Bitmeyen senfoni

Güncelleme Tarihi:

Bitmeyen senfoni
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2015 17:00

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) internette jet hızıyla engelleme yetkisi veren düzenleme 1 yıl içinde 4. kez gündemde. İlk kez 2014 Şubat ayında çıkarılan yasayla TİB Başkanı’na mahkeme onayı olmaksızın erişim engelleme yetkisi verilmiş, Anayasa Mahkemesi de iptal etmişti.

Haberin Devamı

5 ŞUBAT 2014 İLK YASAK

Torba yasa teklifi Meclis’te kabul edildi. Yasanın 94’üncü maddesi özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda kişilerin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na başvurarak 4 şaat içinde erişimin engellenmesini sağlayabileceklerdi. Engelleme kararının çıkmasından 24 saat içinde de mahkemeye gidilmesi zorunlu olacaktı. Ayrıca TİB başkanına da mahkemeye gitmeden erişim engelleme hakkı verildi.

18 ŞUBAT 2014 ŞARTLI ONAY

Düzenleme büyük tartışmalara neden oldu. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yasayı veto çağrıları yapıldı. Gül twitter adresinden yasayı onayladığını ilan etti ve çağrılara şu yanıtı verdi: “İnternet yasası hakkında yoğun mesajlar gönderiyorsunuz... İki maddeyle ilgili kaygılar için yeni bir yasal düzenlemeyle giderilecek. Bu düzenlemenin süratle gerçekleşmesi için Macaristan’dan döner dönmez yasayı onayladım.”

Haberin Devamı

26 ŞUBAT 2014 ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Üç ana konuda değişiklik yapıldı. Trafik bilgisinin, “taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden” ibaret olduğu yasaya eklendi; trafik bilgilerinin ancak mahkemelerce talep edilmesi halinde TİB tarafından alınarak mahkemeye verilebileceği öngörüldü. TİB Başkanı tarafından verilen erişim engellemesi kararına da mahkeme şartı getirildi. Hemen yasalaştı.

17 NİSAN 2014 İPTAL BAŞVURUSU

Cumhuriyet Halk Partisi yeni yasanın da onaylanmasının ardından çeşitli maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. CHP özellikle TİB’in erişim sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılardan neredeyse sınırsız ölçüde bilgi isteme yetkisine sahip olduğuna dikkat çekerek düzenlemenin özel hayatın gizliliğini ve kişisel verilerin korunması yönündeki anayasal güvenceyi ihlal edecek nitelik taşıdığını vurguladı.

10 EYLÜL 2014 SON DAKİKA

Meclis’te görüşmeleri yapılan torba yasaya son dakikada eklenen düzenlemeyle, TİB Başkanı’na verilen internet engelleme yetkisi genişletildi. Tek cümlelik eklemeye göre, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya birkaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, başkanın talimatı üzerine TİB engelleme yapabilecekti. Böyle bir durumda yasak 4 saat içinde uygulanacaktı.

Haberin Devamı

11 EYLÜL 2014 JET ONAY

Cumhurbaşkanlığı’nın ilk yasa onayını Tayyip Erdoğan internet yasaklarında değişiklikleri de kapsayan torba yasaya verdi. Erdoğan “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

3 EKİM 2014 İPTAL KARARI

Yeni düzenlemelerin onaylanmasının ardından ise Anayasa Mahkemesi’nin iptal başvurularına yanıtı geldi. Mahkeme, hükümetin torba yasayla, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) verdiği “4 saat içinde internet sitesi kapatma” yetkisini iptal etti. İnternet sitesi kapatmak ya da erişimi engellemek için ancak mahkeme kararı geçerli olabilecek hale döndü.

Haberin Devamı

19 OCAK 2015 YENİ TORBA

AK Parti Konya Milletvekili Kerim Özkul tarafından verilen teklifle TİB Başkanı’na internet yasaklama yetkisi veren ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenleme yeniden gündemde. Yarın itibariyle meclis maratonu başlayacak olan teklife göre, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden biri halinde Başbakanlığın talebiyle TİB tarafından karar alınacak.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!