TİSKİ personel alımı yapıyor | Başvuru şartları neler?

TİSKİ personel alımı yapıyor | Başvuru şartları neler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) personel alımı yapıyor. Kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere 51 personel alımı yapılacağı, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Söz konusu ilanın yayınlanmasıyla birlikte, başvuru koşulları ve diğer detaylar da merak konusu oldu. Peki, TİSKİ personel alımı başvuru şartları neler?

Haberin Devamı

TİSKİ bünyesine mühendis, kimyager, teknisyen ve veri hazırlama ve kontrol işletmenliği memuru istihdam edilecek. Lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından yapılacak alımlarda, KPSS'den en az 50 puan alma zorunluluğu bulunuyor. İşte, TİSKİ 51 personel alımı hakkında merak edilen detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

• Türk vatandaşı olmak.

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Haberin Devamı

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

• Memur kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle ilanda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP3 için 2018, KPSSP93 için başvuru tarihi itibariyle geçerli olan taban puanı, KPSSP94 için 2018 yılı KPSS taban puanını almış olmak.

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

• Bütün kadrolar için görev yeri Trabzon genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir.

Haberin Devamı

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Aşağıda sayılan başvuru belgelerini 06/12/2018 - 12/12/2018 tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), TİSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

• Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Haberin Devamı

Başvuru belgeleri;

1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Genel Müdürlüğümüzden veya Genel Müdürlüğümüzün web sitesinden temin edilecektir)
2) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,
3) Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi,
4) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
5) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
6) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf , (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
7) Erkek adayların askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı,
8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
9) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna başvurabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.
10) İstenilen sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

Haberin Devamı

 

İLANININ TAMAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN