MIS-C sendromu nedir? Koronavirüsün mutasyona uğraması ile birlikte Kovid-19 çocuklarda görülüyor mu? Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

MIS-C sendromu nedir Koronavirüsün mutasyona uğraması ile birlikte Kovid-19 çocuklarda görülüyor mu Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

MIS-C sendromu ve Kovid-19 çocuklarda görülüyor mu sorusu koronavirüs salgının en başından beri merak edilen konulardan biri olurken, MIS-C tablosundaki son durum dünya gündeminde de sık sık konu oluyor. Bilim Kurulu toplantısının düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarından gelen soru üzerine Prof. Dr. Ateş Kara ülkemizde çocuklarda MIS-C sendromu hakkında son durumu açıkladı. İşte, ayrıntılar.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Ateş Kara MIS-C'nin ülkemizdeki son durumu bu sözlerle açıkladı;

Çocuklarda MIS-C tablosunda bir artış var. Toplum içerisndeki vaka sayısı artınca virüs olan çocuk sayısı da artıyor. Bugünlerde MIS-C tablosundaki vakalar azalmaya başladı. Çocukların özellikle Kovid-19 virüsünü aldıklarında çok fazla semptom geliştirmiyorlar ama vücutları buna bir cevap geliştiriyor.

Virüsün bulaştırıcılığının artıığını söylüyor İngiltere'deki mutasyonla ilgili değerlendirmeler ama bu tam kesin olarak gösterilmiş değil.

Çocuklarda ister istemez virüsün sayısı artıracaktır ama İngiltere'de vaka taşıyan çocuk sayısına bir artış olarak görülmedi bu.

MIS-C sendromu nedir Koronavirüsün mutasyona uğraması ile birlikte Kovid-19 çocuklarda görülüyor mu Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

Çocuklardaki vaka sayısında artış olarak bir yansımamız yok.

Koronavirüs enfeksiyonu tipik olarak çocuklarda hafif ya da asemptomatik seyrediyor. Bu nedenle de biz önceleri çocuklar için hiç endişe etmezdik fakat MIS-C vaka sayılarında artışların olmasıyla birlikte endişelerimiz arttı. Genel olarak tüm dünyada vaka sayılarının da artması ile birlikte tabii ki nadir de olsa görülen bu sendromda da artma oluyor.

Peki MIS-C nedir?

Haberin Devamı

Hastalık, koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 4-6 hafta sonra ortaya çıkıyor. Belirgin şekilde yüksek ateş, birçok organda fonksiyon bozuklukları ve yüksek inflamasyon markerları ile seyrediyor. Nedeni tam bilinmeyen hastalığın altında otoimmün etiyoloji olabileceği düşünülüyor. Bu çocuklarda yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, belirgin şekilde yorgunluk, halsizlik, bilinçte bozulma görülüyor. Aynı zamanda hastaların kan değerlerinde inflamasyon belirteçleri dediğimiz parametrelerde (CRP, Ferritin gibi) ciddi yükseklikler oluyor.

Hastalık koronavirüs hastalığı sırasında görülen sitokin fırtınası dediğimiz durumdan da bazı özellikleri ile ayrılıyor. Artık herkesin bildiği gibi koronavirüs enfeksiyonunda kandaki lenfosit sayıları düşüyor ama MIS-C olgularında lenfositlerdeki düşüklük çok daha belirgin oluyor. Ayrıca hastalık ‘Kawasaki Sendromu’na da benziyor fakat ondan da görülme yaşının daha büyük çocuklarda da olması ile ayrılıyor.

Virüslü kişi ile temas eden çocuklarda da görülüyor

Haberin Devamı

Hastalığa yakalananların bir kısmında geçirilmiş koronavirüs enfeksiyonu öyküsü varken bir kısmında hastalık geçirme öyküsü olmadığı dikkatleri çekiyor. Bu da hastalığın sadece koronavirüs geçirenlerde değil, koronavirüs geçiren kişilerle temas eden çocuklarda da görülebileceğini gösteriyor. Hastalığın oluşumunda virüsün geçirildikten sonra vücutta kalan kalıntılarının otoimmüniteyi tetikleyip organ bozukluklarına neden olduğu görüşü yaygın ama halen nedeni tam olarak bilinmiyor.

Tedavisinde vücutta oluşan inflamatuar yanıtı baskılayacak ilaçlar kullanılıyor. Son dönemde vaka sayılarının ciddi şekilde artması hepimizi korkuturken çocuklarda böyle ciddi tabloların da ortaya çıkıyor olması çok üzücü. Bu nedenle herkesin maske takması, sosyal mesafeye uyması ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 1 Eylül’de yayımladığı COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’nde MIS-C vaka tanımı şu şekilde yapılıyor:

1. 0- 21 yaş arası

2. 24 saatten uzun süren , >38.0°C ölçülmüş veya ailenin ateş varlığını bildirimi

3. Laboratuar tetkiklerinde inflamasyon kanıtı (En az 2 veya daha fazla kanıt varlığı), Yüksek CRP, Yüksek sedim, Yüksek fibrinojen, Yüksek prokalsitonin, Yüksek D-dimer, Yüksek ferritin, Yüksek LDH, Yüksek IL-6 seviyesi, Artmış nötrofil sayısı, Lenfositopeni, Hipoalbüminemi

Haberin Devamı

4. Hastaneye yatış gerektirecek ağır hastalık tablosu

5. Çoklu organ sistem tutulumu (En az 2 veya daha fazlasının varlığı), Kardiyovasküler (Şok, yüksek troponin, yüksek BNP, anormal eko bulguları, aritmi), Solunum (Pnömoni, ARDS, pulmoner emboli), Böbrek (Böbrek yetmezliği), Nörolojik (Konvülsiyon, inme, aseptik menenjit), Hematolojik (Koagülopati, yüksek D-dimer düzeyi), Gastrointestinal (Yüksek karaciğer enzimleri, diyare, ileus), Dermatolojik (Eritrodermi, mukozit, diğer döküntü)

6. Alternatif başka tanı olmaması (bakteriyel sepsis, enterovirüs enfeksiyonu gibi miyokardit ile ilişkili enfeksiyonlar, stafilokoksik veya streptokoksik toksik şok sendromları gibi)

Haberin Devamı

7. Geçirilmiş veya yeni geçirilmekte olan SARS-CoV-2 enfeksiyon kanıtı

(Aşağıdakilerden en az birisinin varlığı)
*SARS-CoV-2 RT-PCR pozitifliği
*SARS-CoV-2 seroloji pozitifliği
*SARS-CoV-2 antijen pozitifliği
*Semptomların başlamasından önceki 4 hafta içerisinde SARS-CoV-2 pozitif olgu teması