Sayıştay Kanunu'nun 11 maddesi daha tamam

TBMM Genel Kurulunda Sayıştay Kanunu Teklifi'nin 11 maddesi daha kabul edildi.

Haberin Devamı

“Temel yasa” olarak görüşülen teklifin birinci bölümünde yer alan ve bugün kabul edilen maddelere göre, hesapların verilmemesinden doğan sorumluluk, hesapların Sayıştay tarafından istendiği tarihte görev başında bulunan muhasebe yetkilisi ile üst yönetici veya görevlendirdiği harcama yetkilisine ait olacak. Sorumluların veya diğer ilgililerin, denetçilerin isteyecekleri bilgi, kayıt ve belgeleri vermeye, işlem faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarını geciktirmeksizin göstermeleri zorunlu olacak.

Hesabını zamanında vermeyen sorumlular ile Sayıştay denetimine giren kamu idareleri görevlilerinden, denetleme ve yargılama sırasında istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri vermeyen ve denetlemeyi güçleştirenlere, belgeleri verene kadar yarım aylık ödenecek.Yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren muhasebe yetkilileri en çok üç ay, diğer görevliler ise Sayıştay tarafından belirlenen süre içinde belgeleri vermez ve denetlemeyi ve yargılamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldırmazlarsa bu defa ilgili kamu idarelerince atamalarındaki usule göre işten el çektirilecek, haklarında gerekli kovuşturma yapılacak.

BAŞKAN SEÇİMİ

Sayıştay Başkanı ve üyeliği için hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim itibarıyla bunlara denkliği YÖK tarafından onanmış en az 4 yıllık fakültelerden mezun olduktan sonra kamu idarelerinde en az 16 yıl çalışmış olmaları şartı aranacak.Sayıştay üyeliği, bakanlık, müsteşarlık veya valilik, rektörlük, başbakanlık ve bakanlıklarla ilgili bağlı kuruluşların genel müdürlüğü veya başkanlığı, Maliye Teftiş Kurulu ile Hesap Uzmanları Kurulu başkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıkların Teftiş Kurulu başkanlıkları, düzenleyici veya denetleyici kurul başkanlığı görevlerinde en az bir yıl bulunmuş olanlar da Sayıştay Başkanlığına aday olabilecek.

Sayıştay Başkanı, TBMM tarafından gizli oyla seçilecek. Seçilebilmek için TBMM üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla mevcudun salt çoğunluğunun oyu aranacak. Başkanın görev süresi beş yıl olacak. En fazla iki defa başkan seçilebilecek.Daire başkanları Sayıştay Genel Kurulunca, üyeler ise TBMM tarafından seçilecek.Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanacak. Başsavcının görev süresi dört yıl olacak. Süresi dolan Sayıştay Başsavcısı yeniden atanabilecek.

TARTIŞMA

Görüşmeler sırasında muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, verdikleri önergeler üzerinde görüşlerini açıkladı.Bu kapsamda konuşan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Cumhuriyetin 87. kuruluş yıldönümü olduğunu anımsatarak, Cumhuriyet'in Yüce Atatürk'ün kurduğu soylu bir yönetim olduğunu söyledi.Genç, “Cumhuriyet'in erdemini kavramamış zavallı insanlar Cumhuriyet'e karşı düşünceler öne sürmektedirler. Cumhuriyet'i yıkamazsınız. Cumhuriyet kan üzerine kurulmuştur. Cumhuriyeti kuran insanlar asil ve yurtsever insanlardı. Belki bir siyasi iktidarın yarattığı Atatürk'e düşmanlık havası içinde, bundan yararlanabilirsiniz. Ama sizin gücünüz bu Cumhuriyet'i yıkmaya yetmez. En kısa zamanda bundan dönmeniz lazım. Uşaklar, başkasının kölesi olmaya layık olan insanlar Cumhuriyet'e karşı olur” diye konuştu.

Haberin Devamı

Konuşma süresi dolan Genç'e, TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu bir dakikalık ek süre verdi. Bu sırada Genç ile bazı AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.Bir dakikalık ek sürede görüşlerini aktarmaya devam eden Genç, “Bu devleti Suudi Arabistan'a, İran'a benzetmeye çalışan bedbahtlar bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman o seviyeye gelmeyecektir. Sizin liderlerinizin belirttiği çağdaşlık seviyesi Afganistan'daki, İran'daki çağdaşlık seviyesini esas alıyor” görüşünü dile getirdi.Bu sırada bazı AK Parti milletvekilleri sıra kapaklarına vurdu, bazıları sözlü protestoda bulundu. Başkanvekili Mumcu, tartışmanın yoğunlaşması üzerine genellikle sözlerini tamamlamaları için milletvekillerine verdiği ikinci ek süreyi Genç'e kullandırmadı.

Haberin Devamı

Kürsüde bekleyen Genç ile bazı AK Parti milletvekilleri arasındaki tartışma bir süre daha devam etti. Genç, Mumcu'nun ısrarlı uyarıları üzerine yerine oturdu.
AK Parti Grup Başkanvekili Nuretin Canikli, hükümeti “denetimden kaçmakla” suçlayan açıklamaların gerçekle hiç bir alakasının olmadığını kaydetti. Canikli, “Bu teklif, denetimin etkinleştirilmesi ve şu andaki dağınık yapının ortadan kaldırılması, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının denetim kapsamına alınmasının en somut ifadesidir” dedi.TBMM Başkanvekili Mumcu, bugünkü çalışma süresinin dolduğunu belirterek, 2 Kasım Salı günü saat 15.00 toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Haberle ilgili daha fazlası: