Geometrik sanatın inanılmaz dünyasına giriş

Güncelleme Tarihi:

Geometrik sanatın inanılmaz dünyasına giriş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 15:37

'Geometric Patterns with Creative Coding' (Yaratıcı Kodlama ile Geometrik Desenler) adlı yeni kitabı New York'ta bulunan Apress tarafından yayımlanan Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi, sanatçı Selçuk Artut, "Soyutlama meselesinin kökenlerini anlamak istediğimde geometrik desenlerin kendine has, inanılmaz bir dünyasının olduğunu sezdiğimden konuya derinlemesine girmek için bir türlü cesaret edemiyorum. Bir süre konu üzerine çalışıp bu cesareti topladıktan sonra gelenekte var olan desenleri kendi yöntemlerimle yaratıcı kodlama ile üretebileceğime dair bir maceraya atıldım. Bunu başarabildiğimi görünce elbette bu düşüncelerimi başkalarıyla da paylaşmak istedim ve gelenekte bulunan 23 farklı deseni analizleyerek, bu yöntemi uygularak oluşturmayı başaran kitap bu şekilde ortaya çıkmış oldu" diyor.

Haberin Devamı

“Yaratıcı Kodlama ile Geometrik Desenler” isimli yeni kitabınızda nelere yer veriyorsunuz? Bu kitabınızda hangi mesajlara odaklanıyorsunuz?
Bu kitapta, hepsi benim için son derece önemli olan birden fazla konuyu harmanlayarak sunmayı hedefledim. Öncelikle sanat tarihine bakış açımızın bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğini ve herhangi bir gruba ya da döneme ait olmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Sanat tarihinin, çeşitli dönemler ve kültürler arasındaki geçirgen bir diyalog olarak anlaşılması ve bu diyaloğun zenginliği ve çeşitliliği nedeniyle benimsenmesi gerektiğine inanıyorum. Çağlar boyunca dünyanın dört bir yanından sanatçıların, yazarların ve akademisyenlerin eserlerini keşfettiğimiz takdirde sanat, kültür ve tarihin karşılıklı ilişkilerini tam anlamıyla kavrayabiliriz.
İkinci olarak, geçmişe bakıldığında geometri sanatıyla elde edilebilecek soyutlamaların günümüz medya sanatının esin kaynağı olduğunu ortaya koymak istiyorum. Geçmişin geometrik sanatı ile günümüzün kendinden üreyen sanatı arasında çok uzun süredir gizli kalmış olan bağlantıları gün ışığına çıkarmak istiyorum. Bunu yaparak, geometrinin ve soyut sanatın mevcut sanatsal pratiğimizi etkileme ve şekillendirme gücünü vurgulamayı umuyorum.
Üçüncüsü, insan ve teknolojinin birleşmesinden ortaya çıkan diyalektik yaratıcılığı bir tanım olarak önererek bu konuda gelecekte yapılacak araştırmaları teşvik etmek istiyorum. Bu tanımla, medya sanatının farklı disiplinleri anlamlı bir bütün halinde sentezleme potansiyelini göstermeyi umuyorum. Tüm bu niyetleri ortaya koyduktan sonra ise kitapta 23 farklı geometrik desenin analizini yaparak bilgisayar kodlama yöntemleri ile yeniden üretilmelerine olanak sağlayan kendime özgü yöntemlerimden bahsediyorum. Bir anlamda bu sayede harmanlamak istediğim düşünce yapısını somutlaştırıyorum da denebilir.

Haberin Devamı

Bu kitabınızın New York’ta bir yayınevi tarafından yayımlanması size neler hissettirdi?

Geometrik sanatın inanılmaz dünyasına giriş

Elbette, kitabın tüm dünyaya açılmış olması oldukça heyecen verici. Üzerinde çalıştığım meselenin geniş kitlelerce tartışılıyor olmasından oldukça memnunum. Dünyanın bir çok yerinden bana ulaşanlar olmaya başladı. Kitabı sahiplenen bir uluslararası yayınevinin desteğini hissetmek insana tatlı bir gurur veriyor. Oldukça profesyonel bir tutum içinde, olması gerektiği samimiyette bir iş ilişkisi içindeyim. Birlikte çalıştığım yayınevi olan Apress'in de Yaratıcı Kodlama alanında çıkan ilk kitabı olması onlar açısından da oldukça önemli.

Haberin Devamı

Kitabınızın yurt dışında önemli bir yayınevi tarafından yayımlanması ve çok geniş kitlelere ulaşabilmesinin yolunun açılması bundan sonraki akademik ve yeni kitap çalışmalarınızı nasıl etkileyecek?
Uzun yıllardır üniversitede ders veriyorum, müzikle uğraşıyorum ve sanat alanında sergiler düzenliyorum. Hiçbir aşamada yurt içi / yurt dışı ayrımını düşünürken kendimi bulmadım. Ne yazık ki bu ayrım burada bizim oluşturduğumuz sanal bir bariyer. Bu açıdan düşünüldüğünde benim için çok bir farklılık olacağını düşünmüyorum. İster istemez zaman geçtikçe başarılı işler ortaya koyduğunuzda kariyerinizde bir gelişim meydana geliyor. Kitabın akademik gelişimimin önemli bir parçası olacağı kaçınılmaz.

