Obezite tedavisinde alternatif: Mide balonu

Güncelleme Tarihi:

Obezite tedavisinde alternatif: Mide balonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 20:52

Mide balonu işleminin ameliyat - sız olarak yakla - şık 15 dakikada tamamlandığını belirten Genel Cer - rahi Uzmanı Op. Dr. Cem Güçlü, bu işlemde hasta uykulu bir haldey - ken (sedasyon) endoskopi yapıldı - ğını ve aynı yoldan mide balonunun yerleştirildiğini söyledi. Mide balonunun etki mekanizmasını da anlatan Güçlü, midede yer kap - layarak sürekli tokluk hissi yarattığını, böylece her öğünde daha az gıda tüketimiyle hastanın kilo vermesinin sağlandığını kaydetti. Mide balonu - nun midede maksimum 6 ay-1 yıl süreyle bırakıl - dığını ifade eden Güçlü, “Ancak diğer girişimsel yöntemlerden önemli bir farkı, balonun belli bir süre sonra çıkarılması - dır. Hastaların diyetisyen takibi şarttır. Hastalar bu süre içinde yapılarına göre yüzde 10-20 arasın - da kilo verir” dedi.

Haberin Devamı

 

MİDE BALONUNA KİMLER ADAY?

Mide balonu yöntemi - nin orta derecede obezi - te hastaları (VKİ 30-40), ameliyattan kaçınan ağır obezite hastaları (VKİ 40 ve sonrası), yüksek anestezi ve ameliyat risklerini azaltmak ama - cıyla, yandaş hastalıkları olan ağır obezite hasta - larına uygulanabildiğini belirten Güçlü, “Ancak gastrit, mide ülseri, ge - çirilmiş mide cerrahisi, geniş mide fıtığı, hamile veya emzirme dönemin - de olanlara, alkol bağım - lılığı, kanama bozukluğu olan hastalara uygula - namamaktadır” şeklinde konuştu. Mide balonu işlemi sonrası hastada bulantı, kusma, göğüste yanma, reflü, geğirme ve kramp - ların görülebileceğini kaydeden Güçlü, “Bu belirtiler sık - lıkla geçicidir ve ilaç tedavileriyle düzelir. Nadir du - rumlarda kusmalar devam eder, bu vakalarda balonun erken çıkarılması gerekebilir. Mide balonu taham - mül edilemez ve tedaviye yanıtsız yan etki yaparsa, herhangi bir anda çıkarılabilir” dedi.

Haberin Devamı

BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

İşlem sonrası beslenmenin önemine değinen Güçlü, bu sü - reçte diyetisyen takibinin önemli olduğunu belir - terek, şu tavsiyelerde bulundu: “İlk günlerde mide kasılmaları, kramp - ları, bulantı, kusma ola - bileceğinden sıvı diyet uygulanmalıdır. Şekersiz komposto suyu, yüzde 100 meyve suları veya gaz yapmaması için laktozsuz süt, ayran, et suyu, tavuk suyu gibi proteini yüksek sıvılar tercih edilmelidir. Bulan - tılar, kramplar geçtikten sonra ilk etapta mideyi yormayacak hafif, püre kıvamında veya blende - rize edilmiş besinlere geçilmesi gerekmektedir. Katı diyet döneminde mide balona alıştıktan sonra normal beslenme - ye geçilmektedir. Normal beslenmeye geçilmesiyle birlikte düzenli bir diyet - le, kişinin mide balonu sayesinde sağlıklı bes - lenmeyi bir yaşam biçimi haline getirerek uzun vadede kilo vermesi ve kilosunun korunması hedeflenmektedir.”

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!