DSİ işçi alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı: DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

DSİ işçi alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı: DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır

DSİ işçi alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. DSİ personel alımı yapacağını duyurdu. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. 60 puan üzeri değerlendirme puanı alan adaylar, DSİ işçi alımı için sonraki aşamaya geçiş hakkına sahip olacak. Peki, DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte kurum tarafından yapılan açıklamaya göre başvuru şartları ve detaylar

Haberin Devamı

DSİ işçi alımı başvuru şartları araştırılan konular arasında bulunuyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacak. İlana başvurmak isteyenler detayları öğrenmek istiyorlar. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirilecek.

DSİ işçi alımı, İŞKUR üzerinden gerçekleşecek başvuru ile netlik kazanacak. Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı ile bünyesindeki personel sayısını artıracak. Toplamda 26 bölge müdürlüğüne 2 bin 5 adet personel alımı yapmaya hazırlanan DSİ, İŞKUR üzerinden başvuruları kabul edecek. Yazılı, sözlü, uygulamalı sınavların ardından 100 üzerinden puanlanacak olan personel adayları, 60 üstü puan almaları halinde bir sonraki aşamaya geçebilecek.

Haberin Devamı

DSİ işçi alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı: DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde
Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.
16) Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

Haberin Devamı

DSİ işçi alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı: DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımı başvurusu için öncelikle aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan ekranın alt bölümünde bulunan işyeri unvanı alanına "DSİ" yazıp arayabilirsiniz. Dilerseniz il seçeneğinden bulunduğunuz ili seçerek ilan olup olmadığını da görebilirsiniz.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İLAN EDİLECEK KADRO BİLGİLERİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Operatör

 Şoför

(Ağır vasıta)

Bakımcı Yağcı

Ambar İşçisi

Usta

Akaryakıtçı

Sondaj işçisi

Kompresör Operatörü

Vinç operatörü

Laborant

Laborant Yardımcısı

Topoğraf

Hidrolog

Aşçı

Aşçı Yardımcısı

Teknisyen

Bekçi

Toplam

1.Bölge Müdürlüğü

13

13

7

5

11

1

8

1

 

2

2

4

7

5

3

4

3

89

2.Bölge

Müdürlüğü

13

14

7

5

17

1

12

2

 

2

5

4

8

7

 

4

3

104

3.Bölge

Müdürlüğü

11

12

6

4

11

1

8

1

1

2

2

5

7

3

1

4

2

81

4.Bölge

Müdürlüğü

12

12

6

4

9

1

7

2

1

2

5

5

5

5

3

4

5

88

5.Bölge

Müdürlüğü

20

18

9

5

4

2

7

1

1

4

7

7

9

8

6

6

3

117

6.Bölge

Müdürlüğü

18

14

7

6

14

2

10

1

1

2

6

5

9

7

3

5

6

116

7.Bölge

Müdürlüğü

14

14

7

5

13

1

10

2

1

2

4

6

6

6

2

3

4

100

8.Bölge

Müdürlüğü

13

11

5

4

11

1

5

1

1

2

2

4

7

3

1

6

3

80

9.Bölge

Müdürlüğü

12

10

5

3

9

1

7

1

1

1

2

5

7

3

 

3

2

72

10.Bölge

Müdürlüğü

11

9

4

3

10

2

7

1

1

2

2

5

5

4

2

4

16

88

11.Bölge

Müdürlüğü

11

12

6

4

9

1

7

1

1

2

2

4

7

4

1

4

4

80

12.Bölge Müdürlüğü

11

12

6

4

9

1

7

1

1

2

4

4

6

4

4

4

3

83

13.Bölge Müdürlüğü

9

9

4

2

8

1

10

1

1

2

2

2

4

4

3

4

6

72

14.Bölge Müdürlüğü

6

6

3

1

3

1

 

 

 

2

2

2

3

3

1

 

2

35

15.Bölge Müdürlüğü

15

16

8

4

7

2

6

1

 

2

4

2

4

3

1

2

6

83

16.Bölge

Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

17.Bölge Müdürlüğü

14

15

8

2

14

2

 

 

 

2

2

5

6

2

2

4

4

82

18.Bölge Müdürlüğü

12

13

6

4

13

1

7

1

1

2

2

4

6

5

1

3

2

83

19.Bölge Müdürlüğü

9

9

4

1

6

1

 

 

 

2

2

1

3

1

1

 

 

40

20.Bölge Müdürlüğü

12

13

7

4

14

1

8

2

1

2

4

4

7

5

1

3

4

92

21.Bölge Müdürlüğü

14

14

7

5

17

1

10

1

1

2

2

4

6

5

2

4

3

98

22.Bölge Müdürlüğü

14

15

8

4

12

1

4

 

 

2

4

6

6

7

5

2

1

91

23.Bölge Müdürlüğü

13

14

7

1

10

1

 

 

 

2

2

5

6

3

2

3

5

74

24.Bölge Müdürlüğü

10

11

6

1

6

1

 

 

 

2

3

4

5

2

2

2

10

65

25.Bölge Müdürlüğü

11

12

6

3

12

1

10

 

 

2

2

1

8

4

 

2

3

77

26.Bölge Müdürlüğü

2

2

1

1

1

1

 

 

 

1

1

1

3

 

 

 

 

14

TOPLAM

300

300

150

85

250

30

150

21

14

50

75

100

150

103

47

80

100

2005

 

Haberle ilgili daha fazlası: