İhtiyati tedbir kararı nedir? İhtiyat tedbiri ne demek?

Güncelleme Tarihi:

İhtiyati tedbir kararı nedir İhtiyat tedbiri ne demek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2019 10:53

İhtiyati tedbir kararı, markaların ticaret unvanlarını koruma amacıyla ihtiyat tedbir kararı verilebilmektedir. Bu tedbir, markanın halihazırda devam eden davasının karara bağlanana kadar haklarının korunması amacıyla ortaya çıkmıştır. Peki, İhtiyat tedbiri kararı tam olarak neyi ifade etmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Geniş anlamda fikri haklar, markalar, sınai resim ve modeller, ihtiralar, menşe ve mahreç işaretlerini ve ticaret unvanını kapsayan sınai hakları ve bilim, edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve sinema eserleri ile ilgili olan fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları kapsar. Söz konusu fikri haklar, insan zekâsının ürünü olup, maddi mallardan ayrı kendine has hukuki varlığa ve iktisadi değere sahip mallardır.

Bu bağlamda, kişinin fikri mülkiyet hakkını korumak için, fikir ve sanat eserleri ile ilgili olarak açılmış ve görülmekte olan davalarda, veyahut ortada açılmış herhangi bir dava yokken, vuku bulabilecek tehlikelere karşı hakim, ihtiyati tedbir kararı verebilir.

Kısaca, mahkemenin, esas hakkında davayı hükme bağlayıncaya kadar geçen süre zarfında, teminat amacıyla, geçici hukuki kuruma sağlaması işlemine “ihtiyati tedbir” denilir.

İhtiyati tedbir, kesin hükme kadar devam eden yargılama boyunca, davacı veya davalıyı, dava konusu ile alakalı olarak, gelebilecek zararlara karşı, geçici nitelikte koruma sağlar. İhtiyati tedbirin amacı, talepte bulunanı baştan tatmin etmek olmayıp, asıl ihtilafı çözecek davanın sonucunu güvence altına almak, bu arada dava sonucuna yönelik olarak, onu etkisiz kılacak muhtemel zararın veya tehlikenin önüne geçmektir

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!