HSYK seçiminde YSK’ya üç kritik itiraz

HSYK seçiminde YSK’ya üç kritik itiraz

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği geçici aday listesine YARSAV’la ortak liste çıkarıp seçime giren Yargıçlar Sendikası’ndan “bürokrat aday” itirazı geldi.

Haberin Devamı

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, YSK’ya üç kritik itirazda bulundu. Eminağaoğlu, ilk başvurusunda, YSK’dan Yargıda Birlik Platforumu (YBP) listesindeki altı bürokrat adayın anayasaya göre HSYK üyeliğine aday olamayacaklarını savunarak, adaylıklarının iptalini istedi. Başvuruda, “Anayasaya göre ‘meslekten sayılan’ hakim ve savcılar, yani idari görevliler, Anayasa gereği HSYK’ya aday olamamalıdır” denildi.

YBP’YE BAKANLIK VIP İMKANLARINI KULLANDIRIYOR

Eminağaoğlu ikinci itirazında, Adalet Bakanlığı ve HSYK’nın, idari görevli hakim ve savcılara harcırahta verip “geçici görevlendirme” yaparak, Türkiye’nin her yerindeki ilçe adliyelerine kadar gönderdiği ve Yargıda Birlik Platformu (YPB) adaylarını devlet olanaklarını kullanarak, desteklediğini bunun da “seçimlere müdahale” ve “eşit yarışma koşullarına” aykırı olduğunu savundu ve engellenmesini talep etti. Eminağaoğlu, YSK’nın adliyelerdeki kamera kayıtlarını getirterek, inceleme yapmasını ve sorumlular hakkında adli ve disiplin dahil her türlü işlemin yapılmasının sağlanması için suç duyurusunda bulunmasını istedi.

SAĞCI, SOLCU, ALEVİ, CEMAATÇİ PROPAGANDASINI DURDURUN

Eminağaoğlu YSK’dan üçüncü olarak da, YBP tarafından desteklendiği ileri sürülen adayların, medyada “sağcı, solcu, ülkücü, hak yolcu, alevi” birtakım adayların da “Cemaatçi” gibi nitelenerek, sunulmasının “serbest seçim ortamını ihlal edici nitelikte olduğunu” savunarak, engellenmesini talep etti. Eminağaoğlu, YSK’ya yaptığı başvurularla ilgili Hürriyet Dünyasına şu değerlendirmeleri yaptı:

İŞTE O İTİRAZLAR

“Anayasa’nın 140/son maddesinde idari görevde çalışanlar ile ‘meslekte olanların’ aynı haklara sahip olduğu vurgulanıyor. Buna rağmen, Yargıtay’a seçimle ilgili 154 ncü, Danıştay’a seçimle ilgili 155 nci maddelerde, bu kurumlara yargıç ve savcıların (meslekte olanların) seçileceği vurgulanırken, ayrıca meslekten sayılanların da seçilme hakkına sahip olduğu vurgulanıyor. Anayasa 140/son madesinde, idari görevde olanların, eşit haklara sahip olduğuna yönelik düzenlemeye rağmen, bu iki maddede meslekten sayılanların seçilme hakkı ayrıca vurgulanmakla, seçilme hakkının 140/son maddesi dışında kaldığı ortaya konuluyor. HSYK ile ilgili olan ve doğrudan uygulanabilen 159 ncu maddede ise, HSYKya seçilecekler sayılırken, yargıç ve savcılar denilmiş, ancak meslekten sayılanlar vurgusu yapılmamış. Yani sadece yargıç ve savcıların seçilebileceği vurgulanmış. Bu nedenle meslekten sayılanlar, yani idari görevliler, Anayasa gereği HSYK ya aday olamamalı.

12 EYLÜLCÜLER BİLE YAPMADI

Geçmişte darbe sonrası 1981’de hemen HSYK Yasası çıkarılmış, Personel Genel Müdürü de, Müsteşar la birlikte bu yasada HSYK’ya doğal üye yapılmış, bir yıl sonra ise bu kadarı fazla denilerek, 1982 Anayasasında Personel Genel Müdürü, HSYK üyeliğinden çıkarılmış, sonra yasada Anayasaya uygun hale getirilerek Personel Genel Müdürü, HSYK dışında bırakılmıştı. 12 Eylülcüler bile bürokratlarda bir müsteşarı yeterli görürken, bugün YPG listesinden 6 bürokrat, aday olarak başvurdu. YSK bu kişilerin adaylığını iptal etmelidir.

BAKANLIK GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYLE PROPAGANDA YAPIYOR

Yargıçlar Sendikası Başkanı ve de HSYK seçimlerinde bir seçmen olarak, HSYK seçim sürecinde gerek dolaştığım adliyelerde bizzat şahsım, gerekse seçmen ve adaylardan Sendikamıza iletilen bilgilerden, seçim sürecinde, kürsüde görev yapan meslektaşlarımız arasından daha önce karşılaşılmadığı düzeyde idari görevlerde geçici görevlendirmeler yapıldığı. İdari görevlerde geçici görevli olanlar da dahil olmak üzere yargıç ve cumhuriyet savcılarının, daha önce karşılaşılmadık biçimde, göstermelik, kağıt üzerinde kalan, yapay gerekçelerle, yerel adliyelerdeki görevlilerce dahi yapılabilecek işlerde, geçici görev adı altında yerel adliyelerde görevlendirilerek, harcırah ta ödenerek, ülkedeki tüm adliyelere gönderildikleri. Bu şekilde, seçimlerdeki serbest seçim ortamının ve eşit yarışma kurallarının ihlal edildiği, görülmüş ve bilgi edinilmiş, şahsen tarafımca da 11-12.9.2014 tarihlerinde dolaştığım Bakırköy, Yalova ve Bursa Adliyelerinde bizzat görülmüştür. Yukarıda belirtildiği üzere aynı durumun Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu bölgesindeki bütün adliyelerde yaşandığı bizzat tarafımıza aktarılmakta, bu şekildeki bilgiler her geçen gün artmaktadır.

KAMERA KAYITLARINDAN KONTROL EDİLSİN

Bir çok adliyelerde kamera sistemi yer almakta olup, kamera sistemi yer almayan adliye neredeyse kalmamıştır. Seçim takvimi içinde (yukarıda belirttiğim gün ve yerlerdekiler de dahil) bütün adliyelerin giriş çıkışlarına ilişkin kamera kayıtları getirtilerek incelendiğinde, bu süreçte idari görevdeki kişilerin gerçekleştirdikleri adliye ziyaretleri veya idari görevdeki kişilere yaratılan yapay görevlendirmelere dayalı adliye ziyaretlerinin söz konusu olduğu, bu ziyaretlerin HSYK seçim takvimi içinde yoğunlaştığı ve ortaya çıktığı açıkça görülecektir. Bu durumun seçim takvimi öncesi ile kıyaslanması, serbest seçim ortamı yönünden yaşanan aykırılığı ve seçimlere müdahaleyi, eşit yarışma koşullarının ortadan kaldırıldığını, açıkça ortaya koyacaktır. Yapılacak araştırmada, Adalet Bakanlığı’nca, kamuoyunda YBP tarafından desteklendiği malumü ilan olan HSYK üye adayları ve YBP mensubu olan yargıç ve cumhuriyet savcılarının, havaalanlarında VIP olanaklarından yararlandırılmalarının sağlandığı ve bu kolaylıkların sunulduğu, ayrıca söz konusu adaylara gittikleri illerdeki karşılama ve uğurlamalarda da benzeri kolaylık ve avantajların sağlandığı görülecektir.

CEMAATÇİ PROPAGANDASI DA ENGELLENSİN

YBP tarafından desteklendiği ileri sürülen adayların, her gün, her türlü basın yayın organlarında yer aldığı üzere, sağcı, solcu, ülkücü, hak yolcu, alevi gibi nitelemelerle sunulması, yine bir takım adayların da cemaatçi gibi nitelenmesi, serbest seçim ortamını ihlal edici niteliktedir. Kurulunuz bu konularda da, her türlü araştırma ve incelemeyi yaparak, tarafımızdan da gerek duyduğu bilgileri talep etme yoluna giderek ki talep ettiği bilgiler sunulacaktır, serbest seçim ortamının varlığını sağlamakla yükümlüdür. Bir taraftan meslek mensupları için siyaset yasağı sürerken, bir taraftan seçimlerin bu atmosfer içinde gerçekleştirilmesi, bu nitelemelerin görmezden gelinmesi, hiçbir biçimde serbest seçim anlayışı ile bağdaştırılamaz. Seçimlerin doğruluk ve dürüstlük ile yönetilmesi ile görevli olan Kurulunuz, eşit yarışma ortamı içinde serbest seçim koşullarının varlığını sağlamakla görevlidir. Yürütme organı tarafından ihlal edilen eşit yarışma ve serbest seçim ortamının sağlanması ve bu konuda seçim hukuku kapsamında alınması gerekli her türlü önlemlerin ve kararların daha şimdiden ivedilikle alınması gerekir.”

HSYK SEÇİMİNDE SON VİRAJ

12 Ekim günü yapılacak seçimde YSK’nın açıkladığı geçici aday listesine göre, 48’i adli, 16’sı idari yargıdan olmak üzere toplam 64 aday yarışacak. Seçimde 12 bin 520’si adli yargı, bin 474’ü idari yargıdan olmak üzere toplam 13 bin 994 hakim ve savcı oy kullanacak.

12 Ekim’de yapılacak seçimde adli yargıdan 7 asıl, 4 yedek üye, idari yargıdan 3 asıl 2 yedek üye belirlenecek. Geçici aday listesi 13 Eylül Cumartesi günü yayınlandı. Geçici aday listelerine 17 Eylül Çarşamba’ya (bugün) kadar itiraz edilebilecek. YSK, Eminağaoğlu’nun bürokrat aday itirazı da dahil olmak üzere tüm itirazları 21 Eylül Pazar gününe kadar karara bağlayacak ve 22 Eylül Pazartesi kesin aday listesi açıklanacak.

Haberle ilgili daha fazlası: