GeriGündem Bakanların görev dağılımı yeniden yapıldı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bakanların görev dağılımı yeniden yapıldı

Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ile devlet bakanlarının görev dağılımlarını, kurullarda ve komisyonlarda görev alacak ve KEK toplantılarına eşbaşkanlık edecek hükümet üyelerini, yayımladığı genelgeyle duyurdu.Genelgeye göre, Başbakan Ecevit'e bağlı kuruluşlar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı olarak belirlendi.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'ye, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği bağlandı. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'e, Yurtdışı Müteahhitlik, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerinin Eşgüdümü ve Hükümet Sözcülüğü görevleri verildi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'a ise Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bağlandı. Devlet Bakanı Masum Türker'e de bağlı kuruluş olarak Hazine Müsteşarlığı, ilgili kuruluşlar olarak da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkez Bankası Başkanlığı, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu verildi.Devlet Bakanı Tunca Toskay'a da, bağlı kuruluş olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı, ilgili kuruluşlar olarak Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye İhracat ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü (Eximbank) Türk Akreditasyon Kurumu bağlandı. Toskay, ayrıca Hükümet Sözcülüğü görevini de yürütecek.  Diğer bakanların görev alanları ise şöyle: Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler: Bağlı Kuruluş: Gümrük Müsteşarlığı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı Görevler: Kamu Toplu-İş Sözleşmelerinde Eşgüdüm Devlet Bakanı Zeki Sezer: Bağlı Kuruluş: Diyanet İşleri Başkanlığı  İlgili Kuruluş: Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Görevler: Parlamento ile ilişkiler  Devlet Bakanı Faruk Bal: Bağlı Kuruluş: Konut Müsteşarlığı Görevler: Proje Uygulama Biriminin işlerinin yürütülmesi ve eşgüdümü  Devlet Bakanı Ali Doğan:Bağlı Kuruluş: Vakıflar Genel Müdürlüğü Görevler: İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda eşgüdümDevlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz: Bağlı Kuruluşlar: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve GAP İdaresi BaşkanlığıDevlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu: Bağlı Kuruluşlar: Denizcilik Müsteşarlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüİlgili Kuruluş: Türk Standartları Enstitüsü BaşkanlığıDevlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu: Bağlı Kuruluşlar: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İlgili Kuruluşlar: TRT ve Anadolu Ajansı İlişkili Kuruluş: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Görevler: Hükümet Sözcülüğü, Devlet Bakanı Melda Bayer: Bağlı Kuruluşlar: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez:Bağlı Kuruluşlar: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı İlgili Kuruluş: Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Görevler: Danıştay ile ilişkiler ve güçsüzlerin sorunları için çalışmalar yapmak Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı:Bağlı Kuruluşlar: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı İlgili Kuruluş: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevler: Parlamento ile ilişkiler Devlet Bakanı Fikret Ünlü: Bağlı Kuruluşlar: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Gençlikve Spor Genel Müdürlüğü İlişkili Kuruluşlar: Futbol Federasyonu Başkanlığı,Devlet Bakanı Reşat Doğru:Bağlı Kuruluşlar: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Görevler: Parlamento ile ilişkiler, Türk cumhuriyetleri ve toplulukları ile kardeş topluluklar ile ilişkiler, bunlarla ilgili  araştırma, planlama ve eşgüdümün sağlanması, Bulgaristan'dan gelen göçmenler ile ilgili eşgüdüm, 2510 sayılı İskan Kanunu'nun ek 34. maddesi ile 3835 sayılı Ahıska Türkleri'nin Türkiye'ye kabulü ve İskanına Dair Kanun'un ikinci maddelerinin 4184 sayılı kanunla değişik birinci fıkralarına göre Ahıska Türkleri'nin Türkiye'ye kabulü ile ilgili eşgüdümü sağlamak, yurtdışına yapılacak insani yardımların eşgüdümü, Devlet Bakanı Tayfun İçli:Bağlı Kuruluş: Devlet Personel Başkanlığı Devlet Bakanı Tayyibe Gülek: Görevler: Kıbrıs ile İlgili Eşgüdüm İşleri, Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşların Sorunları KURULLARDA GÖREV ALACAK HÜKÜMET ÜYELERİYüksek Planlama Kurulu Başkan: Başbakan Bülent Ecevit,  Üyeler: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı Masum Türker, Devlet Bakanı Tunca Toskay, Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu Diğer üyeler: Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları (Başbakan'ın bulunmadığı kurul toplantısına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli başkanlık edecek)  Para/Kredi ve Koordinasyon Kurulu Başkan: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli Üyeler: Devlet Bakanı Masum Türker, Devlet Bakanı Tunca Toskay, Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkan: Başbakan Bülent Ecevit Üyeler: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet BahçeliDevlet Bakanı Masum Türker, Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, Maliye ve Sanayi ve Ticaret Bakanları Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu Başkan: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli Üye Bakanlar: İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık bakanları Haberleşme Yüksek Kurulu  Başkan: Devlet Bakanı Tayfun İçli  Üyeler: İçişleri ve Ulaştırma bakanları GAP Yüksek Kurulu  Başkan: Başbakan Bülent Ecevit  Üyeler: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz, Bayındırlık ve İskan Bakanı Savunma Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu Başkan: Başbakan Bülent Ecevit Üye: Devlet Bakanı Masum Türker Diğer üyeler: Milli Savunma, Dışişleri, Maliye ile Sanayi ve Ticaret bakanları Kriz Koordinasyon KuruluBaşkan: Başbakan Bülent Ecevit Üye: Masum Türker Diğer Üyeler: Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ve Çevre bakanları Dış Yardımlar ve Krediler İzleme ve Eşgüdüm Kurulu  Başkan: Başbakan Bülent Ecevit  Üyeler: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı Masum Türker, Devlet Bakanı Faruk Bal, Devlet Bakanı Melda Bayer Diğer üyeler: İçişleri, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanları Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi KomisyonuBaşkan: Başbakan Bülent Ecevit Üyeler: Devlet Bakanları Masum Türker, Faruk Bal, Tayfun İçli ve Tayyibe Gülek ile Maliye Bakanı. Bakanlıklarını ilgilendiren konularda ise Devlet Bakanı Ali Doğan ile Adalet, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayii ve Ticaret bakanları KEK EŞBAŞKANLARI VE ÜLKELERİKarma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanı olan bakanlar ve ilgili ülkeleri ise şöyle: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli: Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Gürcistan Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz: Arjantin, Küba, Sri Lanka, Senegal, Bulgaristan, İspanya, Malta Devlet Bakanı Masum Türker: Suriye, ABD, Japonya, Fransa Devlet Bakanı Tunca Toskay: Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Avusturya, Slovakya Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler: İran, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Afganistan Devlet Bakanı Zeki Sezer: KKTC, İsveç, Norveç, Bosna-Hersek Devlet Bakanı Faruk Bal: Danimarka, Estonya, Arnavutluk, Letonya, LitvanyaDevlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz: Hollanda, Ürdün, Gana, Gine, Şili, Bolivya Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu: Mısır, Yemen, Lübnan, Bahreyn, Sudan, Cibuti, Somali, Jamaika Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu: Lüksemburg, Filipinler, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Belarus, Moldova Devlet Bakanı Melda Bayer: Romanya, İsrail, Polonya, Kongo, Gambiya, Brezilya, Vietnam Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez: Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Meksika Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı: Libya, Nijerya, Portekiz, Kuveyt, Irak Devlet Bakanı Fikret Ünlü: Güney Afrika Cumhuriyeti, Hırvatistan, Makedonya, Slovenya, Yugoslavya Devlet Bakanı Reşat Doğru: Pakistan, Bangladeş, Tayland, Moğolistan, Hindistan Devlet Bakanı Tayfun İçli: İtalya, Finlandiya, Tunus, Cezayir, Fas, Uruguay

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False