NATO Gladio istedi reddettik

NATO Gladio istedi reddettik

Emekli Orgeneral Kemal Yamak, Fransız ve İngiliz generallerin kendisinden Gladio kurmalarını istediğini, NATO içinde müşterek harekát ve çalışma için destek vaadinde bulunduklarını açıkladı. Yamak, ’Gölgede Kalan İzler ve Gölgeleşen Bizler’ adlı anı kitabında NATO yetkilileriyle bizzat görüştüğünü anlatıyor.

Haberin Devamı

ÖZEL Harp Dairesi için her yıl ABD’den alınan 1 milyon doların nasıl harcanacağı konusunda 1974’te Daire Başkanı Kemal Yamak ve Amerikalı yetkili arasında yapılan pazarlıkta anlaşmazlık çıktı. ABD’nin "Para bizim, bizim dediğimizi yapacaksınız" ısrarına Türk tarafı karşı çıkınca Özel Harp Dairesi 1 milyon dolardan oldu. Kaybedilen paranın Ecevit hükümetinden istenmesine karar verildi. ABD ile çıkan anlaşmazlıktan sonraki gelişmeleri Yamak şöyle anlatıyor:

ABD’NİN YERİNE NATO

Bu kopuştan bir süre sonra, önce İngiltere, daha sonra Fransa olmak üzere, NATO kanalından gelen yetkili resmi ziyaretçiler (general) bizimle temas kurmuşlar ve müşterek planlar, eğitim ve tatbikatlar üzerinde nabız yoklamışlardır. Bizzat muhatap olduğum bu görüşmelerde, bizim Balkanlar ve Kafkaslar’da hálá devam eden izlerimizi ve muhtemel etkilerimizi dile getirerek, NATO içinde müşterek harekát ve çalışmalarda işbirliğinin fayda ve önemi üzerinde durmuşlar, destek ve işbirliği isteği ile vaatlerde bulunmuşlardı.

TEKLİFİ REDDETTİK

/images/100/0x0/55ea212af018fbb8f86d09b8


Arzlar, teklifler ve alınan emirler çerçevesinde kendilerine yukarıda belirttiğimiz konseptimiz ve anafikrimiz izah edilmiş, böyle bir çalışma ve planlamaya katılamayacağımız bildirilmiştir. Bizim Gladio’yla veya başka bir ülkenin herhangi bir teşkilatıyla herhangi bir ilgimiz ve ilişkimiz de olmamıştır. Onların Gladio gibi bir teşkilata sahip olmaları ve bazı olaylara karışmış bulunmaları, sadece bir isim benzerliğiyle bizi de öyle görmeye yeter bir neden olamaz. Biz, bize dayanarak, kendi güvenlik ihtiyacımız için ve kendimize benzeterek bir konsept tespit etmişiz, onlar da kendilerine.

’ABD OLMAZSA AVRUPA VAR’ DEDİ

Gladio’yla ilgili sözler ve olaylar duyulup münakaşa edilirken, Sayın Başbakan Ecevit’in brifingden (Özel Harp Dairesi’nin anlatıldığı) sonra ’Gerekirse Fransa, Almanya ve İtalya gibi Batı Avrupa devletleriyle temas kurar ve destek alabiliriz’ ifadesi aklıma geliyor ve ileri sürülen iddialar doğru ise, biz yine konseptimizin sınırları içinde kalsak dahi, kurulmuş olan bu ilişkiler nedeniyle bu iddia ve isnatlardan nasıl kaçınabileceğimizi düşünüyordum." (S. 305-306)

Para ve malzeme sizde kalsın

Özel Harp Dairesi’nin Amerika Birleşik Devletleri özel yardım fonundan her yıl alınan ve hesabı resmi bütçeye karıştırılmadan, ayrı bir muhasebede tutulan 1 milyon dolarla ilgili, yıllık görüşme zamanı gelmişti. Amerikalı geldi. Mutat konuşma ve pazarlıklar başladı. Biz ihtiyacımız olan silah ve teknik malzemeyi istiyor, o bize, ihtiyacımız olmayanı, ellerinde olanı vermeye çalışıyordu. Münakaşa uzadı, anlaşamıyorduk. Israrımız karşısında bir ara sertleşti ve "Para bizim değil mi? Ne istersek onu veririz. Önerdiklerimizin dışında bir şey veremeyiz" dedi. Bunu duyar duymaz, "O zaman hem paranız, hem de vereceğiniz malzeme sizde kalsın" dedim. Ayağa kalkıp "Toplantı bitmiştir" diyerek görüşmeyi bitirdim. Sonucu Genelkurmay Başkanlığı’na arz etmek ve bu ihtiyacın örtülü ödenekten karşılanarak Amerikan yardımından vazgeçilmesini teklif etmek kararına vardık.

Daireden siviller habersiz

(...) Bu daire o güne kadar Genelkurmay Başkanı ve ikinci başkanlar dışında hiç kimse ve makama böyle bir brifing vermemişti. Ordu ve kuvvet komutanlıklarına daha kısa, bilgilendirici mahiyette ve kişisel brifingler veriliyordu. Konudan ne sayın bakanın, ne de başbakanın haberi vardı. Milli Savunma Bakanı rahmetli Hasan Esat Işık, Başbakan da Sayın Bülent Ecevit’ti. (S. 286)

GLADIO NEDİR?

Her ülkede farklı isimde

KOMÜNİZM tehlikesi ve Avrupa’da muhtemel Sovyetler Birliği işgaline karşı NATO bünyesinde kurulan, 1990’larda açığa çıkartılan ittifak örgütü. Her ülkede farklı isimler altında kurulan örgütün merkezi Brüksel’deki NATO Karargáhı’ydı. Örgütün İtalya’daki adı Gladio (Kılıç) idi. Yunanistan’da B-8 ya da SheepSkin (Koyun Postu), Belçika’da SDRA-8, Hollanda’da NATO Command, Batı Almanya’da Gehlen Harekátı, Stay Behind ya da Sword, Avusturya’da Schwert, Fransa’da Rüzgár Gülü, İspanya’da Anti-Terör Kurtarma Grubu (GAL), İngiltere’de ise Secret British Network olarak bilindiği bu ülkelerin yetkililerince açıklandı. Örgüt, Türkiye’de Kontrgerilla olarak biliniyor.

Özel Harpçileri kimse bilemez kod adları var

KEMAL Yamak, Hürriyet’e dün konu olan ’CHP’li Özel Harpçilerin’ kimlikleri ile ilgili Hürriyet’in sorusunu şöyle yanıtladı:

"Özel Harp Dairesi’ne üye olan milletvekillerinin isimlerini bilmem. Onlar gençliklerinde örgüte alınıyor, sonra milletvekili oluyorlar. Bu da onların seçilmelerindeki isabeti gösteriyor. Kimliklerini bilmiyorum, ama sonradan milletvekili olduklarını kesin biliyorum. Zaten onların isimlerini kimse bilmez, belki örgüte alan ilk kişi bilebilir. Çünkü hepsinin kod adı var. Çalışırken biz onları kod adları ile çağırırdık. Bir de sadece CHP’de değil, tüm partilerde var."

Haberle ilgili daha fazlası: