SAVDES-SEN’den toplu sözleşme açıklaması

Güncelleme Tarihi:

SAVDES-SEN’den toplu sözleşme açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 23:04

Merkezi Ankara’da bulunan Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası’nın (SAVDES-SEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, 7’nci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’ne yönelik basın açıklaması yaptı. Cengiz görüşmeler için, “Tüm tarafları memnun edecek bir sonuca ulaştırılması gereklidir” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

7’nci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nin yaklaşık 6 milyon memur ve emeklinin yaşam standardı açısından oldukça önemli olduğuna ve kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğuna vurgu yapan SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “7’nci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nin temelini memur ve emeklilerin mali hakları oluşturuyor. Kamuoyunun beklentisi de önceliği de mali haklarda, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ücret ve sosyal yardımların yapılması yönündedir. Toplu Sözleşme görüşmeleri tiyatroya dönüştürülmemelidir. Memurların beklentilerine cevap verilmelidir. Yıllar içinde bazı, sınıf, kadro, meslek veya kurumlar bazında yapılan bazı düzenlemeler, kamu kaynaklarının adil bölüşümü ve hiyerarşi konusunda bazı sorunlara sebebiyet vermiştir. Bu husus son dönemde sıkça basına da yansıdığı üzere her kesimden serzenişlere neden olmuştur. Beklentileri karşılamanın ve serzenişleri azaltmanın yolu, yine palyatif çözümler getirerek yani aynı hatalara düşerek sorunu karmaşık ve işin içinden çıkılmaz hale getirmek yerine, tüm tarafları memnun edecek bir sonuca ulaştırılması gereklidir. Devlet memurları bir an önce somut rakamların konuşulmasını istiyor.

Haberin Devamı

“Devlet memurlarının mali haklarını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesi ve bu maddeye göre çıkarılmış 17 Nisan 2006 tarihli “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararı” ile 375 sayılı KHK ve eki 1 sayılı cetvelin; hiyerarşik düzen, görev ve sorumluluklar çerçevesinde sınıf, kadro ve dereceye göre yeniden düzenlenmesi” en sade ve pratik çözüm olacaktır. Bu düzenlemelerde, en düşük memur ücretinin dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması ve Dışişleri Bakanlığı yurt dışı teşkilatında görevli “sözleşmeli personelin” de kapsama dahil edilmesi oldukça önemli bir husustur.Ayrıca, memur ve emekli maaş artışlarında, vergi dilimi, ülkenin büyüme oranı, enflasyon farkı gibi hususların etkisi, görevin sağladığı katma değer ve personelin performansı göz önünde bulundurulmalıdır. Memurun kaderini revize edilmiş enflasyon rakamları belirlememelidir. Memurlar hayatını idame ettirebilecek realiteye uygun, refah seviyesini yaşamsal olarak destekleyecek bir ücret beklentisi içindedirler.

Haberin Devamı

1994 yılı ekonomik krizi akabinde, 1994 ila 2005 yılları arasında 375 sayılı KHK kapsamında memurlara ödenen “Lojman Tazminatı” tüm memurlara kira yardımı olarak yeniden ödenmesi, memurların büyükşehirler ve turistik bölgelerde iskanı açısından oldukça önemlidir. Memur emeklilerinin mali sorun yaşamaması için, 7456 sayılı Kanun ile Temmuz 2023 ayında memurlara seyyanen verilen 8.077 TL’nin taban aylıklara eklenerek emekli ücret ve ikramiyelerine de yansıtılması sağlanmalı, birinci dereceye gelmiş tüm memurların sınıf ayırımı yapılmaksızın 3.600 ek gösterge verilerek hiyerarşik bir düzen çerçevesinde tazminat yansıtma oranları artırılmalıdır. Kamu kaynaklarının adil bölüşümü çerçevesinde, kamu işçilerine ödenen ikramiye ve tediye benzeri olarak, ocak ve temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere tüm memur ve emeklilerine yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmesi beklentileri karşılayacak, memnuniyet yaratacaktır.

Haberin Devamı

Kamunun kanayan yarası “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” kaldırılmalı, mevcut personel eğitim ve mesleklerine uygun diğer hizmet sınıflarına atandırılarak “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararında” bu yönde düzenleme yapılmalıdır.
Kamuda branşlaşmayı sağlamak amacıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesine eklenerek, “Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı”, “Mali Hizmetler Sınıfı”, “Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı” ve “Adalet Hizmetleri Sınıfı” ihdas edilmelidir.
Şef, Müdür Yardımcısı, Başmühendis, Müdür ve Şube Müdürü kadrolarında görev yapan orta ve alt düzey yönetici personele hiyerarşik bir düzen içerisinde 8.000 puana kadar görev ve 2.000 puana kadar makam tazminatı verilmelidir. Kamu mühendislerimizin, mali hakları yeniden düzenlenmeli, teknik sorumluluk tazminatı verilmeli, emekli kamu mühendislerine 15.000 puan karşılığı ek ödeme yapılmalı, “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkarılmalı, Tekniker ve Teknisyenlerin ek gösterge, tazminat yansıtma oranları, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları da hiyerarşi içerisinde artırılmalıdır.

Haberin Devamı

Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımı kaldırılmalı ve kariyer uzmanları arasında mali hak dengesi sağlanmalı, ayrıca Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının görev tanımları yapılarak inceleme yetkisi verilmeli, Gelir İdaresi çalışanlarımızın vergi vb. kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin tazmini için “Mali Hizmetler Tazminatı” verilmelidir. Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli memurlara, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile “4.000 gösterge puanı karşılığı Ek Ödeme” verilmelidir EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında iş yükü oldukça artan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline, ayrıca “%50 oranında Sosyal Güvenlik Tazminatı” ödenmeli, kurum içinden atama yapılacak şekilde “Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Uzman Yardımcısı” kadroları ihdas edilmelidir. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen “Asayiş Tazminatı”, bu kurumlarda görevli Devlet memurlarına da verilmelidir. Sendikal örgütlenmenin önündeki her türlü baraj kaldırılmalı, örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayıcı “dayanışma aidatı” gibi yeni girişimlerden kaçınılmalı, memurlara grev hakkı alınması için mücadele edilmeli, toplu sözleşme ikramiyesinin en az üç kat artırılması sağlanmalıdır.”

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!