Maliyeciler yeni dönemde yeni düzenlemeler bekliyor

Güncelleme Tarihi:

Maliyeciler yeni dönemde yeni düzenlemeler bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 22:51

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını beklediklerini belirtti.

Haberin Devamı

Merkezi Ankara’da bulunan Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası’nın (SAVDES-SEN)Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görev başlamasının ardından yeni dönemde bakanlık personelinin özlük haklarında da düzenlemeler yapılmasını beklediklerini söyledi. Personelin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini sıralayan Cengiz yaptığı yazılı basın açıklamasında özetle şunları söyledi:

‘DAHA CAZİP VE ÇEKİCİ HALE GETİRİLMELİ’

“2011 yılından itibaren hem Gelir İdaresi Başkanlığı hem de defterdarlıklar ve mal müdürlüklerinde ciddi anlamda personel sirkülasyonu yaşanmaktadır. personel sirkülasyonunun doğal sonucu olarak ciddi personel açığı ve ihtiyacı bulunmaktadır. Personel devir hızındaki artış bakanlığın gelenek ve göreneklerine sahip kurumsal hafızayı yok edecek boyutlara ulaşmıştır. Merkez ve taşra ayrımı uygulamasına bir an önce son verilmelidir. Maliyecilik Meslek Kanunu’nun ve Mali Hizmet Sınıfı’nın bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bakanlığın düşüşe geçen personel sayısını artırma çabalarına karşın, açılan sınavlara katılım yönündeki isteksizlik ve personel sayısının sürekli azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Finansal yaşamın iki önemli gerçeği gelir ve gider idarelerinin kontrolünü elinde bulunduran bakanlığın, insan kaynakları ve özlük hakları bakımından daha cazip ve çekici hale getirilmesi gerekmektedir.

Haberin Devamı

‘GÖREV TANIMLARI YENİDEN ELE ALINMALI’

Ücretlerin, çalışanların hizmetlerinin karşılığı olmasının yanı sıra, çalışanların kurumlarına olan bağlılığını da ortaya koyan önemli bir ölçüt olması sebebiyle, düşük ücretlerin, çalışanların motivasyonunun azalmasına ve çalışma isteksizliğine ya da gizli işsizliğe neden olmaktadır. Büyükşehirdeki maliyecilerin ücretlerinde derhal iyileştirmeye gidilmelidir. Gelir ve gider idaresinde görevli personelin unvanlarında bir an önce sadeleştirmeye gidilmesi gerekmektedir. Kariyer meslek gruplarının görev ve tanımları risk ve mali sorumluluk bakımından yeniden ele alınması ve baş uzmanlık unvanı tanımının kurum literatür hayatına geçirilmesi gereklidir. Vergi dairelerinin mükellef büyüklüğü ve benzeri kriterlere göre A, B, C olarak sınıflandırılması gerekmektedir. İşi ve iştigal konusu parasal değerler bütünü olan Maliye ve Gelir İdaresi personelinin ücret ve gelir kalemlerinde maliyecilik mesleğinin vakar ve ciddiyetini koruyacak şekilde düzenlemeye gidilmelidir.

Haberin Devamı

‘MERKEZ VE TAŞRA AYRIMINA SON VERİLSİN’

Gelir İdaresinin Başkanlığı’nın gelecekteki hafızası hükmünde olan genç ve inovasyona açık beyin takımı yeterliliğe tabi gelir uzmanlarını motive edici, kuruma olan aidiyet duygularını pekiştirici görev tanımlarının, yetki ve sorumluluklarının bir an önce tanımlanması, merkez ve taşra ayrımına gelir ve defterdarlık uzmanları yönünden bir an önce son verilerek merkez statüsünün sağlanması,  çok uzun yıllar süren bir eğitim bilgi ve birikim sonucu yetişen kurum yöneticilerinin özlük haklarının bir an önce düzenlenmesi, kurum yöneticileri ,gelir ve defterdarlık uzmanları ile vergicilik mesleğini şiar edinmiş bakanlık personelinin mali ve özlük haklarının mali hizmetler sınıfının ihdası ile bu sınıf içinde hiyerarşik olarak yeniden ele alınması Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son günlerde ekonomi yönünden dile getirdiği  ancak bugüne kadar çalışanların ekonomisinin göz ardı edildiği rasyonel zeminin de bu şekilde sağlanmış olacağı yadsınamaz bir gerçektir.”

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!