GeriÜniversite Bölümleri Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Dünyamızın globalleşmeye başladığı bu dönemde artık tüm şirketler yurtdışı bağlantılı işlemler gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla tüm bu süreçlerin yönetimi konusunda istihdam edilecek personellere ihtiyaç duyuluyor. İşte bu personellerin üniversitelerin Uluslararası İşletme Yönetimi bölümlerinde de yetiştiriliyor. Peki Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü okumak için ne gerekli ve mezunlar tam olarak ne iş yapıyor? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.

Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü, öğrencilere girişimcilik, yöneticilik ve işletmecilik konularında yetenekler kazanmalarını sağlıyor.

 Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Nedir?

 Bölüm, uluslararası ticaret yapan şirketlerin tüm bu ticari faaliyetleri içerisinde çalışacak personelleri yetiştirir. Aynı zamanda tüm bu personellerin yönetim ve finans alanlarında yetkin olarak kariyer olanakları yaratmayı amaçlar.

 Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

 Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü temelde öğrencilere yöneticilik ve girişimcilik yetenekleri kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin iş hayatında karşılaşacakları problemleri ne şekilde çözecekleri konusunda uzman birer personele dönüşmeleri için çabalar. Aynı zamanda bölümün tüm öğrencilerine matematik, istatistik, psikoloji, sosyoloji, finans ve muhasebe, insan kaynakları yönetimi gibi alanlarda da bilgi vermek ve öğrencileri yöneticilik konusunda tüm alanlardan beslenebilecekleri bir eğitim vermeyi amaçlar.

 Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

 Bu bölümden mezun olan öğrenciler "Uluslararası İşletmeci" unvanını alır. Uluslararası ticaret ile uğraşan firmalarda, sahip olduğu yabancı dilleri de kullanarak ve deneyimleri sonucu elde etmiş olduğu yetenekleri ile uluslararası işletmeci olarak çalışır. Finans, yönetim, insan kaynakları gibi tüm alanlarda çalışabilirler.

 Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

 Bu bölüm Türkiye'de yalnızca Yeditepe Üniversitesi'nde bulunmaktadır. Bu üniversitede alınan eğitim 2 yıllıktır. Öğrenciler bu iki yıllık eğitimi tamamladıktan sonra, 2 yıl da FH Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde eğitim almaktadır. Öğrenciler iki üniversitedeki toplam 4 yıllık eğitim hayatlarını başarılı ile tamamladıklarında, iki üniversiteden de ayrı ayrı diploma sahibi olurlar. FH Kiel bir devlet üniversitesi olduğu için ücretsiz bir üniversitedir. