Güncelleme Tarihi:

T.C. BAYINDIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAYINDIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 00:00

Sayı : 2023/119 Esas

17/05/2023 Konu :İ L A N
MALİYE HAZİNESİ ile İZMİR DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacı vekili dava dilekçesinde; İzmir İli Bayındır İlçesi Karahallı Mahallesi'nde bulunan 123 ada 67 parsel sayılı taşınmazın kayıt maliklerinden Nazif mirasçıları için Bayındır Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/682 Esas sayılı dosyası ara kararı ile İzmir Defterdarı davalının Kayyım tayin edildiğini, 10 yıldan fazla süredir kayyım suretiyle taşınmaza ilişkin satış bedelinin idaresinin sağlandığını, bedelinin Türkiye Emlak Katılım Bankası İzmir Şubesi'nin dava dilekçesinde bildirilen vadeli hesabında değerlendirildiğini ileri sürerek kayyımla idare süresi dolduğundan Türk Medeni Kanunu’nun 588. maddesi uyarınca bankadaki paranın Hazine'ye devrine ve 123 ada 67 parsel sayılı taşınmazdaki Nazif mirasçılarının gaipliğine karar verilmesini talep ettiği, Nazif mirasçılarının gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01843483

 

Haberle ilgili daha fazlası: