Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: BAYKAR'a yeni ve ilave bir destek yok

Güncelleme Tarihi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: BAYKARa yeni ve ilave bir destek yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 11:47

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın, İHA'larla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararına ve BAYKAR'a yönelik ortaya attığı iddialara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, BAYKAR’a sunulan yatırım teşviğine ilişkin kayırma, fırsat eşitsizliği, haksız rekabet ithamlarının, mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırı olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yatırım teşvikleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının detayları paylaşıldı.

Kararda, insansız hava araçları ve akıllı sistemler üreticisi BAYKAR'a yönelik yeni veya ilave bir devlet destek unsuru bulunmadığı, BAYKAR’ın gerçekleştirmekte olduğu yatırımın sadece İstanbul'u kapsadığı ve buna Edirne ve Tekirdağ'ın ilave edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile BAYKAR'ın proje bazlı devlet yardımlarından yararlandırılması uygun görüldüğü, ancak şirketin bugüne kadar bu desteklerin hiçbirinden faydalanmadığı vurgulandı.

Bakanlık'tan gelen açıklama şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın yazılı açıklamasına atfen yapılan haberlerde yer alan 12/12/2023 tarihli ve 32397 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin iddia, itham ve karalamalarına cevap verilmesi ve kamuoyunun aydınlatılması gerekliliği hasıl olmuştur.

Haberin Devamı

Öncelikle, mezkur Cumhurbaşkanı Kararı, İnsansız Hava Araçları ve Akıllı Sistemler üreticisi BAYKAR A.Ş.'ye (BAYKAR) yönelik yeni veya ilave bir devlet desteği unsuru içermemektedir. Karar, BAYKAR'ın gerçekleştirmekte olduğu yatırıma ilişkin yatırım yerinin "İstanbul İli iken "İstanbul, Edirne ve Tekirdağ illeriyle Baykar A.Ş. Özel Endüstri Bölgesi ve ilave alanları" olarak değiştirilmesinden ibarettir.

Pınar Uzun Okakın açıklamasında, "sanayi yapımızın tekel hüviyetine büründürülmesi, sanayi finansmanının, kamudan kaynak aktarımının, devlet desteğinin eşitsiz uygulanması, kamu eliyle kuralsızlaştırma eylemleri, insansız hava aracı üretme kapasitesine sahip tüm diğer yapıların haksız rekabet koşullarına mahkum edilmeleri ve millilik rütbesinin iktidar eliyle tekile indirgenmesi, iktidara organik bağlarla yakınlık derecesine sahip olan kuruluşların ayrıcalıklı bir biçimde kayrılması, fırsat eşitsizliği ve haksız rekabet" gibi ifadelerle Bakanlığımızca uygulanmakta olan yatırım teşviklerine ilişkin iddia, itham ve karalamalarda bulunmuştur.

Bakanlığımız, Türkiye sanayisinin gelişimi, yatırımın, istihdamın, üretimin ve ihracatın desteklenmesi amacıyla, şeffaflık ve tarafsızlık ilkesiyle yatırım teşvik uygulamaları gerçekleştirmektedir. 2012 yılından bu yana uygulanan yatırım teşvik sistemi kapsamında 86.897 yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Sadece 2023 yılında Bakanlığımızca toplam sabit yatırım tutarı 1,1 trilyon TL olan 15.749 yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş, bu belgelerle 340 bin istihdamın önü açılmıştır. Bu belgelerle yatırımcılar, KDV istisnası, KDV iadesi, Gümrük Vergisi İstisnası, Kurumlar Vergisi indirimi, SGK primi işçi ve işveren payı destekleri, yatırım yeri tahsisi gibi nakdi olmayan destek unsurlarından yararlanabildiği gibi, yatırım kredileri için faiz veya kar payı desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği, hibe desteği gibi nakdi destek unsurlarından da ilgili mevzuat kapsamında yararlandırılabilmektedir.

