7 meşaleciler nedir? Beş Hececiler'e tepki olarak ortaya çıkan 7 meşaleciler kimler?

7 meşaleciler nedir Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkan 7 meşaleciler kimler

Yedi Meşaleciler, Beş Hececiler'e tepki olarak ortaya çıkmışlardır. 7 meşaleciler, 1928'de yayınladıkları 'Yedi Meşale' adlı ortak kitapta yazılarını bir araya getirmiştir. 7 meşaleciler, Türk şiirine yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini belirtiyorlardı. Peki, 7 meşaleciler nedir? Beş Hececiler'e tepki olarak ortaya çıkan 7 meşaleciler kimler?

Haberin Devamı

Yedi Meşaleciler 1928 yılında yayımladıkları Yedi Meşale adlı dergi ile adlarını duyuran altı şair ve bir öykü yazarından oluşan topluluktur. Yedi sanatçıdan Kenan Hulusi (Koray) sadece öykü yazmıştır. Yedi Meşaleciler, Beş Hececiler'e tepki olarak ortaya çıkmışlar, Beş Hececiler'in şiirini sığ bulduklarını söylemişlerdir. Şiirle ilgili görüşlerini (poetikalarını) çıkardıkları Yedi Meşale adlı kitabın ön sözünde (s.3-4) açıklayan Cumhuriyet Dönemi'nin ilk edebi topluluğudur. Edebiyattaki ilkelerini "samimilik, canlılık ve devamlı yenilik" olarak açıkladılar. Edebiyat dünyasında bir tıkanıklık olduğundan yakınıyor, Türk şiirine yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini belirtiyorlardı. Fransız edebiyatını örnek alıp izleyeceklerini söyleyen Yedi Meşaleciler hedeflerini gerçekleştiremediler.

7 HECECİLER KİMLER?

Haberin Devamı

1928'de yayınladıkları "Yedi Meşale" adlı ortak kitapta yazılarını bir araya getiren topluluk şu isimlerden oluşmaktadır:

Sabri Esat Siyavuşgil,
Ziya Osman Saba,
Yaşar Nabi Nayır,
Muammer Lütfi Bahşi,
Vasfi Mahir Kocatürk,
Cevdet Kudret Solok,
Kenan Hulusi Koray.

Haberle ilgili daha fazlası: