Güncelleme Tarihi:

"İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ LÜZUMU MUHAKEME KARARI"

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ LÜZUMU MUHAKEME KARARI
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 00:00

 

"İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
LÜZUMU MUHAKEME KARARI"

Sayın Onural Alper ŞAHİN

Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun 94. Maddesi uyarınca görevinizden çekilmiş sayıldığınız, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereği üzerinizdeki taşınırları iade etmeniz talep edildiği halde iade etmemeniz sebebiyle hakkınızda bulunulan suç duyurusu üzerine 2547 sayılı kanunun 53/c hükmü gereği yürütülen ceza soruşturması neticesinde ilk ve son soruşturma tamamlanmış olup, hakkınızda son soruşturma açılmasına (lüzumu muhakemesine) karar verilmiştir.

Tarafınıza tebliği gereken 25.01.2024 tarih ve 56007219-659-1335600 sayılı lüzumu muhakeme kararının bildirilmesi yazısı tarafınıza olağan yollardan tebliğ edilememiştir. Söz konusu yazı işbu ilanın ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Binası 3. Katta bulunan ilan panosuna asılacak olup ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacak olup, tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde lüzumu muhakeme kararına itiraz etme hakkınız olduğu, itiraz dilekçesi sunmadığınız takdirde soruşturma dosyasının mevcut hali ile Danıştay’a gönderileceği hususu ilanen bildirilir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02010115

Haberle ilgili daha fazlası: