İTÜ: Adaylar arasında ne soyadlarına ne de başka kişisel niteliklerine göre hiçbir ayrım yapılamaz

Güncelleme Tarihi:

İTÜ: Adaylar arasında ne soyadlarına ne de başka kişisel niteliklerine göre hiçbir ayrım yapılamaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 14:28

İSTANBUL Teknik Üniversitesi(İTÜ), öğretim elemanı alımıyla ilgili iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. İTÜ'den yapılan açıklamada, "Üniversitemizde öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular üzerine, alım işlemleri Yükseköğretim Kanunu ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu süreçler son derece titizlikle yürütülmekte; karar aşamasında ölçüt olarak sadece 'bilim' ve 'bilimsel yeterlilik' esas alınmaktadır. İlanlarımız, yurt çapında akademik yeterliliğine inanan ve asgari atama şartlarını sağlayan tüm adaylara açıktır. Başvurular değerlendirilirken, adayların taşıdığı kimlik, cinsiyet, aile veya soy bağı, siyasi veya felsefi düşünce gibi bilimsel yeterlilik dışında herhangi bir unsur, hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır" denildi.

Haberin Devamı

İTÜ, Eğitim Sen 6 No'lu Üniversiteler Şubesi'nin iddialarına karşı yazılı bir açıklama yayınladı.

Akademik alımların İTÜ'nün en fazla titizlik gösterdiği ve en şeffaf olduğu süreçler olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi; "Geleneği itibariyle tüm akademik süreçlerinde adil, liyakatli, mevzuat hükümlerine uygun ve son derece şeffaf bir süreç izlemektedir. Gerek öğrencilerimizin eğitiminde gerekse öğretim elemanı alımlarında her zaman adaletli, tarafsız, eşitlik ve liyakat ilkelerine uygun şekilde kararlar alınmaktadır. Üniversitemizin çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 29 Temmuz 2022 tarihinde bilgisayar mühendisliği kadrosuna 1 kişilik öğretim elemanı alımı için ilana çıkılmış ve başvurular neticesinde 90.65 ALES, 88.80 lisans mezuniyeti, 77.50 yabancı dil, 75.83 giriş sınav notu olan aday birinci gelmiş ve asıl olarak kadroya yerleştirilmiştir. Aynı kadroya başvuran adaylar arasında ön değerlendirme aşamasında birinci sırada bulunan ve 97.87 ALES, 84.60 lisans mezuniyeti, 96.25 yabancı dil puanı, 60.00 giriş sınav notu olan aday ise nihai başarı listesinde ikinci olup yedeklerde yer almıştır. Haberlerde yer verilen iddialara konu edildiği gibi söz konusu aday lehine akademik alım süreçlerine müdahale edilmiş olsaydı, bu alımın gerçekleşmemiş olması gerekirdi. Yine üniversitemizin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, yurt çapında başvurulara açık olan bir diğer öğretim elemanı alım ilanımız 24 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Toplam 27 kişilik öğretim elemanı kadrosunun ilan nitelikleri objektiflik ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilerek ilan edilmiş ve anılan kadrolar için 200'ün üzerinde başvuru alınmıştır. Yönetmelik uyarınca ön değerlendirmeyi geçen 145 aday sınav hakkı kazanmış ve bu isimler resmi internet sayfamızda duyurulmuştur. Haberlerde bahsi geçen aday başvuru yapıp, sınav hakkı kazanan söz konusu adaylar arasında, ön değerlendirme aşamasında yine birinci sırada yer almıştır. Üniversitemizde öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular üzerine alım işlemleri, Yükseköğretim Kanunu ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu süreçler son derece titizlikle yürütülmekte; karar aşamasında ölçüt olarak sadece 'bilim ve bilimsel yeterlilik' esas alınmaktadır. Dolayısıyla ilanlarımız, yurt çapında akademik yeterliliğine inanan ve asgari atama şartlarını sağlayan tüm adaylara açıktır. Başvurular değerlendirilirken, adayların taşıdığı kimlik, cinsiyet, aile veya soy bağı, siyasi veya felsefi düşünce gibi bilimsel yeterlilik dışında herhangi bir unsur, hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır."

Haberin Devamı

BİR KADRODA SINAV GEREKLERİNE UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Haberin Devamı

Açıklamanın devamında rektörlüğün yaptığı denetimlerde, bilgisayar ve bilişim fakültesi bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen '2022-66' sayılı kadronun giriş sınavında, yönetmelik uyarınca oluşturulması zorunlu olan komisyon bilgilerinin bulunmadığı, yine soru ve cevapların ilgili komisyon tarafından tutanak altına alınmadığının tespit edildiği belirtildi. Açıklama şöyle devam etti:

"İncelemede söz konusu sınavın sorularının cevap anahtarlarının olmadığı, adayların cevap kağıtları üzerinde okunduğunu gösteren not, kayıt ve benzeri hiçbir işaretin ve jüri üyelerine ait herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı, cevap kağıtlarının üzerinde hangi kritere göre notlandırma yapıldığını gösteren hiçbir emareye yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu tespitler üzerine Rektörlüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İnceleme aşamasında alınan ifadelerden ayrıca, sınavı yapmakla sorumlu olan jüri üyelerinin sınav sorularını hazırlamadığı ve cevap kağıtlarını okumadığı, sınav sorularını hazırlayıp cevap kağıtlarını okuyan öğretim üyelerinin, jüri üyeleri dışında, konu hakkında yetkili olmayan öğretim üyeleri olduğu anlaşılmıştır. Bu açıklamalar çerçevesinde, yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı şekilde icra edilmesi ve üniversitenin şeffaflık ve liyakat prensiplerine uygun olmaması sebebiyle, 24 Ekim 2022 tarihinde ilan edilen 2022-66 sayılı kadro için gerçekleştirilen sınavın ve kadro ilanının iptaline karar verilmiştir. Sınavın ve kadronun iptaline sebep olan işlemlerle bağlantılı olarak ilgililer hakkında başlatılmış olan idari soruşturma halen devam etmektedir. Sınav gereklerine uygunsuzluk ortadayken, adaylardan birinin soyadı sebebiyle konuya dahil edilmesi hem o aday hem de Üniversitemiz adına son derece üzücüdür. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda, adaylar arasında ne soyadlarına ne de başka kişisel niteliklerine göre hiçbir ayrım yapılamaz."

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!