Güncelleme Tarihi:

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MARMARİS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MARMARİS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 00:00

.

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MARMARİS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İ L A N
Ek ilan listesinde adı soyadı/ünvanı yazılı Dairemiz mükelleflerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101. maddesi kapsamında adreslerinin bulunmaması, yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması ve başka nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Aşağıda adı soyadı, ünvanı yazılı Dairemiz mükellefleri adlarına tarh olunan ve tebliğ edilemeyen vergi ve cezalara ilişkin ihbarnameler için, ayni kanunun 103, 105 ve 106. maddeleri gereğince hazırlanan ilan listesindeki mükelleflerin, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmesi ya da taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmesi halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacaktır.

İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde, Vergi Dairemize müracaat ederek adreslerini bildirmeyenlere, 1 ayın sonunda TEBLİĞ YAPILMIŞ sayılacağı ilanen duyurulur.
15.11.2023
Nuran SARIAYDIN
Vergi Dairesi Müdürü
S. NoVergi NoT.C. NoAdı Soyadı/ÜnvanAdresVergi DönemiVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı / Vergi Cezası Toplamı
1543096989254208603266UMUT KEMARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS/MUĞLA10/2018-12/201830802023102666ab900000012023102614abI00000051.833.652,57
2543096989254208603266UMUT KEMARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS/MUĞLA01/2018-12/201830802023102666ab900000012023102614abI00000082.491.817,62

#ilangovtr Basın no ILN01933294

 

Haberle ilgili daha fazlası: