SAĞLIKLI YAŞAM

Kornea naklindeki yeni teknikler

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. VolkanHürmeriç cevaplıyor; Kornea naklindeki yeni tekniklerKornea dokusu pek çokhastalık nedeniyle saydamlığını kaybetmekte ve değiştirilmesi gerekmektedir.Halk arasında kornea nakline göz nakli adı verilmektedir. Uzun yıllardır ülkemizdekornea nakli yapılsa da son 15 yıl içerisinde olan gelişmeler sayesinde artıkkornea dokusunun tamamı yerine sadece hastalıklı olan kısmının değiştirilmesitercih edilmektedir. Bu sayede vücudun değiştirilen korneayı reddetme ihtimalive göz tansiyonu riski en aza indirilmektedir. Yeni nakil teknikleri arasındayer alan DALK ameliyatı ileri derece keratokonusta kullanılarak korneanınsadece ön kısmı nakledilmektedir. Katarakt ameliyatı sonrası olan görmekayıplarında ise korneanın sadece arka yarısı DSAEK tekniği iledeğiştirilmektedir.  Kısmı nakiluygulanan bu ameliyatlarda hastaların görme seviyesi çok daha kısa sürededüzelebilmektedir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç cevaplıyor; Kornea naklindeki yeni teknikler
Kornea dokusu pek çok hastalık nedeniyle saydamlığını kaybetmekte ve değiştirilmesi gerekmektedir. Halk arasında kornea nakline göz nakli adı verilmektedir. Uzun yıllardır ülkemizde kornea nakli yapılsa da son 15 yıl içerisinde olan gelişmeler sayesinde artık kornea dokusunun tamamı yerine sadece hastalıklı olan kısmının değiştirilmesi tercih edilmektedir. Bu sayede vücudun değiştirilen korneayı reddetme ihtimali ve göz tansiyonu riski en aza indirilmektedir. Yeni nakil teknikleri arasında yer alan DALK ameliyatı ileri derece keratokonusta kullanılarak korneanın sadece ön kısmı nakledilmektedir. Katarakt ameliyatı sonrası olan görme kayıplarında ise korneanın sadece arka yarısı DSAEK tekniği ile değiştirilmektedir.  Kısmı nakil uygulanan bu ameliyatlarda hastaların görme seviyesi çok daha kısa sürede düzelebilmektedir.

GÜNCELLENME