Haberin Devamı

6745 sayılı Kanun ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olduğu değerlendirilen 69 yatırım projesi için destek kararı yayımlanmış olup; bunlardan 65 yatırım projesi için sunulan yardımlar nakdi destek unsurları içermektedir. Togg. Ford Otosan, Toyota, Bosch, Renault gibi markaların otomotiv yatırımlarından, DowAksa, TRBor, Tosyalı Gübre, Eti Bakır gibi firmaların kimya yatırımlarına ülkemize katma değer sağlayacağı öngörülen pek çok yatırıma proje bazlı devlet yardımı verilmiştir.

Haberin Devamı

BAYKAR'ın, 05/09/2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile proje bazlı devlet yardımından yararlandırılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda BAYKAR'a KDV istisnasi, KDV iadesi, Gümrük Vergisi İstisnası, Kurumlar Vergisi indirimi, SGK primi işçi ve işveren payı, yatırım yeri tahsisi destekleri verilmiştir. Ancak, bu uygulama kapsamında yatırımlara sunulabilen yatırım kredileri için faiz veya kar payı desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği, hibe desteği gibi nakdi unsurlardan hiçbirisi BAYKAR tarafından talep edilmemiş ve BAYKAR'a sunulmamıştır. Ayrıca destek kararında sunulan yatırım yeri tahsisi ve SGK primi destekleri de bugüne kadar BAYKAR tarafından kullanılmamıştır.

Haberin Devamı

Savunma sanayii, ülkemizde yüksek teknoloji üretimi ve katma değer artışı sağlayan sektörlerden biridir. Bu yönüyle Bakanlığımız, savunma sanayii yatırımlarını desteklemektedir. 2012 yılından bugüne uygulanmakta olan yatırım teşvik sistemimiz kapsamında savunma sanayiinde 759 yatırım için teşvik belgesi düzenlenmiştir. Proje bazlı devlet yardımları kapsamında ise Assan Group, Aselsan Konya, BAYKAR, BMC, Goldforce, Nero Endüstri, Roketsan, Sarsılmaz Silah Sanayii, TUSAS, ZSR Patlayıcı firmalarının savunma sanayii yatırımları için destek kararı verilmiştir.

'HAKSIZ REKABET İTHAMLARI MESNETSİZ, DAYANAKSIZ VE GERÇEĞE AYKIRIDIR'

Açıkça görüldüğü üzere, BAYKAR'a sunulan yatırım teşviğine ilişkin kayırma, fırsat eşitsizliği, haksız rekabet ithamları mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. BAYKAR, aynı mevzuat kapsamında desteklenen diğer yatırımların tamamına yakınının yararlandığı nakdi destek unsurlarından hiçbirisinden yararlanmamıştır.

Haberin Devamı

Özsermayesiyle yürüttüğü Ar-Ge ve yatırım faaliyetleri ile ülkemizin kritik ihtiyaçlarını karşılayan, gelirlerinin %90'ını ihracattan elde ettiğini açıklayan BAYKAR'ın bir Türk markası olarak elde ettiği başarı, milletimiz için gurur vericidir.
Daha önce, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkemiz savunma ve güvenlik harcamaları içinde İHA sistemlerinin tedariğine ilişkin BAYKAR'a yapılan ödemelerin payının %1'in altında olduğu ifade edilmiştir. Savunma ve havacılık ihracatımızın ise %30'dan fazlası BAYKAR tarafından gerçekleştirilmektedir.

21 yıl önce ancak 100'den az firmanın bulunduğu savunma sanayiinde, bugün 3000'e yakın firma 80 bine yakın personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Savunma sanayii firmalarının yıllık cirosu 2002'de ancak 1 milyar dolarken 2022 yılında 12 milyar doları aşmıştır. Savunma sanayii yıllık ihracatımız 2002'de sadece 248 milyon dolarken bugün 5,5 milyar dolara ulaşmıştır. Savunma sanayiinde toplam proje sayısı 2002'de 62 iken, bugün 950'yi aşmıştır. Toplam projelerin tutarı ise 5,5 milyar dolardan 90 milyar dolara ulaşmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında görülen hakikat, savunma sanayiinde hükümet politikalarımızla rekabet gücü yüksek dev bir ekosistemin inşa edilmiş olduğudur.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye'ye değer katacak tüm yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

BAKMADAN GEÇME!