Rabia Naz olayını inceleyen Meclis Komisyonu: Olay yeri incelemede sorun var

Rabia Naz olayını inceleyen Meclis Komisyonu: Olay yeri incelemede sorun var

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünü araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonu, hazırladığı raporda ülkedeki olay yeri inceleme çalışmalarına yoğun eleştirilerde bulundu. Olay yeri incelemede karşılaşılan sorunlar ve öneriler raporda özetle şöyle sıralandı:

Haberin Devamı

DELİLLER KAYBOLUYOR

 • Olay yeri inceleme ekibi bulunmayan ilçelerdeki olaylara müdahalede yaşanan zaman kaybı nedeniyle delillerin kaybolması veya bulunan delillerin niteliğinin değişmesi.
 • Olay yeri inceleme birimlerinin olay yerine intikalinden önce; adlî kolluk görevlileri tarafından olay yerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması.
 • Olay yerinin yakın ve uzak çevresinin araştırılmaması.

OLAY YERİ KİRLETİLİYOR

 • Olay yerinde bulunma yetkisi olmayan kişilerin olay yerinde bulunması ve olay yerini kirletmesi.
 • Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları her işlemi kayıt altına almamaları.
 • Gereğinden az fotoğraf çekilmesi.
 • Olaya ilk müdahale eden kolluk görevlilerinin olay yerini veya olay yerinde bulunan materyallerin yerini değiştirmeleri; eldiven, bone, galoş vb. malzemeler kullanmadan çalışmaları.
 • Olay yerinde çalışan görevlilerin sigara, yiyecek ve içecek tüketmeleri, olay yeri tuvaletinin ve banyosunun kullanılması.
 • Olay yeri inceleme konusunda teknik uzmanlığı bulunmayan amir konumundaki görevliler tarafından teknik konularda müdahale, yönlendirme ve eleştiri yapılması.
 • Olay yeri inceleme biriminin olay yerine hareket etmeden önce olay hakkında yeterince bilgilendirilmemesi.
 • Özellikle düşük yoğunlukta nüfusa sahip bölgelerde olayın aydınlatılmasında kullanılması gereken malzemelerin yetersizliği. 

TUTANAKLARDA AYRINTI YOK

 • Ölü muayene ve otopsi tutanaklarının gerekli ayrıntıyı içermemesi.
 • Delillerin kroki çizilmeden, fotoğraflanmadan ve vaktinden önce yerinden oynatılması.
 • Islak ve lekeli eşyaların açık havada kurutulmadan plastik torbalara konulması.
 • Birden fazla delilin bir arada paketlenmesi.
 • Olay yerinde görev yapan ilk ekip ve diğer personelin, kendi aralarında ve birbirleri ile koordinesiz şekilde çalışmaları.

SAVCILAR GİTMİYOR

 • Cumhuriyet Savcılarının bazı önemli ve nitelikli olaylarda olay yerine gitmemeleri.
 • Olay yeri fotoğraf ve videolarının usulüne uygun çekilmemesi, fotoğrafların standardizasyona uygun olmaması.
 • Delillerin muhafaza edileceği yer ve nakillerde sorun yaşanması.
 • Olay yerinde tutulan, çalakalem yazılan tutanakların yazım dilinde ve tarifinde sıkıntılar yaşanması.
 • Acele sonuçlara varılması ve olayların bu yanlış sonuçların teorilerine uygun şekilde oluştuğunun düşünülmesi.
 • Her kurumun kendi hizmet alanı içerisinde kaza ve yaralanmalara karşı tuttuğu bir veri tabanının bulunduğu ancak ülke genelinde tüm kurumların ortak kullanabileceği ve veri girişi yapabileceği bir veri tabanının olmaması.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Komisyon raporda, ‘Hayata geçirilmesi elzemdir’ diyerek, olay yeri incelemeleriyle ilgili şu öneriler de sıralandı:

 • Kriminalistik çalışmalarda standardizasyonun ve birimler arasında koordinasyonun arttırılması.
 • Olay yeri fotoğraf ve videolarının usulüne uygun çekilmesi.
 • Olay yeri incelemede dikkat edilmesi gereken kontaminasyon (kirlenme, bulaşma) önlemlerine uyulması.
 • Elyazısıyla yazılan tutanakların yazım dilinde ve tariflerde standartların geliştirilmesi.
 • Olay yerinde bulunan tuvalet ve banyo kullanılmaması, olay yerinde bulunan yiyecek ve içeceklere vb. nesnelere temas edilmemesi.
 • Adli vakalarda tutulan ölü muayene ve otopsi tutanaklarının içeriğinin detaylandırılması.
 • Ekibinin tüm üyelerinin kendi branşlarında en az yüksek lisans eğitimi almış olması şartının aranması.
 • Delil transfer zincirinin, uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi.
 • Olay yerinde görevi bulunmayan kimsenin içeri girişine izin verilmemesi.
 • Ortak veri tabanı sisteminin oluşturulması.