TSK: Atatürk'ün gizli vasiyeti yok

TSK: Atatürkün gizli vasiyeti yok

Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı arşivinde gerek Ziraat Bankası’ndan intikal eden ve gerekse Atatürk’e ilişkin belgeler arasında Atatürk’ün bilinen açık veya gizli vasiyeti olarak nitelendirilebilecek mahiyette bir bilgi ve belge bulunmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Atatürk’ün ‘gizli vasiyeti’ olduğu yönündeki iddialara cevap verildi. Açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi kayıtlarına göre Atatürk’ün vasiyetini 5 Eylül 1938 Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasında kendi el yazısı ile kaleme aldığı bildirildi.

Söz konusu vasiyetin Atatürk’ün vefatını müteakip Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan’ın da hazır bulunduğu heyete 28 Kasım 1938 Pazartesi günü açılarak okunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bakanlar Kurulu’nun 2 Ocak 1964 gün ve 6/2538 sayılı kararnamesi gereğince 24 Ocak 1964 tarihinde Ziraat Bankası’nda Atatürk’e ait eşyaların bulunduğu iki kasa, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim ve Ticaret Bakanlıkları ile Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Ziraat Bankası yetkililerinin katılımıyla açılmıştır. Heyet tarafından birinci kasada Atatürk’ün şahsi eşyalarının yer aldığı, ikinci kasada ise bazı belgelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu belgeler bir tutanakla birlikte o günkü ismiyle Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi’ne teslim edilmiştir. Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi’nce teslim alınan belgeler yeminli bir heyet tarafından tasnife tabi tutulmuş, belgeler 110 dosya içerisinde tertiplenerek muhafaza altına alınmıştır. İlgili kararnamenin birinci maddesi gereğince, 26 Aralık 1964’de belgelerin 417 sayfa halindeki özel fihristi Başbakanlığa, ilgili Bakanlık ve kurumlara gönderilmiştir. Bilahare Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı uzmanları tarafından daha önce ön tasnifi yapılan belgeler, tek tek okunmak suretiyle ayrıntılı tasnife tabi tutulmuştur. 19 bin 682 sayfa tutan 4 bin 872 adet belgenin katalog basımı tamamlanarak 2000 yılında ‘Atatürk Koleksiyonu’ adıyla yerli ve yabancı tüm araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.”

Haberin Devamı

Açıklamada ayrıca, Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı arşivinde gerek Ziraat Bankası’ndan intikal eden ve gerekse Atatürk’e ilişkin belgeler arasında Atatürk’ün bilinen açık veya gizli vasiyeti olarak nitelendirilebilecek mahiyette bir bilgi ve belge bulunmadığı kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası: