AYM’den kumpas mahkûmiyeti

Güncelleme Tarihi:

AYM’den kumpas mahkûmiyeti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2019 08:30

Anayasa Mahkemesi, Taraf gazetesinde yayımlanan ‘Balyoz planı’ haberleriyle emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Doğan’a 8 bin TL tazminat ödenmesine, yeniden yargılama yapılmasına karar verildi.

Haberin Devamı

RESMİ Gazete’de yayımlanan kararın gerekçesinde, haberin kaynağı olarak gösterilen belgelerin dijital deliller olduğu, bu belgelerde Çetin Doğan’ın imzasının bulunmadığı, ıslak ya da elektronik imzalı hiçbir belgenin de yer almadığı tespiti yapıldı. Haber dayanağı olarak gösterilen dijital belgelerde birçok zaman -mekan çelişkisi bulunduğunun, ilgili belgelerin bir kısmının sahte olduğunun kesin olarak tespit edildiği belirtildi. Kararda, özetle şu değerlendirme yapıldı:

BELGELERİ ARAŞTIRMADI

“Davaya bakan ilk derece mahkemesi, haberlerin kaynağı olan belgelerin niteliği ve delil değerine ilişkin olarak başvurucu (Çetin Doğan) tarafından ileri sürülen hiçbir itirazı karşılamamış ve başvurucunun iddiaları ile ilgili hiçbir değerlendirmede bulunmamıştır. İlk derece mahkemesi yalnızca haberler üzerine bir ceza soruşturması başlatılmasını da göz önüne alarak haberlerin görünür gerçeğe uygun olduğunu ifade etmiştir. Oysa haberlerin yayımlanmaya başladığı dönemde Mehmet Baransu’nun bir takım belgeler ele geçirmesi ve bunları haber yapmış olması dışında bir görünür gerçeklik bulunmamaktadır. Söz konusu belgelerin 2003 yılında planlandığı iddia edilen bir darbe hazırlığına ilişkin olduğu göz önüne alındığında haberin güncel değeri nedeniyle gazetecinin olgusal isnatlara ilişkin araştırma yükümlülüğünü ikinci plana atmasını mazur gösterebilecek bir durumun da bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Haberin Devamı

ŞEREF VE İTİBAR HAKKI

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun açtığı tazminat davasının somut olayda gazetecilik etik ve ilkelerine uygun olarak iyi niyetle, topluma doğru ve güvenilir bilgi sağlama ödev ve sorumluluğunun yerine getirilip getirilmediği konusunda bir değerlendirme yapılmaksızın reddedilmiş olması nedeniyle şeref ve itibar hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Dolayısıyla somut başvuruda ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak ilk derece mahkemesinin başvuru konusu haberlerin görünür gerçeğe uygun olduğuna ilişkin gerekçesi, başvurucunun şeref ve itibar hakkı yönünden ilgili ve yeterli bir gerekçe olarak nitelendirilemez. Bu nedenle somut olayda devletin başvurucunun şeref ve itibar hakkı bağlamındaki pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirilmiştir. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

Haberin Devamı

AYM’den kumpas mahkûmiyeti

BALYOZ’U BAŞLATAN BAVUL

TARAF gazetesinde 20, 21, 22, 23 ve 25 Ocak 2010 tarihlerinde ‘Balyoz darbe planı’ başlıklı çeşitli haberler yayımlandı. Haberlerde emekli Orgeneral Çetin Doğan, fotoğrafı kullanılarak ‘darbe planının hazırlayıcısı olarak’ gösterildi. Baransu, haberlerine dayanak gösterdiği belgeleri daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bavulla teslim etti. Savcılık da Balyoz soruşturmasını başlatarak çok sayıda askeri tutuklarken haklarında dava açtı.

BAKMADAN GEÇME!