Zeytinin zaferi

Güncelleme Tarihi:

Zeytinin zaferi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2015 01:06

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, zeytinlik alanlarda yapılmak istenen altın madeni işletmeciliği ile ilgili önemli bir karar verdi. Balıkesir Havran’la ilgili alınan kararda “Dumanı, tozu zeytine zarar verecek hiçbir tesis zeytin sahasının 3 kilometre yakınında olamaz” denildi.

Haberin Devamı

KOZA Altın Madenciliği, 8 yıl önce Balıkesir Havran’daki zeytinlik sahasında altın aramak için ruhsat aldı. Avukatlar Senih Özay ve Murat Fatih Ülkü, bu ruhsatlara karşı dava açtı. Dava, 2010’da Balıkesir İdare Mahkemesi’nce “Ruhsat hukuka uygundur” denilerek reddedildi. Bunun üzerine davacılar Danıştay’a başvurdu. Danıştay 8’inci Dairesi, kararı bozdu.

TOZ, DUMAN ZARAR VERİR

Balıkesir İdare Mahkemesi ise 2011’de kararında direndi. Bunun üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na (DİDDGK) geldi. DİDDGK’den önceki gün karar çıktı. Genel Kurul, Balıkesir İdare Mahkemesi’nin ısrar kararını bozdu. Kararda şöyle denildi:

“Zeytinlik sahalarında açılacak zeytin ürünlerine ilişkin işletmeler için dahi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izni gerekmekteyken, maden sahası için anılan yasa metninde belirtilen mesafe şartının öncelikle dikkate alınması gerektiği tartışmasızdır. Kaldı ki, zeytinliklerle kaplı olan maden arama sahalarında ve zeytinlik alanlarında 252 ve 775 metre mesafede olan maden işletmesinde zeytinliklere zarar vermeden, toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulması hayatın olağan akışına aykırıdır.”

Haberin Devamı

3 KİLOMETRE SINIRI

“Bu durumda; zeytinliklerle kaplı sahalarda verildiği açık olan arama ruhsatları da zeytinlik sahalarına üç kilometreden daha az mesafede, toz ve duman çıkardığı ya da çıkarma ihtimali bulunduğu şüphesiz olan ve 3573 sayılı yasanın 20’nci maddesinde istisna tutulan işletmeler arasında sayılmayan işletme için düzenlenen ruhsatların iptali istemiyle açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi’nin kararında hukuki isabet görülmemiştir.”

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!