Uzmanlar TYT sorularını değerlendirdi

Güncelleme Tarihi:

Uzmanlar TYT sorularını değerlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 16:27

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran’da düzenlendi. TYT’ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav, 165 dakika sürdü. TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, 20 fen bilimleri sorusu soruldu. Uzmanlar bu yılki TYT sorularını şöyle değerlendirdi:

Haberin Devamı

BİLFEN LİSELERİ

TÜRKÇE SORULARINDA SÜRPRİZ YOK
TYT, Türkçe sorularının soru kökleri, dil bilgisi ve anlam oranları TYT ve ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzer nitelikteydi. Soruların 33’ü anlam bilgisi, 7’si dil bilgisi konularını ölçtü. Sınavda yeni nesil sorulara yer verilmedi. Dili kullanma gücü ve analize bağlı sorular soruldu. Paragraf sorularında öğretici ve bilimsel metinlerden yararlanıldı. Yardımcı düşünce sorularının bir kısmının çeldiricilerinin oldukça güçlü hazırlandığı sınavda, dil bilgisi sorularında temel dil bilgisi konularını sorgulandı. Sorularda sürpriz yoktu, birikimli öğrencinin çözebileceği bir sınavdı.

TARİH TYT MANTIĞINA UYGUNDU
Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak soruldu. Sorular genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi, temel bilgilerin yorumlanması ve kronoloji bilgisi üzerine kurgulanmıştı. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemişti ancak, Türk- İslam Devletleri ile ilgili soruda   döneme ait bilgiler de vardı. 9’uncu sınıf kazanımlarından 1, 10’uncu sınıf kazanımlarından 1, 11’inci sınıf kazanımlarından 1, 12’nci sınıf kazanımlarından 2 soru soruldu. Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma ölçüldü. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdı.

Haberin Devamı

PARAGRAFLARIN ANLAŞILMASI GÜÇTÜ
Felsefe soruları konulara ve kazanımlara uygun, soruların biri zor, üçü kolay ve biri orta düzeydeydi. Ortak sorular genel olarak metni anlama, yorumlama, sonuç çıkarma şeklinde olup biri bilgiyi ölçmeye yönelikti. Direkt bilgi sorusu olmasa da paragrafların anlaşılmasının zor olduğunu söyleyebiliriz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almayan öğrencilerin çözdüğü felsefe soruları ise 1’inci kısımda yer alan felsefe sorularına göre daha kolay sorulardı. ÖSYM geçen senelerde olduğu gibi bu sene de film örneği üzerinden soru sormuştu.

KOLAY VE ORTA ZORLUKTAYDI
Din kültürü ve ahlak bilgisinde 1 bilgi, 3 yorum ve 1 de bilgiye dayalı yorum sorusu şeklinde sorular yer aldı. Zorluk derecesine bakıldığında 5 sorunun da kolay ve orta zorlukta olduğu görülmüştür. Genel olarak sınav metinden genel yargı çıkarmak, sonuca ulaşmak, akıl yürütme ve kavram kullanabilme becerisini ölçmeye yönelikti. Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından geldi.  

Haberin Devamı

SORULAR NET VE ANLAŞILIRDI
Coğrafya soruları, 9 ve 10’uncu sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı bir soru yoktu. Geçen yıl olduğu gibi 9’uncu sınıftan 2, 10’uncu sınıftan 3 soru soruldu. Sınavda, coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, grafik ve harita okuma, bilgiyi yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer aldı. Sorular net ve anlaşılırdı ancak bazıları zorlayıcı nitelikteydi. Coğrafya dersi programındaki kazanımlarla ilgili temel bilgilere hâkim olan, harita ve grafik okuma becerisini geliştirmiş olan öğrencilerin çözebileceği bir sınavdı.

SEÇİCİ SORULAR AZDI
Matematik testindeki sorular son yılların sorularına göre daha rahat çözülebilir nitelikteydi. Temel bilgilerin sorgulandığı bir sınavdı. Geometri testi ise orta düzeyde sorulardan oluştu ve yeni nesil sorular günlük hayata entegre edilerek soruldu. Matematik soruları MEB müfredatına uygundu. Konu dağılımı geçmiş yıllardaki sınavlarla paraleldi. Seçici soruların az olduğu bir sınavdı.

Haberin Devamı

YETERİNCE SORU ÇÖZEN BAŞARILI OLUR
Fizikteki tüm sorular kazanımlarla uyumluydu. Bazı sorular gündelik yaşam deneyimleri ile yorumlanabilecek, geçmiş yıllarda çıkan sorularla benzerdi.  Soruların metinleri uzun tutularak dikkatli öğrencilerin ayırt edilebileceği bir sınav oldu. 7 sorunun üçü 9’uncu sınıf, dördü 10’uncu sınıf kazanımlarından çıktı. Çok soru bankası bitiren değil, kazanımları öğrenen ve yeterince soru çözen öğrencilerin çok rahat başarılı olabileceği tarzda sorular sınavda yer aldı.

 GRAFİK İÇEREN SORU YOKTU
Kimya soruları 9 ve 10’uncu sınıf konu kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştı. Sınav bilgi ağırlıklı, anlaşılır ve orta zorlukta sorulardan oluşmuştu. 9’uncu sınıf konularından 4, 10’uncu sınıf konularından 3 soru sorulmuştu. İşlem yapılmasını gerektiren 2 soru vardı. Grafik içeren sorulara yer verilmemişti ve öncüllü soru sayısı ikiydi.  Temel kimya bilgisine sahip, konulara hâkim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrenciler için yapılabilir düzeyde bir sınavdı.

Haberin Devamı

KAZANIMLARA UYGUN SORULAR VARDI
Biyolojide sorulan 6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğunu gözlemledik. 9 ve 10’uncu sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorular vardı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

ANLAM VE PARAGRAF SORULARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Türkçe testinde geçen yıl olduğu gibi 7 dil bilgisi sorusu soruldu. 2 yazım, 2 noktalama, 1 öge, 1 tamlama ve 1 yüklemin türü sorusu geldi. Bu başlıklar Türk dili ve edebiyatı dersi ortaöğretim programlarının kazanımlarıyla örtüştü. Sorulardaki çeldiriciler öğrencileri zorlamayacak nitelikte hazırlanmıştı. Anlam ve paragraf sorularında ise farklı bir soru tarzı olmamakla birlikte metinler genellikle günlük hayat, edebiyat ve teknoloji ile ilgiliydi. Bununla birlikte çeldiricileri oldukça kuvvetli anlam ve paragraf sorularının sınavın belirleyicileri olacağını düşünüyoruz. Genel olarak okuma ve yorumlama becerileri gelişmiş, kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olduğunu söylemek mümkün.

Haberin Devamı

ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİSİ ÖLÇÜLDÜ
Temel matematik soruları geçmiş yıllarla benzer mantıkla 30 matematik, 10 geometri sorusu şeklinde oluşturulmuştu. ÖSYM geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da matematik sorularını ezberci mantıktan uzak, tamamıyla okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve görsel algısı iyi olan öğrencilerin başarılı olacağı üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlamıştı. Testte, kazanımı doğrudan ölçen sorular da vardı. Grafik yorumlama, görsel okuma, tablo ile verilen bilgilerden denklem oluşturma gibi sorular öğrencilerin yorumlama becerisini ölçen nitelikteydi. Testte yaklaşık 3-4 soru zor olarak kabul edilebilir. Bunun yanında 16-17 soru kolay, yaklaşık 10 soru da orta zorluktaydı.

‘PİSAGOR’ VE ‘DÖRTGENDE AÇI’ SORUSU AYIRT EDİCİ
Geometri testi, 9 ve 10’uncu sınıf öğretim programına ait kazanımları içeren, çoğunluğu güncel hayattan örnekler ile ilişkilendirilen yeni nesil sorulardan oluşmuştu. Tüm sorular öğrencilerin çözüm için temel geometri bilgilerinin yanı sıra geometrik düşünme becerilerini de kullanmalarını gerektiren bir yapıdaydı.  Pisagor sorusu ve güncel hayatla ilişkilendirilmiş dörtgende açı sorusunun sınavın ayırt edici sorusu olduğunu söylemek mümkün. Geometri sorularında başarılı olmak için, öğrencilerin öncelikle kazanımda sahip olmaları beklenen temel bilgiye hâkim olup, görselleri yorumlama ve günlük yaşamla ilişkilendirme becerilerine sahip olmaları gerekiyordu.

MATEMATİKSEL İŞLEM GEREKTİRMİYORDU
Fizik soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 9 ve 10’uncu sınıf öğretim programına ait olan kazanımları içeren ancak 10’uncu sınıf kazanımlarının daha ağırlıklı olduğu bir sınavdı. Fizik soruları açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştı. Sınavda son beş yılda olduğu gibi yine günlük hayattan örnekler içeren ve hikâyeleştirilerek hazırlanmış yeni nesil sorular bulunuyordu. Fizik testinin tamamı, matematiksel işlem gerektirmeyen orta güçlükte sorulardan hazırlanmıştı. Gelecek yıl okutulmaya başlanacak olan yeni öğretim programından tamamıyla çıkarılmış olan kütle-özkütle konusundan günlük hayatla ilgili bir sorunun olması da sınavda göze çarpan noktalardan biriydi.

SORULAR AÇIK VE ANLAŞILIRDI
Kimya soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da 9 ve 10’uncu sınıf kazanımlarını içerdi. Ayrıca sorular açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştı. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da öğrencilerin temel kimya bilgi ve becerilerini ölçen soruların yanı sıra kavrama düzeyindeki sorular da yer almıştı. Kısa metinler sorularda vardı ancak grafik, görsel ya da tablo yorumlamayı gerektiren sorular yoktu. Bu yılın kimya soruları genel olarak değerlendirildiğinde, eğitim ve öğretim dönemi boyunca düzenli tekrar yapan ve test çözen öğrencilerin zorlanmadan yanıtlayabileceği orta güçlükteki sorulardan oluşmuştu.

DENEME SINAVLARINDAKİ SORULARLA BENZERDİ
Biyoloji testinde, 9 ve 10’uncu sınıf düzeylerine ait ünitelerden birer soru vardı. Sınavda temel bilgilerin sorgulandığı soruların yanı sıra kavrama düzeyinde sorular da yer almıştı. Sorular güçlük düzeyi açısından geçen yıl ile benzerlik gösteriyordu. Daha önceki yıllarda da sıklıkla yer alan soyağacı ve besin ağı soruları bu sınavda da bulunuyordu. Sorular, öğrencilerin hazırlık sürecindeki deneme sınavlarında sıklıkla karşılaştığı tarzdaydı.

BİR SORU BİLGİYİ ÖLÇTÜ
Tarih soruları, önceki yıllardaki soru dağılımıyla paralellik gösteriyordu. 2 soru tamamen konuya hâkim öğrencilerin doğru yanıtlayabileceği, 3 soru ise kavramsal bilgiye hâkim olan öğrencilerin yanıtlayabileceği düzeydeydi. Sorular MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmış olup testin bütününe bakıldığında soruların orta güçlükte olduğu görülüyordu. Lozan Konferansı ve Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili sorunun tarih testinin belirleyici sorusu olduğunu söylemek mümkün. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak bir soru AYT sorularına benzeyen; doğrudan bilgi ölçen nitelikteydi.

SORU DAĞILIMI GEÇEN YILKİ GİBİYDİ
Coğrafya soruları ünitelere orantılı olarak dağıtılmıştı. Soruların konulara dağılımı büyük oranda, geçtiğimiz yıl düzenlenen TYT coğrafya sorularıyla örtüşüyordu. Test, orta ve ortanın biraz üzeri zorluktaki sorulardan oluşmuştu. Geçen yılın TYT coğrafya soruları ile karşılaştırıldığında orta-zor güçlükteki soruların oranının bu yıl daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Türkiye’de bitki toplulukları konusuyla ilgili soruda çeldiricinin güçlü olması ve ayrıntılı bilgi gerektirmesi nedeniyle konuyu iyi öğrenen öğrencilerin çözebileceği düzeyde bir soru olarak hazırlandığı anlaşılıyordu. Bu anlamda söz konusu soru testte coğrafya alanı içinde belirleyici nitelikteydi. Coğrafya sorularından iki tanesinde Türkiye ve dünya haritaları kullanılmıştı. Bu soruların çözülebilmesi için haritaları tanıma ve mekân bilgisinin gerekliliği, bir kez daha coğrafya derslerinde harita bilgisinin önemini teyit etti.

SOSYAL MESAJLAR İÇERİYORDU
Felsefe soruları, geçen yıl düzenlenen TYT sorularına göre daha düşündürücü paragraflardan oluşturulmuştu ve paragraf içinde terimsel ifadelere daha fazla yer verilmişti. Paragraf içerikleri, edebiyat sorularına benzer ve yorumlama becerisi ile yanıtlanabilecek nitelikteydi. Sorular filozof eserlerinden ya da güncel filmlerden alıntılar yapılarak oluşturulduğu için okuma alışkanlığının ve kültür-sanat gündemini takip etmenin önemini vurgulayan sosyal mesajlar da içeriyordu. Ayrıca sorularda genel olarak güçlü çeldiriciler vardı. Paragraflar çok uzun olmasa da içerikleri oldukça düşündürücü olduğu için ilk okumada anlaşılamayabilecek düzeydeydi.

UĞUR OKULLARI

GEÇEN SENEDEN DAHA KOLAYDI
Matematik ve geometri soruları ağırlıklı olarak 9 ve 10’uncu sınıf MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştı ve müfredat dışı soru sorulmamıştı. Sınavda önceki yıllarda çıkmış sorulara benzeyen ancak uğraştırıcı olmayan, güncel sorularda bile hikâyenin net bir şekilde anlaşıldığı ve direkt çözüme başlanabilecek daha kolay matematik soruları vardı. Matematikte sorular okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, verileri birbiriyle ilişkilendirme, gerçek hayat problemlerini matematiksel olarak ifade edip işlem yapabilme yeteneğini ölçmeye yönelikti. Geometri soruları çoğunlukla modelleme kurgusuyla hazırlanmıştı ve hikayeleştirilmiş sorular da bulunuyordu. Soruların zorluk derecesi orta seviyeli olmakla beraber geçen seneden daha kolaydı.

KUVVETLİ ÇELDİRİCİLER VARDI
Türkçe soruları MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştı ve müfredat dışı soru sorulmamıştı. Sınav, geçmiş yıllardaki sınavlarla benzerlik gösteren soru dağılımıyla oluşturulmuştu. Sınav dili genel olarak açık ve anlaşılırdı. Paragrafların sahip olduğu sözcük sayısı makul tutulmuştu bu nedenle de paragrafların orta uzunlukta metinlerden oluştuğu söylenebilir. Paragraf sorularında günümüzde popüler olan yapay zeka ile ilgili de bir metne yer verilerek sınavın güncelliğine katkıda bulunulmuştu. Türkçe sorularının geçmiş yıllarda olduğu gibi okuduğunu anlama, yorumlama, çıkarımlarda bulunma esası üzerine oluşturulduğu görüldü. Birkaç paragraf sorusunda ise seçeneklerin birbirlerine yakın olduğu, çeldiricinin kuvvetli olduğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardan oldu.

ZORLUK DERECESİ GEÇEN YILA GÖRE ARTMIŞTI
Fizik sınavı 9 ve 10’uncu sınıf müfredatını kapsıyordu. Sınavda toplamda 10 ünite üzerinden sorulan 7 fizik sorusunun 3'ü 9’uncu, 4'ü ise 10’uncu sınıf konularından gelmişti. Bu dağılım, sınavın beklenen şekilde ve müfredat dahilinde hazırlandığını gösterdi. Adaylardan, fizik ile ilgili temel kavram ve ilkeleri anlamaları, basit problemleri çözmeleri ve günlük hayatta karşılaştıkları olayları yorumlayabilmeleri beklendi. Optik ile elektrik akımı sorularının birden çok kazanımı irdelemesi ve sürtünme kuvveti sorusunda statik sürtünme katsayılarının verilmesi çeldiricileri güçlendirmişti ve sınavın zorluk düzeyini geçtiğimiz yıl yapılan sınava göre artırmıştı. Sınav, grafik okuma ve temel fizik formüllerini uygulama gibi becerileri de ölçmeyi hedeflemişti. Bu kapsamda, öğrencilerin fiziksel olayları analiz etme ve gözlem yapma yeteneklerini kullanmaları istenmişti. Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, sınavın zorluk seviyesinin orta-zor düzeyde olduğu ve fizik konularına yönelik bilgi ve becerilerini doğru bir şekilde geliştiren öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olduğu söylemek mümkün.

SORULAR TEMEL KAZANIMLAR ÜZERİNE HAZIRLANMIŞTI
Kimya testi soruları son yıllardaki sınavlara benzer şekilde hazırlanmıştı ve öğrencileri çok zorlamayacak düzeydeydi. Soruların açık ve temel kazanımlar ile kavramlar üzerine hazırlandığını gördük. Müfredata tamamen uygun, her üniteden 1 tane olmak üzere 9’uncu sınıftan 4, 10’uncu sınıftan 3 soru sorulmuştu. Temel kimya bilgisine sahip, iyi yorum yapan, kimya eğitimini iyi almış adayların bu sınavda başarılı olacağını düşünüyoruz. Sınavdaki sorulardan biri laboratuvar malzemelerinin kullanımı ile ilgili olduğu için laboratuvar çalışmalarını öne çıkaran okul öğrencilerinin bu soruyu cevaplaması daha kolaydı.

BİLGİ AĞIRLIKLI BİR SINAVDI
Biyoloji testinde, 9 ve 10’uncu sınıf kazanımları sorgulanmıştı. Her iki kademeden eşit sayıda soruya yer verilmişti. TYT kapsamında yer alan toplam altı üniteden her birine değinilmişti. Soruların, beklenen ÖSYM formatında ve müfredat kapsamında olduğunu tespit ettik. Testin zorluk derecesi kolay olarak ifade edilebilir. Soruların genel olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi yorumlama becerisi yerine bilgi ağırlıklı olduğu, temel kazanımlar ve kavramlar üzerinden hazırlandığı söylenebilir.

HARİTA VE GRAFİK OKURYAZARLIĞI ÖN PLANDA
Coğrafya dersi açısından müfredat ile örtüşen, bütün ünitelerin irdelendiği bir sınavdı. Harita ve grafik okuryazarlığı ön plana çıkarılmıştı. Bazı soruların öğrencileri zorlayacağı söylenebilir. Geçen yıllara kıyasla çeldiricilerin arttığını ve sınavın zorluk düzeyinin biraz yükseldiğini gördük.

ORTA ZORLUKTAYDI
Tarih sorularının konu dağılımı dengeliydi ve müfredata uygundu. Tüm sınıf düzeylerinden gelen sorular açık, net ve anlaşılırdı. Soruların genel olarak dönem bilgisi sorgulama, kronoloji bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu gördük. İki soru bilgiye dayalı ve ayırt ediciliği yüksek şekilde hazırlanmıştı. Soru çeldiricilerinin güçlü olduğu orta zorlukta bir sınav şeklinde yorumlanabilir.

SORU DİLİ AÇIK VE NETTİ
Felsefe soruları, 10 ve 11’inci sınıf MEB kazanımlarına uygundu. Felsefi metin analizine ve gündelik hayattan örneklere dayanarak felsefi bilgi ve kavramların sorgulandığı bir sınavdı. Sadece okuduğunu anlama ve yorum gücünü değil, temel bilgileri gerektiren orta düzeyde zor sorulardan oluşmuştu. Soruların dilinin açık ve net olduğu söylenebilir.

DİNİ TERİM VE KAVRAMLAR SORULDU
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde genel olarak bilgiyi yorumlama ve çıkarımda bulunmaya yönelik sorulara yer verilmişti. Bazı sorularda, ünitelerde yer alan dini terim ve kavramlar da sorulmuştu. Sınavda yer alan sorular kolay ve orta zorluk derecesinde olup önceki yıllarda sorulan sorularla benzerlik gösteriyordu.

EĞİTİM UZMANI CİHAN YEŞİLYURT

AYIRT EDİCİ SORULAR VARDI
Matematik ve geometri testi soruları 2021 TYT’den daha kolaydı. Uzun paragraf soruları bu sınavda sorulmadı. Okuduğunu anlama soruları ön plandaydı. Ayrıt edici sorular da vardı. Geometride ise temel geometri bilgisine sahip ve muhakeme yeteneği güçlü olan öğrencilerin çözebileceği sorular soruldu.

GÜNLÜK HAYATTAN FİZİK SORULARI
Fizik soruları beklendiği gibi 9 ve 10’uncu sınıf müfredatına uygun soruldu. Sınavda ağırlıklı olarak günlük hayatta fizik bilgilerinin kullanıldığı örneklere yer verildi. 3 soru 9’uncu sınıf müfredatından,  4 soru ise  10’uncu sınıf müfredatından soruldu. Düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapacağı bir sınav oldu.

KİMYA ORTA ZORLUKTAYDI
Kimyada 9’uncu sınıf müfredatı dahilinde genel bilgi birikimini yorumlama ve değerlendirme tarzında 3 soru soruldu. Kolay olarak nitelendirilecek sorulardı. 10’uncu sınıf müfredatından gelen 4 sorunun 2 tanesi işlem gerektiren orta zorlukta sorulardı. Yorum yapılacak sorular ise temel bilgi birikimini ölçtü. Sınav genel olarak orta ve kolay zorluktaydı.

BİYOLOJİ BEKLENENDEN KOLAYDI
Biyoloji soruları beklenenden çok daha kolaydı.  Yorumla yapılabilecek 2 soru vardı. 2 bilgi sorusu ve 2 de orta düzey soru soruldu. Besin ağı sorusu kolay sorulardan biriydi. Taksonomik kategoriler sorusu yine beklenenden daha kolaydı.. Hücre çekirdeği ile ilgili olan soru orta düzeyde olup kalıtım sorusu da beklenenden çok daha kolaydı. Temel bileşenlerden polimer sorusu da yer aldı.

TÜRKÇEDE PARAGRAF AĞIRLIKTA
Türkçe soruları genel olarak müfredata uygundu. Geçen yıllara paralel şekilde paragraf sorularının öğrenciyi ölçtüğü, okuduğunu anlama ve analiz etmeye yönelik soruların ağırlıkta olduğu bir sınavdı. Sözcükte anlamdan 4, cümlede anlamdan 3,  paragrafta anlamdan 26 ve dil bilgisinden 7 soru soruldu. Paragraf soruları ulaşılamaz, çıkarılamaz, değinilmemiştir şeklinde olumsuz köklü yardımcı fikir sorularının ve ana fikir sorularının ağırlıkta olduğu ve psikoloji, edebiyat, sanat konuları ağırlıklı olmak üzere fizik, tıp, biyoloji gibi farklı konulardan oluşan sorular mevcuttu. Dil bilgisi ise genel anlamda kolay ve orta seviye sorulardı. Geçen yıllara paralel şekilde yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümlenin ögeleri, sözcük türleri gibi klasik konulardan oluştu. Genel anlamda çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği fakat paragraf sorularında zaman yönetiminde sıkıntı yaşayabileceği bir sınavdı.

TARİHTE BİLGİ SORULDU
Tarih soruları Milli Savunma Üniversitesi Sınavı’ndaki (MSÜ) gibi bilgi ağırlıklı olup adayları zorladı.

COĞRAFYA MÜFREDATA UYGUN
Coğrafya soruları 9 ve 10’uncu sınıf müfredatına uygundu. Bölge sorusu bilgi ağırlıklıydı ve  nüfus sorusu yapılabilecek kolaylıktaydı. Harita soruları hem doğal afetler hem de bitki coğrafyası konularından geldi. Bu sorular bilgi düzeyini ölçmeye dayalı soruldu. Genel anlamda kolaydı. Düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği bir sınavdı.

FELSEFE PARAGRAFLARI KAFA KARIŞTIRDI
Felsefe soruları genel anlamda zordu. Felsefe soruları bilgi içermedi. Ancak paragraf soruları oldukça kafa karıştırıcıydı.

BAKMADAN GEÇME!