Haberin Devamı

Bugüne kadar yayımlanan eserlerinizle kıyaslarsanız bu kitabınızın farklı ve öne çıkan yönleri neler?
Daha önce yayımlanan kitaplarımın bir kısmı sergilerimden yola çıkarak gerçekleştirdiğim sanatçı kitaplarından oluşuyor. Bir diğer kısmı ise günümüz teknoloji-insan eksenindeki felsefi düşüncelerimi ve sorgulamalarımı içeren kitaplardan oluşuyor. Bu yeni çıkan kitabım biraz melez bir yapıya sahip. Kitapta bulunan desenler, benim bir süredir sanat eseri olarak ürettiğim işlerimin kapılarını açan anahtarlar aslında. Kitabı edinen herkes isterse bu alanda kendi çalışmalarını üretebiliyor olacak. Bir anlamda hem sanatçı kitabı, hem düşünce sorgulamalarımı barındıyor, hem de okuyuculara nasıl eser üretebileceklerine dair yöntemler öneriyor.

Haberin Devamı

Kitabı yazarken size neler ilham verdi?
Bilgisayar programlayarak sanat üretmek benim kendimi bildim bileli yaptığım bir şey. Bunu Yaratıcı Kodlama isimli bir ders olarak da üniversitede veriyorum. Günümüzde çok sık karşılaştığımız Dijital Sanat, Yeni Medya gibi bir takım isimlerle anılan biçimsel sanat ekolüne dair bir içerik üretmek istediğimde karşıma çıkan kaynaklarda geçmişte bu alanda neler oldu sorusunun eksik kaldığını görüyordum. Benim için İtalyan Futurizmi, Rus Konstruktivizmi gibi akımlar bugünün Medya Sanatını oluşturmakta oldukça etkili bir yere sahip. Ancak daha da geriye gitmek, soyutlama meselesinin kökenlerini anlamak istediğimde Geometrik Desenlerin kendine has, inanılmaz bir dünyasının olduğunu sezdiğimden konuya derinlemesine girmek için bir türlü cesaret edemiyorum. Bir süre konu üzerine çalışıp bu cesareti topladıktan sonra gelenekte var olan desenleri kendi yöntemlerimle Yaratıcı Kodlama ile üretebileceğime dair bir maceraya atıldım. Bunu başarabildiğimi görünce elbette bu düşüncelerimi başkalarıyla da paylaşmak istedim. Ve gelenekte bulunan 23 farklı deseni analizleyerek bu yöntemi uygularak oluşturmayı başaran kitap bu şekilde ortaya çıkmış oldu.

Haberin Devamı

Günümüz sanat dünyasında yaratıcı kodlamanın yeri nedir?
Kanımca kod aslında teknoloji ile aramızda oluşturduğumuz formal bir dil. Tıpkı toplumdaki bireylerin birbirleriyle anlaşmalarını sağlayan doğal dillerde olduğu gibi bizim teknolojik araçlarla iletişimimize olanak sağlıyor. Eğer sanat üretiminizde teknolojiyi ve özellikle bilişimsel unsurları sıklıkla kullanıyorsanız kodlama denen dili iyi ya da kötü seviye bilmenizin bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Bu sayede kendinize özgü eserler gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır.

Geçmişteki geometri sanatı ile günümüzün yeni medya sanatı arasında nasıl bir ilişki var?
En net ifadeyle sisler altında kalmış bir ilişki var demek isterim. Bu kitap sayesinde bu ilişkiyi görünür hale getirmeye çalışıyorum. Geometri Sanatı ve özünde geometri, temel anlamda soyutlama kavramını karşımıza çıkarıyor. Bu soyutlamayı yaparken bir takım aksiyomlarla kabul ettiği aslında mükemmel halleri dünyada var olmayan nokta, çizgi, daire, üçgen gibi biçimleri kullanıyor. 'Yeni?' medya sanatı da çok farklı bir noktada değil. Bu öğeleri bir araya getirirken farklı içeriklerden beslenerek eserleri meydana getiriyor diyebilirim. Bu yüzden 'yeni' kelimesini soru işareti ile kullanmayı tercih ediyorum. Geçmişte mimari yapıların üzerinde yer alan geometrik desenlerin bugün uğraş verdiğimiz kapsayıcı deneyimlere de yol açtığını düşünüyorum.

 

BAKMADAN GEÇME!