Bahçeli’den 14 talep

Güncelleme Tarihi:

Bahçeli’den 14 talep
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2021 07:00

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhuna uygun olarak yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin güçlendirilmesine ilişkin yapılmasında fayda gördüğü 14 düzenlemeyi açıkladı.

Haberin Devamı

Etikhaber’e konuşan MHP Lideri Bahçeli, 14 talebi özetle şöyle sıraladı:

1) Siyasi Partiler Kanunu değiştirilmeli: Her siyasi partiye teşkilat yapısını belirleme hakkının verilmesi sağlanmalı. Parti içi demokrasi güçlendirilmelidir. Siyasi partilere devlet yardımı şartları yeniden düzenlenmeli. Siyasi partilerin ticaret yasağı hükümleri titizlikle uygulanmalı ve denetlenmelidir.

2) Seçim kanunlarında düzenlemeler: Ülke seçim barajı makul düzeye indirilmeli ve siyasi partilerin ittifak kurması halinde de uygulanmalıdır. Mahalli idareler seçim sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun hale getirilmelidir. Milletvekili adaylığı ve belediye başkan adaylığı şartları gözden geçirilmelidir. İllerin çıkaracağı milletvekili sayısına göre belirlenen seçim çevresi sayısı yeniden düzenlenmelidir. Seçim çevrelerini çok fazla daraltmanın anlamı kalmamıştır.  

Haberin Devamı

3) Siyasi etik kanunu çıkarılmalı: Milletvekillerinin parti değiştirebilmeleri konusunda etik kurallar konulmalıdır, yapamayacakları işlerin kapsamı genişletilmelidir. Kabul edebilecekleri hediyeler ile milletvekilliği dışında elde ettikleri gelirlerin beyan edilmesi temin edilmelidir.

4) Milletvekili dokunulmazlığı: Anayasa değişikliği mümkün olmadığı takdirde, çoğu bölücülük faaliyeti sebebiyle hazırlanmış, TBMM’de bekleyen dokunulmazlıkların kaldırılması dosyaları işleme konulmalı.

5) Meslek kuruluşları Anayasa’ya uygun olmalı: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarının Anayasa ile belirlenen çerçevede faaliyet göstermeleri temin edilmelidir. Mesleki kuruluşlara üyelik önündeki engeller kaldırılmalıdır. 

6) Kamuoyu araştırmaları yasası: Kamuoyu araştırmaları operasyonel unsur haline gelmiştir. Kamuoyunu manipüle eden kamuoyu araştırmalarının ve araştırmacılarının önüne geçilmelidir. 

7) Ruh sağlığı kanunu: Toplum ve bireyin ruh sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını amaçlayan ‘Ruh Sağlığı Kanun Teklifi’ TBMM’ye verilmiştir. 

8) Anayasa Mahkemesi: Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne Uygun Hale Getirilmeli.

Haberin Devamı

9) Yargı reformu: Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin içeriği kararlılıkla icra edilmeli, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemelidir. 

10) Kamu yönetimi kanunu: Devlet teşkilatının Anayasal çerçevede işleyişine ilişkin temel normlara ve idarenin bütünlüğü doğrultusunda şekillendirilmesine yönelik temel ilkelere yer verilmelidir. 

11) İdari usul kanunu çıkarılmalı: Devlet teşkilat ve personel yapısı etkinleştirilmelidir. Teşkilatlanmada, şeffaflık esas olmalıdır. İnsan gücü kalitesi için ehliyet ve liyakat esas alınmalıdır. Üst düzey kamu yöneticileri yeniden tanımlanmalıdır. 

12) Yeni TBMM İçtüzüğü: Meclis çalışmalarının etkin yürütülebileceği çalışma düzeni ortaya konulmalı. Yasa yapım sürecine sivil etkinliği artırılmalı. İşbirliği ve uzlaşı sağlamasını kolaylaştıracak mekanizmalar da inşa edilmelidir.

Haberin Devamı

13) TBMM İdarî Teşkilatı’nın kapasitesi: Kanun yapma kapasitesini yükseltmek için Meclis’in idari, mevzuat ve teşkilat ile Meclis’in fiziki kapasitesi artırılmalıdır.

14) Ekonomiye yönelik reformlar: Üretimin artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması, vergi, harcama reformu, gelirin adil bölüşümü ve yoksullukla mücadele, tarım ve çalışma hayatı alanlarında reformlar hayata geçirilmelidir.◊ ANKARA

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!