Uzmanlar AYT sorularını değerlendirdi... 'Sayısalda son yılların en zor sınavıydı'

Güncelleme Tarihi:

Uzmanlar AYT sorularını değerlendirdi... Sayısalda son yılların en zor sınavıydı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 16:52

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 9 Haziran’da düzenlendi. AYT’ye 2 milyon 19 bin 709 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav, 180 dakika sürdü. AYT’de adaylara Türk dili ve edebiyatı ile sosyal bilimler 1 testinde 40, sosyal bilimler 2 testinde 40, matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru soruldu. Uzmanlar bu yılki AYT sorularını şöyle değerlendirdi:

Haberin Devamı

BİLFEN LİSELERİ

BİLGİ VE YORUM BİR ARADA
Türk dili ve edebiyatı sorularının soru kökleri, anlam ve edebiyat oranları ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzer nitelikteydi. Sınav orta düzeyde sorulardan oluşmuştu. Yeni tarz soruya yer verilmeyen sınavda; 24 sorunun 6’sı anlama ve yorumlamaya, 18’i edebiyat bilgi ve becerisini ölçmeye dayalı sorulardı. Paragraf sorularının birkaçında çeldiriciler güçlüydü. Edebiyat sorularında Türk edebiyatının temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgileri sorgulanmıştı, bilgi yanında öğrenciden bilgiyi yorumlaması da istenmişti. Alan bilgisine sahip, analiz yeteneği olan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı.

YENİ ÜNİTELERDEN SORU YOKTU
Tarih soruları orta zorluk düzeyindeydi ve çoğunlukla ilgili konuların temel kazanımları sorgulanmıştı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9’uncu sınıf kazanımlarından 4, 10 ve 11’inci sınıf kazanımlarından 1, 12’nci sınıf kazanımlarından da 4 soru sorulmuştu. Bu alanda 4 yılın kazanımlarına yer verilmişti. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yeni eklenen ünitelerden soru sorulmamıştı. Soruların çözümünde doğrudan tarih bilgisinin yanında yorum yapabilme gücü de etkili oldu.

Haberin Devamı

NET VE ANLAŞILIR NİTELİKTEYDİ
Sosyal Bilimler 1 testinde coğrafyadan 6, Sosyal Bilimler 2 testinde ise coğrafyadan 11 soru yer almıştı. Sorular 11 ve 12’nci sınıflarda okutulan MEB müfredatındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştı. Coğrafya dersi ile ilgili alan bilgisini yorumlama, harita ve grafik okuma becerilerini ölçmeye yönelik sorular vardı. Alanındaki bilgilere hâkim olan ve düzenli çalışan, coğrafya okuryazarlığına sahip öğrencilerin başarabileceği, zorluk derecesi orta düzeyde olan, net ve anlaşılır nitelikte bir sınav olduğu söylenebilir.

MATEMATİK ZORLAYICIYDI
Matematik testi çok zor ve kolay sorulara yer vermeyen, orta-zor soruların fazla olduğu bir sınavdı. Sınavda akademik yeterliliğin yanında konular arası geçiş yapabilme ile işlem becerisi de ölçülmüştü. Testteki soru dağılımında farklılıklara gidilmesi dikkat çekici bir unsurdu. Örneğin polinom konusundan soru olmaması, logaritma konusundan bir soru sorulması gibi. MEB kaynaklarını, yardımcı kaynakları tarayan, akademik bilgisi ve analiz yeteneği olan öğrencilerin başarılı olabileceği ancak akademik olarak orta ve alt seviyedeki öğrencilerin zorlanacağı bir sınavdı. Sorular daha çok, iyi hazırlanmış adaylara göreydi.

Haberin Devamı

BELİRLEYİCİ SORULAR VARDI
Fizik testinde 11 ve 12’nci sınıf konularından yedişer soru sorulmuştu. Soruların tamamının güncel, hayatla iç içe geçmiş, yaşam temelli olduğunu tespit ettik. Sadece 2 adet işlemli soruya yer verilmişti. Geri kalan 12 soru, bilgiye dayalı olarak sorulmuştu. Ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyen, içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdı. Öte yandan fizik testinde orta düzey öğrenciler için belirleyici sorular vardı. Sorulardan üçünde birden fazla konuya ait kazanımlar birleştirilmişti. Bu sayede bir soru aracılığıyla birden fazla konuya ilişkin kazanım sorgulanmaya çalışılmıştı. Bu durum ölçmede hataya yol açabilir. Geçen yıla göre daha zor bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Haberin Devamı

SON YILLARIN EN ZOR KİMYA TESTİ
Kimya testi müfredata uygun olarak hazırlanmış olup 8 soru 11’inci, 5 soru 12’nci sınıf kazanımlarından sorulmuştu. Sorular ayrıntıları görebilen, iyi işlem becerisine sahip olan, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin yapabileceği düzeydeydi. Soruların genelinde birden çok alt kazanım sorgulanmıştı. Bu da sınavın zor ve seçici olmasına neden olmuştu. Sınavda 12’nci sınıf müfredatından Kimya ve Elektrik ünitesinde yer alan ‘’Hücre Potansiyelini Etkileyen Faktörler ve Nernst Denklemi’’ alt kazanımından gelen sorunun öğrencide çelişki yaratabileceğini düşünüyoruz. Sonuç olarak kimya soruları beklenenden daha zor sorulmuştu ve hem bilgi hem de çıkarım yapmayı gerektirdi. Ayrıca bilgi donanımı iyi olan, analitik düşünebilen ve düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı.

Haberin Devamı

DERİNLİKLİ BİLGİ İSTENDİ
Biyoloji alanında sorulan 13 sorunun; 7’si 11’nci sınıf konularının, 6’sı ise 12’nci sınıf konularının kazanımlarından sorulmuştu. Sınav sorularının tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığını gördük. Sınavın çok daha derinlikli bilgi isteyen sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu noktada konuyu tam olarak bilen öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı denilebilir.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

EN FAZLA SORU DİVAN EDEBİYATINDAN
Türk dili ve edebiyatı testi okuduğunu anlama becerilerini ölçen 6 soru ile edebiyat alanına ait bilgileri isteyen 18 sorudan oluştu. Sorular, ders kazanımlarına uygun olmakla birlikte birkaç yıldır olduğu gibi en fazla soru bu yıl 5 soruyla yine divan edebiyatından geldi. Düzenli çalışıp tekrar yapan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkün.

Haberin Devamı

MATEMATİK ORTALAMASI DÜŞEBİLİR
Matematik soruları ortaöğretim matematik dersi öğretim programları kazanımlarına uygun şekilde hazırlanmıştı. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl polinom ve OBEB OKEK sorusu sorulmamıştı. Soru metinleri açık ve anlaşılır bir dilde yazılmıştı ancak işlem zorluğu ve uzunluğu açısından testin güçlük düzeyinin önceki yıllara göre daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Bu durumun AYT matematik testi Türkiye ortalamasının önceki yıllara göre daha düşük olmasına sebep olabileceğini söylemek mümkün. Bu yılki matematik AYT testinin işlem yapma becerisi yüksek ve alanla ilgili bilgilere hâkim olan öğrencilerin daha başarılı olabileceği bir yapıda kurgulandığı söylenebilir.

İŞLEM BECERİSİ DE ÖLÇÜLDÜ
Geometri soruları bu yıl yorum yapma becerisini ölçmenin yanı sıra işlem becerisini de ölçmeye yönelik, oldukça ayırt edici bir yapıda kurgulanmıştı. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl 10’uncu sınıf katı cisimler konusundan soru çıkması dikkat çekici oldu. Analitik geometri soruları haricinde diğer geometri soruları yine günlük yaşamla ilişkilendirilerek oluşturulmuştu.

YENİ NESİL SORULAR VARDI
Fizik testi, 11 ve 12’nci sınıfın kazanımlarını ölçen sorulardan oluşmuştu. Sınav, kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, adayların kazanımlara dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren nitelikte hazırlanmıştı. Hikâyeleştirilmiş yeni nesil sorulara bu yıl da yer verilmişti. Sorular açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştı. Düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkün.

ÜNİTE DAĞILIMI DENGELİYDİ
Kimya testinde, 11’inci sınıf kazanımlarından 8, 12’nci sınıf kazanımlarından 5 soru sorulmuştu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Periyodik Sistem’ ile ‘Çözünürlük Dengesi’ konularına yer verilmemişti.  Soruların ünitelere dağılımı oldukça dengeliydi.  Kimya sorularına genel olarak bakıldığında düzenli çalışan, konuyu iyi öğrenen öğrencilerin kimya derslerinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterliliklerini kullanarak çözebilecekleri bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

BİRÇOK SORUDA GÜÇLÜ ÇELDİRİCİ YOKTU
Biyoloji testinde, 11’inci sınıf kazanımlarından 7, 12’nci sınıf kazanımlarından 6 soru sorulmuştu. Bir grafik ve bir molekül yapısı görseli dışında testte görsel içerikli soru yoktu. Genel olarak orta güçlükte sorularla adayların konu ile ilgili alan bilgisini ölçmek hedeflenmişti. Öncüllü soruların birçoğunda güçlü çeldiricilerin bulunmamasının öğrenciler için avantaj sağlayacağını düşünüyoruz.

ALAN BİLGİSİ GEREKTİREN SORULAR VARDI
Tarih sorularının geneline bakıldığında; daha önceki yıllardaki kapsama paralel bir sınav olduğunu gördük. Soruların MEB öğretim programında yer alan kazanımlara uygun olarak hazırlanmış bir sınav olmasına rağmen; genel tekrar yapan, konu içerisindeki kavramlara ve gelişmelere hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı. Testin çoğunluğunun alan bilgisi gerektiren sorulardan oluşması nedeniyle güçlük düzeyinin yüksek olabileceğini düşünüyoruz.

HARİTA KULLANIMINA AĞIRLIK VERİLMİŞTİ
Coğrafya soruları beklendiği gibi 11 ve 12’nci sınıf öğretim programına uygun olarak hazırlanmıştı. Soruların ünitelere ve sınıf seviyelerine göre dağılımı orantılıydı. Sorular açık ve anlaşılır özellikte olup sorularda harita kullanımına ağırlık verilmişti. Her iki testte de coğrafya sorularının orta güçlükte olduğunu gördük. Sosyal bilimler-1 testindeki enerji güzergâhları ve etkileri konusuyla ilgili soru ile sosyal bilimler-2 testindeki ekosistemlerin özellikleri ve işleyişi konusuyla ilgili sorunun çeldiricileri güçlü olduğundan bazı öğrencilerin bu iki soruda zorlanabilecekleri, dolayısıyla bu soruların testlerin coğrafya alanında belirleyici soruları olabileceği söylenebilir.

KAVRAM BİLGİ DE ÖLÇÜLDÜ
Felsefe soruları MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştı. Test, önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak oluşturulmuştu. Paragraflar çok uzun tutulmamış ancak terimsel ifadelere fazla yer verilmişti. Psikoloji soruları önceki yıllarda olduğu gibi kısa ve öğrencilerin alan bilgisini ölçen, yoruma yer vermeyen bir yapıdaydı. Mantık sorularında önceki yıllarda olduğu gibi kısa bir açıklama verilmiş, seçeneklerde tamamen kavramsal bilgiyi ölçen ifadeler yer almıştı. Sosyoloji soruları önceki yıllardan farklı olarak sadece paragraf yorumlama becerisini değil; doğrudan kavramsal bilgiyi de ölçen nitelikte hazırlanmıştı.

GEN KOLEJİ

2024 AYT ZORLADI
GEN Koleji’nin Lise Bölüm Koordinatörleri tarafından yapılan AYT’ye detaylı analizi için “Genel olarak AYT’de Matematiğin önceki yıllara göre çok daha zorlayıcı olduğunu, Türk Dili Edebiyatının orta-zor düzeyde, Fen grubunun alana iyi hazırlanan öğrenciler için diğer testlere göre zorlanmadan cevaplanabilen ve sosyal bilimler testlerinin ise eleyici sorular içerdiğini söyleyebiliriz” denildi.

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ÇOK DAHA ZORLAYICI OLDU
Matematik testi, kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştı. Soru dağılımı önceki yıllarla benzerlik gösterdi. Bilgiyi çokça ölçen ve yorum gücünün de yer aldığı sorulara yer verildi. Önceki yıllara göre zorluk düzeyi daha yüksek bir sınav oldu. Özellikle 12’nci sınıf konularından ayırt edici sorulara yer verilip limit, türev ve integral sorularında alışılmışın dışında zor düzeyde sorular yer aldı. Trigonometri konusunda daha ayrıntı kısımlar yer aldı. Fonksiyonlarda 2 tane grafik sorusu yine dikkat gerektiren sorulardan oluştu.

Kolay - orta düzeyde sorulardan da birkaç tane yer verilip genel olarak orta ve zor seviyedeki sorular yer aldı. İşlemsel olarak uzun işlem gerektiren sorular mevcuttu. Geometri sorularında müfredat dışı soru yoktu. Geçmiş yıllardaki sorularla karşılaştırdığımızda daha zor olduğunu söyleyebiliriz.

'HARMONİK HAREKET' SORUSU ZORLADI
Sınav, 11’nci sınıf müfredatından eğik atış, bağıl hız, yeryüzünde hareket, alternatif akım, basit makinalar, elektriksel potansiyel konuları ve 12’nci sınıf müfredatından uydu (kepler kanunu), çembersel hareket, harmonik hareket, süper iletkenlik, fotoelektrik olayı, dopler, nükleer fisyon konularını içerdi. Sorular genel anlamda orta düzey olup öğrencilerin zorlanacakları bir soru vardı o da harmonik hareket sorusuydu. Sınav hem temel bilgi düzeyi kullanılarak hem de yorum yaparak çözülebilecek, düzenli çalışıp bol soru çözen öğrencilerin zorlanmadan cevap verebileceği sorulardan oluştu.

HEM İŞLEM BERECERİSİNİN HEM DE TEMEL BİLGİ BİRİKİMİ
Kimya soruları MEB müfredatına uygun konu dağılımında olup, 8 soru 11. Sınıf kazanımlarından, 5 soru ise 12. Sınıf müfredatından bulunmaktadır. Sorular hem işlem becerisini ölçmek hem de temel bilgi birikimimi kullanarak yorum yapıp sonuca ulaşabilecekleri tarzda sorulardan oluştu. Sınav, düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadan cevap vereceği temel bilgilerin kullanılacağı sorular vardı.

BİYOLOJİ SORULARI BİLGİYE DAYALI
Biyoloji sorularının 11’nci sınıf konularından 7 soru ve 12’nci sınıf konularından 6 sorudan oluştuğunu gördük. Populasyon ekolojisi konusundan grafik yorumlama gerektiren bir soru dışında, genel olarak soruların yoruma dayalı olmayıp biyoloji dersi alan bilgisini ölçmeye yönelik olduğunu söylenebilir. 12’nci sınıfın son konusu olan Bitki Biyolojisi ünitesinden 2 soru gelmiş olup, soruların bilgiye dayalı orta zorlukta olduğunu, 11’nci sınıf ünitesi olan İnsan Fizyolojisinden soruların ayrıntı bilgi gerektirmediğini, özellikle belirttiğimiz kısımlardan geldiğini ve çeldirici şıkların olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak soruların orta zorlukta ve bilgiye dayalı olduğu, ancak alana iyi hazırlanan öğrenciler tarafından rahat çözülebileceği sonucuna ulaşabiliriz.

İNKİLAP TARİHİ SORULARI ELEYİCİ OLDU
Tarih soruları MEB müfredatına uygun olarak soruldu. İnkılap Tarihi soruları eleyici oldu. Sorular, bilgiyi ölçme niteliğindeydi. Beklenildiği gibi, müfredatın tümünden sorular geldi. Okuduğunu anlayan ve çalışan öğrencilerin yapabileceği, orta zorlukta bir sınav olmuştur.

KALİTELİ ELEYİCİ SORULAR YER ALDI
Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testinde sorularımız MEB müfredatına uygun olarak 11 ve 12’nci sınıf konularından hazırlandı. Zorluk derecelerine göre 3 kolay iki adet zor ve bir adet orta düzey zorlukta soru vardı. Çevre sorunları, çevre ve toplum ile grafik yorumlama soruları kolay ve öğrencilerin rahatlıkla cevaplayabileceği sorular olarak görülebilir. Bununla birlikte kültür bölgeleri ve enerji taşımacılığı konularına ait sorular zorluk derecesinin yüksek olduğu sorulardı. Şehirleşme ve göç konulu sorunun ise orta düzey zorlukta olduğu değerlendirilebilir. Genel olarak TYT sınavında olduğu gibi dengeli ve kaliteli eleyici soruların bulunduğu bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Sosyal Bilimler 2 testinde, soruların TYT ve SOS-1 sorularına göre daha kolaydı. Özellikle Küresel ticaret (2), tarihteki ilk yerleşmeler, Şehirlerin fonksiyonları, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma konularına ait sorular zorluk derecesi düşük sorular olarak değerlendirilebilir. Ekstrem doğa olayları ve Boğazlar ve Kanallar soruları orta düzey zorlukta, Türkiye'de doğal kaynak kullanımı ve Türkiye’de kalkınma projeleri sorularımız zorluk derecesinin yüksek olduğu sorulardı. Genel bir değerlendirme yaptığımızda ayırt edici soruların daha az olduğu, kolaya yakın orta düzeyde bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİ KAZANDI
Edebiyat sınavı müfredata uygun olarak hazırlanmıştı. Kolay soruların yanında bilgi ağırlıklı bir sınav oldu. Sınav geneli itibariyle çalışan ve yazar-eser bilgisi kuvvetli öğrencilerin daha başarılı olacağı, çalışan öğrencinin hakkını alacağı bir sınavdı. Soruların paragraf, şiir bilgisi, söz sanatları, şair-eser, edebi akım ve roman ünitelerinden geldiği; şiir ve roman ünitelerine ağırlık verildiği görüldü. ÖSYM tarzına baktığımızda bu sene de bilgi düzeyinde soruların sorulduğu, orta-zor düzeyde bir sınav oldu.

BİLGİYE DAYALI PARAGRAF SORULARI
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, bilgiye dayalı ve paragraf sorularından oluştu. Müfredata uygun olarak hazırlandı. Genel olarak sınav orta -zor seviyesindeydi. Önceki yıllara göre biraz daha zorlayıcı nitelikteydi.

NESİBE AYDIN OKULLARI

Nesibe Aydın Okulları uzmanlarına göre, AYT, zaman konusunda sıkıntı yaşamadığı bir sınav oldu. Matematik ve Geometri testinin 2023, hatta 2021 AYT Matematik testine göre daha zorlayıcı olduğu gözlendi.

MATEMATİK BELİRLEYİCİ TEST
2024 AYT Matematik ve Geometri sorularının ağırlıklı olarak 11 ve 12’nci sınıf konularını içermiş olduğu öğrenciler tarafından ifade edildi. Matematik testinde geçen yıllara göre ayırt edici soru sayısı daha fazlaydı.  Genel olarak iyi hazırlık süreci geçirmiş, konu bilgisine hâkim, yorumlama ve analiz yapabilen öğrencilerin başarılı olduğu bir sınav gerçekleşti.  Sınavın belirleyici bölümünün Matematik testi olacağını düşünüyoruz.

FİZİK TESTİNİ KAPSAMI DARDI
Fizik testinde tüm sorular, 11 ve 12’nci sınıf müfredatından seçildi. Soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan soru sorulmadı Dolayısıyla fizik  müfredata uygun ancak kapsamı müfredata göre dar kaldı. Genel olarak işlem sorularının azlığı dikkat çekti. İşlem soruları yerine daha çok bilgi ve bilgiyi yorumlama soruları ön plana çıktı. Soru metinlerini dikkatli okuyan öğrencilerin doğru cevaba ulaşılabildiği tespit edildi.  Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre AYT Fizik testinde Nükleer Fisyon ve Süper İletkenlik sorularının belirleyici nitelikte olacağı tahmin edildi.

BEKLENENDEN DAHA ZORDU
Kimya testi sorularının  genelinin zor, işlem ağırlıklı ve bilgiye dayalı olduğu gözlendi. Kimya testi sorulanın tamamı 11 ve 12’inci sınıf MEB müfredat kazanımlarına uygundu. Bu yılın sorularının 2023 AYT Kimya testi sorularına göre daha zor olduğu belirlendi. Düzenli çalışan, kazanım eksiği olmayan, orta ve zor düzeyde Kimya sorularını çözerek sınava hazırlanan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı. Kimya soruları beklenenden daha zor gelmiştir.

BEKLENMEYEN SORU YOKTU
Biyolojide sorular önceki yıllarda olduğu gibi, 11 ve 12’nci sınıf konularından geldi. Müfredatta verilen kazanımlar doğrultusundaki bilgiler ve bu kazanımlara sahip olunup olunmadığı ölçüldü. Konulara hâkim, iyi hazırlanmış öğrenciler için yapılabilir bir sınav oldu. Ancak konu tekrarlarını iyi yapmamış, temel bilgisi eksik öğrencilerin biyoloji sorularında zorlandığı gözlendi. Sınavda genel olarak beklenmeyen bir konudan soru çıkmadı. Soruların bilgiye dayalı olduğu sadece iki soruda bilgiyle birlikte yorum yapılması gerektiği gözlendi.

TÜRKÇE ÇOK ZOR DEĞİLDİ
6 tane anlam bilgisi ve 18 tane edebiyat sorusunun sorulduğu AYT Türk dili ve edebiyatı testinin beklenilen düzeyde olduğu yani iki üç tane seçici, eleyici sorunun olduğu ve diğer soruların orta zorluk seviyesinde olduğu görüldü. Sınavda müfredat dışı sorulara yer verilmediği, dil bilgisi konularından soru sorulmadığı saptandı. Soruların daha çok 9 ve 10’ncu sınıf Türk dili ve edebiyatı müfredatından sorulduğu saptandı. Sonuç olarak sınavın çok zor olmadığı ve yapılabilir bir seviyede olduğu gözlemlendi.

BİLGİ AĞIRLIKLI SORULAR
Bu yıl Sosyal Bilimler-1 de yer alan Tarih sorularının çoğunluğu bilgi ağırlıklı sorulardan oluştu. Zorluk seviyesinin orta düzeyde bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç tane zorlayıcı sorunun olduğu tespit edildi.

SÖZELDE BELİRLEYİCİ COĞRAFYA
Coğrafya testi, 11 ve 12’nci sınıf MEB müfredat ve kazanımlarına uygun, harita okuryazarlığı ve grafik okuma becerisi gerektiren sorulardan oluştu. Özellikle “Enerji Güzergâhları” konusu ile ilgili soruda güçlü bir çeldirici seçenek bulunduğundan bu sorunun seçiciliği yüksekti. Geçtiğimiz senelere göre zorluk seviyesi daha düşük olan Coğrafya bölümü, yapılabilir nitelikte sorulardan oluşmuştu.

Zorluk seviyesi yüksek soruların sayısı arttığı için, Coğrafya’nın sosyal bölüm içerisindeki belirleyiciliğinin fazla olduğu söylenebilir.

GEÇEN YILA GÖRE ZORDU

Felsefe Grubu soruları SOS-2 testinde yer almış; felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık alanlarından üçer soru soruldu. 2024 soruları, 2023 soruları ile karşılaştırıldığında 3 adet felsefe sorusunun TYT sınav sorularına benzer nitelikte olduğu, psikoloji, sosyoloji ve mantık alanlarında ise kavram bilgisi gerektiren, zorlayıcı soruların ağırlıkta olduğu gözlendi. Felsefe grubu soruları, geçen yılın sorularına oranla daha zorlayıcı nitelikteydi. Sınavda müfredat dışı soru yer almadı; soruların net, açık ve iyi olduğu söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ ZORLADI
ÖSYM’nin bu yıl hazırlamış olduğu AYT sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının her yıl olduğu gibi bilgi ve kavram ağırlıklı olduğu gözlemlendi. Sınavda “İnançla İlgili Felsefi Akımlar”, “İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar”, “Kur’an’a Göre Hz. Muhammed”,  “İslam ve İbadet”, “Kur’an’da Geçen Bazı Kavramlar” ünitelerinden bilgi ve kavram soruları sorulmuş olup “Hz. Muhammed ve Gençlik” ile “Din ve İslam” ünitelerinden ise okuduğunu anlama ve yorumlama sorusu geldi.  Öğrencilerden gelen yorumlar doğrultusunda, sınavda öğrencilerin hem bilgi düzeyleri hem de muhakeme yetenekleri ölçülmesi hedeflenmişti. Bu durum ise AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında öğrencilerin zorlanmasına neden oldu.

UĞUR OKULLARI

MATEMATİK SORULARI TYT’DEN ZORDU
Matematik soruları, MEB kazanımlarına uygun olup 9 ve 10’ncu sınıf konularından soru sorulmakla birlikte ağırlıklı olarak 11 ve 12’nci sınıfta işlenen konuları kapsadı. Öğrenciler; soruların net, anlaşılır olduğunu ancak zorluk düzeyinin orta ve ortanın üstünde olduğunu ifade etti. Geometri soruları; genellikle 11 ve 12’nci sınıf konularının kazanımlarını kapsayan, bilgi gerektiren ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı hedefleyen sorulardan oluştu. Ayrıca gerçek hayat problemleri ile ilişkilendirilip görsellere yer verilerek hazırlanmış ortanın üstünde güçlükte sorular da yer aldı. Sözel ifade edilmiş olan soruların şekle dökülerek işlem yapılması noktasında öğrenciler güçlük yaşadı.AYT soruları, öğrencinin matematiksel bilgi seviyesini ve bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçtüğünden bazı öğrencilere TYT matematik sınavına göre daha zor gelmiş olabilir.

OKUMA YAZMA KÜLTÜRÜ BİR ADIM ÖNE ÇIKARDI
2024 AYT Türk Dili ve Edebiyatı testi, sınava katılan adaylardan aldığımız duyumlara göre 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf müfredatına ve MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlandı. Sınav; yazar-eser ve temel edebiyat bilgisini sorgulayan, aynı zamanda yorum becerisi gerektiren sorulardan oluştu. Genel anlamda orta zorluk düzeyinde sorular soruldu. Türk edebiyatı sorularının ise ağırlıklı olarak halk edebiyatı, divan edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı sorularından oluştuğu görüldü. Sınavın lise müfredatının tamamını kapsadığı ve geçen seneden farklı olarak 12’nci sınıf müfredatından da sorulara yer verildiği adaylar tarafından dile getirildi. 2024 AYT Türk Dili ve Edebiyatı testinde ÖSYM tarafından daha önceki sınavlarda sorulmuş bazı eserlerin tekrar sorulmuş olması dikkatli adayların soruları daha kolay çözebilmesine katkı sağladı. Türk dili ve edebiyatı sorularının bazılarının yazar-eser-dönem arasında ilişki kurabilme yeterliliğini isteyen sorular olduğu adaylar tarafınca belirtildi. Bu sınavda eğitim-öğretim yaşamı içerisinde okuma-yazma kültürünü edinmiş öğrencilerin bir adım önde olacağı söylenebilir.

SAĞLAM TEMELİ OLAN BAŞARILI OLUR
AYT Fizik sınavında soruların beklenildiği gibi 11 ve 12’nci sınıf müfredatından geldiği görüldü. Soru içeriğine daha yakından baktığımızda soruların bilgi, yorum ve çıkarım gereksinimleri açısından çeşitlilik gösterdi. Soruların büyük bir kısmı, öğrencilerin akademik fizik bilgilerini ve kavramlarını hatırlamalarını ve bu bilgileri doğrudan kullanmalarını gerektirdi. Ancak bazı sorular daha karmaşık analizler, kavramlar arası bağlantı kurma ve derinlemesine düşünme süreçlerini gerektirdi. Müfredatın büyük bir kısmını kapsayan ve öğrencilerin akademik düzeyde fizik bilgilerini etkin bir şekilde kullanmalarını isteyen bir yapıya sahipti. Soruların çoğu öğrencilerin bilgilerini doğrudan uygulamalarını gerektirirken bazı sorular ise daha derinlemesine düşünmeyi ve analiz yeteneklerini ölçmeyi hedefledi. Bu özellikleriyle sınavın zorluk düzeyinin orta seviyede olduğunu ve öğrencilerin sağlam bir temel bilgiye sahip olmaları durumunda başarılı olabileceklerini söyleyebiliriz.

SÜRPRİZ SORU YOKTU
Kimya testinde soruların tümü 11 ve 12’nci sınıf kazanımlarını sorguladı. Her yıl olduğu gibi 13 kimya sorusunun 8’i 11’nci sınıf, 5’i 12’nci sınıf konularını içerdi. Tüm sorular beklenen yerlerden gelmiş ve sürpriz bir soru ile karşılaşılmadı. Ancak soruların yarısı önceki bazı yıllarda olduğu gibi işlemli olduğundan özellikle işlemi sevmeyen öğrencilerde soruların çözüm süreci sıkıntı yarattı. Sınava iyi hazırlanan öğrenciler, bu sınavda başarılı olacaktır. Sınavın geçen seneye göre biraz daha zor olduğu söylenebilir. 

TEMEL KAZANIMLAR ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANMIŞTI
Biyoloji testinde 11 ve 12’nci sınıf kazanımları sorgulandı. Toplam 13 Biyoloji sorusundan 7’sinin 11’nci sınıf kazanımlarına, 6’sının ise 12’nci sınıf kazanımlarına ait olduğu görüldü. Testin zorluk derecesi orta düzey olarak ifade edilebilir. 11 sorunun doğrudan bilgiyi ölçmeye yönelik hazırlanan kazanım temelli sorular olduğu, 2 sorunun ise bilgi ve yoruma dayalı olduğu görüldü. Soruların beklenen ÖSYM formatında ve temel kazanımlar çerçevesinde hazırlandığı söylenebilir.

KONU ÜNİTE DAĞILIMI DENGELİYDİ
AYT Coğrafya sorularının konu ve ünite dağılımı dengeli olmakla beraber Türk Dili ve Edebiyatı -Sosyal Bilimler-1’de ilk kez “Doğal Sistemler” ünitesine yer verilmedi. Çevre ve Toplum ünitesinin ağırlıklı olduğu görüldü. Sınav MEB kazanımlarına ve müfredatına uygundu. Coğrafya dersinde harita okuryazarlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da ön plana çıkarıldı. Geçen yıllara kıyasla kolay bir sınav olduğu ve çözüm ortalamasının yüksek çıkacağı söylenebilir. Sosyal Bilimler -2 testinde de konu ve ünite dağılımı dengeliydi. Dünya ve Türkiye haritalarını tanıma ve yorumlama ile ilgili sorulara yer verildi. Sınavın zorluk seviyesi ortaydı. 2,3 sorunun belirleyici olacağı söylenebilir.

ÇELDİRİCİLER GÜÇLÜYDÜ
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi ve Sosyal Bilimler-2 Testi, tarih sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredatına uygundu. Tüm sınıf düzeylerinden sorular sorulduğu anlaşıldı. Ağırlıklı olarak bilgiyi kullanma ve analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verildi. Sorularda genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisini ölçen ve temel bilgilerin yanı sıra ayrıntı içeren bilgilere de yer verildi. Özellikle Sosyal Bilimler 1 testinde üç sorunun belirleyici olduğu, Sosyal Bilimler 2 testinde ise iki sorunun belirleyici olacağı düşünüldü. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanıldı. Ayrıca sınavda öncüllü, bilgiye dayalı yorum gerektiren sorulara da yer verildi. Soruların çeldiricileri güçlü tutuldu. Edebiyat -Sosyal Bilimler 1 testinin zorluk seviyesi zor iken, Sosyal Bilimler -2 Testinin orta zorluk seviyesinde olduğu söylenebilir.

ORTA DÜZEYDE SORULAR
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantıktan oluşan Felsefe Grubu soruları, 10 ve 11’nci sınıf MEB müfredatına uygundu. Felsefe ve sosyoloji dersinin soruları paragrafa dayanarak bilgi düzeyini ve yorum gücünü ölçen nitelikteydi. Psikoloji ve mantık derslerinin soruları ise doğrudan bilgiyi sorgulayan, temel kavram bilgisini ölçtü. Zorluk derecesi orta düzeyde olan soruların dili açık ve nettir.

SORULAR AÇIK VE ANLAŞILIRDI
Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları MEB müfredatına uygun şekilde hazırlanmıştı. Öğrencilerin mevcut bilgilerinin sorgulandığı bu sınavda ağırlıklı olarak kavram bilgisi soruları yer aldı. 4 soru doğrudan bilgiyi ölçer nitelikte olup 2 soru yorum sorusu olarak karşımıza çıkmıştı. Bu yılki soruların bilgi ağırlıklı olması, öğrencilerin müfredata hâkim olmasının önemini ortaya çıkardı. Sorular açık ve anlaşılır nitelikteydi.

CİHAN YEŞİLYURT 

MATEMATİKTE ZOR SORULAR
Matematik testi genel itibari ile kazanımlara uygun, öğrencilerin bilgisini ölçen zor sorulardan oluşan bir sınavdı. Logaritma konusundan her öğrencinin yapamayacağı zorlukta soru hazırlanmıştı. Sınavda; 5 trigonometri, 4 integral, 3 türev ve 2 limit sorusu vardı.

Genel itibari ile de Matematik testinde işlem kalabalığı gerektiren sorular bulunurken yeni nesil tarzda çok soru yoktu. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşlere göre 2021 AYT Matematik testine kıyasla daha zor bir testti. Geometri soruları da matematik soruları gibi eleyici sorulardı ve işlem kalabalığı gerektirdi. Geometri soruları trigonometri hariç 9 sorudan oluştu. 2-3 tane oldukça zorlayıcı soru vardı. Geometri  soruları da adayların bilgilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştı.

FİZİKTE MEKANİK AĞIRLIKTAYDI
Fizik soruları beklenildiği gibi 11 ve 12’nci sınıf müfredatına uygun soruldu. Genel olarak soruların mekanik ünitesi ağırlıktaydı. Son yıllarda olduğu gibi işleme dayalı soru sayısı az, yoruma dayalı ve bilgi ağırlıklı soru sayısı fazlaydı. Günlük hayatta fizik bilgilerinin kullanıldığı soruların ön planda olduğu görüldü. Düzenli ve disiplinli çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapacağı bir sınav oldu.

KİMYADA YORUM ÖNPLANDA
Kimya soruları MEB müfredatına uygun konu dağılımında olup, 8 soru 11’nci sınıf kazanımlarından, 5 soru ise 12’nci sınıf müfredatından geldi. Soru sayıları önceki yıllarla uyum gösterdi. Sorular hem işlem becerisini ölçmek, hem temel bilgi birikimini kullanarak yorum yapıp sonuca ulaşabilecekleri tarzda soruldu. Düzenli çalışan öğrenciler Kimya sorularında zorlanmadı.

ÇELDİRİCİ YOKTU
Biyoloji soruları müfredata uygun kazanımlardan olmanın yanı sıra geçmiş yıllara kıyasladığımızda temel bilgiler düzeyinde ve çeldirici şıkların neredeyse olmadığı bir sınavdı. 2024 AYT Biyoloji sorularının bir kısmının hayata aktarılabilirliği daha çok olan sorular olduğunu düşünebiliriz.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ORTA SEVİYEDEYDİ
2024 AYT Edebiyat testinde 1 Sözcükte Anlam, 1 Cümlede Anlam, 4 Soru Paragrafta Anlam olmak üzere 6 soru Türkçe Anlam Bilgisi kısmından geldi. 6 soru Halk Edebiyatı, 5 soru Divan Edebiyatı, 1 soru Edebi Akımlar, 1 soru Tanzimat Edebiyatı, 1 soru Servetifünun Edebiyatı, 4 soru Cumhuriyet Edebiyatı konularında olmak üzere 18 soru Edebiyat kısmından soruldu. Soruların tamamı MEB müfredatından olup geçmiş yıllara paralel bir konu dağılımına sahipti. Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatından gelen sorular ayırt edici sorular olarak karşımıza çıktı. Felekten şikayet, Halk Hikâyesi, Kutadgu Bilig soruları eleyici ve farklı olarak nitelendirilebilir. Yeni nesil diyebileceğimiz diyalog üzerinden eser ve sanatçı bilgisi irdeleme sorusu 1 soru olarak bu sınavda soruldu. Genel olarak AYT Edebiyat testi orta seviye sorulardan oluştu. Sürpriz diyebileceğimiz felekten şikayet, halk hikâyesi soruları soruldu. Sınav düzenli tekrar yapan ve deneme çözen öğrencilerin yapabileceği nitelikte sorulardan oluştu.

SORU KÖKÜNÜ İYİ OKUYAN BAŞARIR
Sosyal 1 ve Sosyal 2 tarih soruları MEB müfredatına uygundu. Genel olarak MEB'in yayınlamış olduğu deneme ve sorulara paralel düzeyde ve orta zorlukta sorular soruldu. Sınav sürecinde disiplinli çalışan ve düzenli konu tekrarları yapan,  soru kökünü iyi okuyan  öğrenciler tarih sorularında başarılı olacaktır.

COĞRAFYA BİLGİ ÖLÇTÜ
TYT Coğrafya konularına göre daha çok bilgi düzeyini ölçme ağırlıklı olup ve bilgisi olmayan öğrencilerin yapabileceği sorular olmadığını söyleyebiliriz. Sos 2 Coğrafya testinin ise daha detay ve daha net bilgi ağırlıklı hazırlandığını söylemek mümkün. Harita ve Grafik yorumlaması yapabilmek AYT Coğrafya sorularının çözümünü kolaylaştırır. Coğrafya Sos 1 ve Sos 2 testlerinde genel anlamda kültür bölgeleri, Çevre sorunları, Boğazlar ve kanallar, Ekstrem doğa olayları, Nüfus politikası, Biyoçeşitlilik konularından soru hazırlanmış.

FELSEFE SORULARI ORTA ZORLUKTA
Felsefe grubu soruları müfredatla uyumluydu. Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirime göre Ffelsefe grubu sorularının orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.

 

BAKMADAN GEÇME!