Güncelleme Tarihi:

T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 00:00

.

T.C.
ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili Av. Hasan UZUN tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazların YEDAŞ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1. EPDK tarafından 28/11/2019 tarih, 8960-269 sayılı Kamu Yararı Kararı verildiği,2. Davacı TEDAŞ'ın 16/03/2020 tarih, 6-246 sayılı Kamulaştırma Kararı alındığı,
3. Kamulaştırma bedelinin mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,
4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5. Duruşmaların 22/09/2023 günü saat 09:00 itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; davete uymayanların yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,
6. Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,
7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 11/08/2023
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ
1-2023/172 Esas - Malik Salih DOĞAN, Samsun, Salıpazarı, Çiçekli, 131 ada, 2 ve 3 parseller, Fındık Bahçesi
2-2023/173 Esas - Malik Ahmet DOĞAN, Samsun, Salıpazarı, Çiçekli, 131 ada, 1 parsel, Fındık Bahçesi
3-2023/174 Esas - Malik Cafer DOĞAN, Selma KALKAN, Hamide AKGÜN, Fadime DEMİROK, Özlem ÇETİN, Ferhat ÇETİN, Ahmet Arif ÇETİN, Özgür ÇETİN, Cemile DOĞAN Samsun, Salıpazarı, Çiçekli, 139 ada, 4 ve 5 parseller, Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi
4-2023/175 Esas - Malik Hasan DOĞAN, Samsun, Salıpazarı, Çiçekli, 143 ada, 5 ve 6 parseller, Fındık Bahçesi
5-2023/176 Esas - Malik Bilal DOĞAN, Samsun, Salıpazarı, Çiçekli, 143 ada, 3 parsel, Fındık Bahçesi
6-2023/177 Esas - Malik Hasan DOĞAN, Samsun, Salıpazarı, Çiçekli, 144 ada, 2 ve 3 parseller, Fındık Bahçesi
7-2023/178 Esas - Malik Şükrü DOĞAN, Samsun, Salıpazarı, Çiçekli, 145 ada, 2 parsel, Tarla
8-2023/179 Esas - Malik Bilal DOĞAN, Samsun, Salıpazarı, Çiçekli, 146 ada, 12 ve 13 parseller, Fındık Bahçesi
9-2023/180 Esas - Malik Hasan DOĞAN, Samsun, Salıpazarı, Çiçekli, 146 ada, 4 parsel,Fındık Bahçesi
10-2023/181 Esas - Malik Fahrettin DOĞAN, Hacer KUZU, Hamide KARA, Hanife DOĞAN, İslam DOĞAN, İsmail DOĞAN, Mehmet DOĞAN, Name DOĞAN, Samsun, Salıpazarı, Çiçekli, 155 ada, 2 parsel,Fındık Bahçesi
11-2023/182 Esas - Malik Adem DOĞAN, Samsun, Salıpazarı, Çiçekli, 155 ada, 7, 8 ve 9 parseller, Fındık Bahçesi

#ilangovtr Basın no ILN01891028

Haberle ilgili daha fazlası: