan veya koroner anjiyografi uygulanan sağlıklı bireylerin de cinsel yaşamları ile ilgili korkular taşıdıkları bilinir.

Hemen belirtelim! Kalp hastalarının yaşadıkları cinsel sorunların da cinsel yaşama ilişkin tereddütlerin de en azından yarısında ciddi bir neden bulunamaz.

KORKULAR YERSİZ

Kalp ve damar hastalarında görülen cinsel problemlerin en önemli nedeni duygusal nedenler, korkular ve olumsuz ruh halidir. Kalp hastası olmanın iç dünyalarında yarattığı üzüntü ve korku, cinsel istekte azalmanın (libido azalması veya kaybı) veya cinsel ilişkiyi sağlayacak güç kaybının (impotans) başlıca sebebidir. Yaşadıkları sosyal çevrenin kalp hastalarının cinsel yaşamlarını sınırlamaları veya bir süre ertelemeleri gerektiğine dair yanlış yargılar da hastaları etkiler. Bir kalp hastasının, özellikle kalp krizi geçirenlerin cinsel ilişkiden bahsetmeleri bir süre için ayıplanabilir. Kısacası kalp hastası biri iseniz, cinselliğiniz hem iç dünyanızda hem de sosyal çevrenizde ciddi anlamda baskılanmıştır.

Depresyon, kalp hastalıklarında, özellikle kalp krizleri sonrasında sık görülen bir sorundur. Kalp hastalığını takiben ortaya çıkan moral kaybı ve depresyon, hastaların cinsel yaşamlarını etkileyebilir. Kalp hastası olmanın sorunlarını ve sorumluluklarını doktorları ile yeteri kadar paylaşamayan hastalarda cinsel aktivite azalmasına daha sık rastlanır.

Kalp hastalarında gürülen libido ve potens azalmasının başka sebepleri de olabiliyor:

Kalp hastalığı ve hipertansiyonun tedavisinde kullanılan ilaçların bazıları cinsel yaşamı olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Kalp hastalarının bazılarında sık görülen şeker hastalığı, cinsel güçte azalmaya neden olabiliyor.

Kalp hastalarının yaşadıkları diğer bazı sorunlar (uykusuzluluk, gerginlik) cinsel yaşamı baskılıyor.

Bütün bunlara rağmen kalp hastalarının çok az bir bölümünde cinsel aktiviteyi azaltan ciddi bir neden saptanabiliyor. Sorun bedensel olmaktan daha çok ruhsaldır, duygusaldır. Bu nedenle kalp hastalarının cinsel yaşamlarına ilişkin bilgilendirilmeleri büyük önem taşıyor. İyi bir psikolojik destek alan, fiziksel aktiviteye erken başlayan, özgüveni güçlü, doktorları ile ilişkisi ve tıbbi bilgilendirimi yeterli hastalarda cinsel sorunların daha az yaşandığı biliniyor.

HATIRLAYIN

Cinsel isteksizlik sorununu yoğun yaşayan hastalar için psikolojik destek gerekebilir. İhtiyaç varsa bir androloji uzmanından yardım da alınabilir. Hasta ve eşinin beslenme, kilo verme ve egzersize ilişkin bilgilendirildiği dönemde bu bilgilerin içine cinsel yaşamla ilgili olanlar da eklenmelidir. Hastalara kullandıkları ilaçların cinsel yaşamlarına yönelik yan etkileri anlatılmalıdır. Cinsel aktiviteye ne zaman dönecekleri belirtilmelidir. Viagra, cialis, levitra ve benzeri potens destekleyici, nitrik oksid arttırıcı ilaçları kullanıp kullanamayacakları, kullanım şekilleri, dozları ve zamanları etraflı olarak anlatılmalıdır.

UNUTMAYIN

Kalp hastalarının yaşadıkları cinsel güç sorunlarının çoğu ya bilgisizlikten, korkudan, kaygıdan ya da cinselliği yeteri kadar tanımamaktandır. Sorununuzun çözümü ve sorularınızın yanıtlanması için doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin! Kalp sorununu yaşayanlarda cinsel yaşama ilişkin bir korku yapılanması hep vardır. Kalp krizi geçiren hastaların dörtte biri cinsel aktiviteyi bırakmaktadır. Özellikle kalp yetmezliği sorunu yaşanlayanlarda cinsel hayat yok denecek kadar azalmaktadır. Koroner kalp cerrahisi geçiren her on hastadan biri cinsel aktiviteyi uzunca bir süre terketmektedir. Sadece eforla gelen ve dinlenmekle geçen göğüs ağrıları yaşayan koroner kalp hastalarında ise cinsel aktivite pek bozulmaz.
X