Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı yapacak

Güncelleme Tarihi:

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı yapacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2022 13:03

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bin 800 personel alımı yapacak. Başvuru şartları ve detaylar KPSS 2022/8 tercih kılavuzu ile belli oldu. Adaylar tercihlerini 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında yapacaklar. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru şartları KPSS 2022/8 tercih kılavuzu ile netlik kazandı. Alım yapılacak kadrolar arasında 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi de bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 9 Haziran tarihinde sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Haberin Devamı

Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Haberin Devamı

Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (http://www.tarimorman.gov.tr) sitesinden inceleyebilirler.

Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)

KPSS 2022/8 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı yapacak

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 9 Haziran 2022 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Haberin Devamı

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’de gösterilmiştir.

Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikler”i gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablosundan kontrol edilmelidir.

BAKMADAN GEÇME!