Güncelleme Tarihi:

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 00:00

 

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/235 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 08/05/2024

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 11/06/2024 SAAT: 10:00

Dosya NoMahalle/ KöyAda/ ParselMalikKamulaştırılacak Alan m2'si
2024/235Gündüzlü Mah.0/1095Şahver Nurdan Ersöz1557,12 m2
2024/239Banarlı Mah.0/4749Ahmet Mülayim5129,53 m2

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 05/06/2024 SAAT:11:00

Dosya NoMahalle/ KöyAda/ ParselMalikKamulaştırılacak Alan m2'si
2024/238Banarlı Mah.0/4775Yudum Mülayim
Ahmet Mülayim
Nevin Mülayim
1281,55 m2

#ilangovtr Basın no ILN02037193

Haberle ilgili daha fazlası: