Uzman öğretmenlik uygulaması geliyor

Güncelleme Tarihi:

Uzman öğretmenlik uygulaması geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2021 13:02

Millî Eğitim Şûraları’nın, Bakanlığın en üst danışma kurulu olduğunu ve Bakanlığın eğitim politikalarının oluşturulmasında yol gösterici işlevi bulunduğunu söyleyen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bunun için 20’nci Millî Eğitim Şûrası’nı bir an evvel toplamak istedik. 19’uncu Millî Eğitim Şûrası’nın ardından 7 yıl ara verilmişti. Biz de eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili önceliklerimizde, yol haritamızı belirlemede, Türkiye’nin tüm toplum kesimlerinin eğitimle ilgili deneyimi ve müktesebatı olan görüşünü alıp onları harmanlayarak bir yol haritası çıkarmak istedik” dedi.

Haberin Devamı

MEB tarafından paylaşılan habere göre Bakan Özer, şöyle konuştu:

“Bilindiği gibi şûrada alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. Dolayısıyla bu kararlar, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yol haritasını oluşturmada tavsiye niteliğinde bir çerçeve oluşturuyor. Millî Eğitim Bakanlığı olarak istediğimiz, alınmış bu kararları, öncelik verdiğimiz alanlarda politika oluşturmada altyapı ve bir çerçeve olarak tutmak, politikaları ona göre oluşturmak, onları sahada uygulamaya geçirmek ve bu çerçevede atılan her adımı da raporlarla tüm kamuoyuyla, şura üyeleriyle paylaşmak. Dolayısıyla bu şûranın daha önceki şûralardan farkı belki de bu olacak.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Şûrada alınan tavsiye niteliğindeki kararların gerçekleştirilme düzeylerinin kamuoyuyla paylaşılacak Bakanlık olarak bu sürecin takipçisi olacak ve şeffaf bir şekilde yapılan her şeyi tüm kamuoyuyla paylaşacağız.

Haberin Devamı

Şûra, eğitimde fırsat eşitliği teması altında temel eğitimde fırsat eşitliğine, mesleki eğitimin güçlendirilmesine ve öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesine odaklanıyor. Bu konularda Bakanlığımızın çok sayıda çalışması ve projesi var. Gelen görüşlerle görmediğimiz noktaları veyahut yanlış değerlendirdiğimiz noktaları, ortak bir kolektif akılla tekrar kontrol etme imkânımız olacak. Dolayısıyla alınan ortak kararları da rahat bir şekilde uygulamaya geçireceğiz.

KATILIM ÇOK FAZLA
Şûrada çok geniş katılımcı bulunuyor. Hazırlık sürecinde de çok büyük katılım oldu. Öncelikle internet üzerinden yaklaşık 33 bin farklı görüş bakanlığımıza ulaştı. Yine 26 bölgede çok geniş katılımla sendikalardan sivil toplum kuruluşlarına kadar yükseköğretim kurumlarından öğrenci, öğretmen ve velilere kadar gerçekten eğitime dokunan her kesimin bir şekilde katkı verdiği bir süreç işledi. Bundan da son derece mutluyuz.

KARİYER SİSTEMİ OLUŞACAK
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanacak. Adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında haklar, görevler ve sorumluluklar da netleştirilecek. Uzman öğretmenlikte 10 yıl deneyimi olan öğretmenlerimiz bir eğitimden geçecekler, eğitimden geçtikten sonra yazılı sınava girecekler. Yazılı sınavda başarılı olan, 10 yıl görev yapan öğretmenlerimiz uzman öğretmen olacaklar. Uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 liralık iyileştirme olacak.

Haberin Devamı

DOKTORASINI YAPAN SINAVDAN MUAF OLACAK
10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Aynı şekilde 10 yıl uzman öğretmen olmuş öğretmenlerimiz de başöğretmenlik için eğitimlerini tamamladıktan sonra tekrar yazılı sınava girecekler. Sınavda başarılı olanlar başöğretmen olacak ve ilave bir derece alacak, ayrıca maaşlarında da 2000 lira iyileştirme olacak. Doktora yapmış olan öğretmenlerimiz de başöğretmenlik yazılı sınavından muaf olacak. Dolayısıyla hem bir kariyer sistemi oluşacak, aynı zamanda öğretmenlerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesi ile ilgili de çok ciddi bir adım atılmış olacak. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlerimizin, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine çok yoğun bir şekilde yöneleceklerine inanıyorum. Çünkü çok ciddi bir iyileştirme gerçekleştirilmiş olacak. Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergeleri 3600 olacak.

Haberin Devamı

Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hâle gelmiş olacak.”

BAKMADAN GEÇME!