Astsubay mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar bu hafta bitiyor!

Güncelleme Tarihi:

Astsubay mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak Mülakatlar bu hafta bitiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2017 14:30

Astsubay sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce asker adayı gözlerini mülakatların yapılacağı tarihe çevirmişti. Mülakatların başlamasının ardından adaylar mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladılar. Peki, Astsubay mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberin Devamı

Milli Savunma Üniversitesi bünyesine yapılacak olan astsubay alımı için başvuru sonuçları 21 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılmıştı. Astsubay başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi tüm gözler Astsubay mülakatlarına çevrildi. Peki, Astsubay mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Astsubay mülakatları için adaylar büyük bir merakla araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştiriyorlar. Milli Savunma Üniversitesi bünyesine yapılacak olan astsubay alımı mülakat işlemleri 19 Temmuz tarihinde başladı. Birçok aşamadan geçecek olan Astsubay adaylarının mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 14 Ağustos olarak belirlendi. 

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

Haberin Devamı

1. Belirlenen seçim aşamaları baraj puanı/puanları ve üzerinde not alan adayların seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.

3. Harp Okulları ve MYO’lara ortak başvuran adaylar, Harp Okulu ikinci seçim aşamalarında (FYT, mülakat ve sağlık raporu) başarılı oldukları takdirde meslek yüksek okulu sınavlarında da başarılı sayılacak, meslek yüksek okulu sınavlarına sadece başvuru yapıp aday dosyasını teslim
edecek FYT, mülakat ve sağlık raporu aşamalarına katılmayacaktır. Meslek yüksek okulu sınavlarına katılan adaylar sadece meslek yüksek okulu sınavları başarı sıralamasında yer alacaktır.

4. Harp Okulu ikinci seçim aşamalarında FYT, mülakat ve sağlık raporu ve başarısız olan ve MYO tercihi yapan adaylar, Meslek Yüksek Okulu ikinci seçim aşamalarında da başarısız sayılıp sınavlara çağrılmayacaktır.

5. Seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Ankara’da belirlenecek sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. İkinci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. Birinci gün Evrak Kontrol, Ön Fiziki Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları yapılacaktır.

Haberin Devamı

6. Meslek Yüksek Okulları ikinci seçim aşamaları şunlardır:

a. Evrak Kontrol;

Seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile internette yayımlanan ve seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar.

b. Ön Fiziki Kontrol;

Aday öğrencilerin TABLO-1’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülür. Ön fiziki kontrolde yetersiz bulunan adayların diğer aşamalara katılmasına izin verilmez. Ölçümler mutlaka ayakkabısız olarak sadece şort ve tişört ile yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar bu aşamada elenir. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.

Haberin Devamı

c. Kişilik Değerlendirme Testi

Adayların kişilik özelliklerini belirlemek, mülakat aşamasına veri sağlamak amacıyla kullanılır, eleme yapılmaz.

ç. Fiziki Yeterlilik Testi (FYT);

(1) Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, 400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında yapılır.

(2) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vs.) getirmeleri gerekmektedir. FYT’ye katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. FYT’nin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Haberin Devamı

(3) FYT’de uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar TABLO-3’de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. FYT'de yapılan 5 branşın 4’ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.

(4) FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. (Seçim
aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz!) FYT’ye itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip en fazla 45 dakika sonrasında yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

d. Mülakat

Haberin Devamı

(1) Fiziki Yeterlilik Testinden sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir.

(2) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(3) Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçe’yi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.

(4) Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve yüz tam puan üzerinden değerlendirmektedir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar elenir. Mülakat komisyonu kararları kesindir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

e. Müzik Yetenek Sınavı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Başvuran Adaylar için)

Bando Astsubay MYO’ya başvuran adaylar mülakat aşamasını müteakip Müzik Yetenek Sınavına alınırlar. Adayların çalgı icra performanslarını daha iyi göstermeleri maksadıyla Müzik Yetenek Sınavları 2’nci seçim aşamasının ertesi günü icra edilecektir. Müzik Yetenek sınavı Teori ve Çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

(1) Teori:

(a) Solfej : En az LAVIGNAC 2A düzeyinde iki adet parça ve komisyonun belirleyeceği bir adet deşifreden oluşur. (Okunacak parçalar, komisyon tarafından Lavignac 2A kitabında yer alan belirli standarttaki parçalar arasından iki tanesi seçilerek öğrenciye sınav esnasında tebliğ edilecektir.)

(b) Dikte: Komisyon tarafından belirlenecek 8’er ölçülük iki adet farklı tonlarda tek sesli dikte ile üç ve dört sesli akor duymadan oluşur. (Akorların seslerinin kalından inceye doğru “A” yada “NA” şeklinde vermesi istenip, ayrıca nota isimleri istenmeyecektir.)

(2) Çalgı Performansı:

Bu aşama teknik ve müzikal açıdan değerlendirilmek üzere; Üflemeli, Vurmalı, Telli, Yaylı ve Tuşlu Çalgı gruplarından herhangi bir çalgı ile o çalgının literatüründe bulunan 1 adet etüt, 1 adet eserin seslendirilmesinden oluşur. Adaylar yetenek sınavına kendi enstrümanlarını yanlarında getirebilecektir.

NOT: Özel yetenek sınavını başarı ile geçen öğrencilerden kontenjan kadarı çalgı bakım ve onarım programında istihdam edilecektir. Diğer öğrenciler Üflemeli ve Vurmalı Çalgı gruplarından uygun olan çalgılarda istihdam edileceklerdir. Program ve çalgı seçim aşamasında öğrenci tercihleri de göz önünde bulundurulacaktır.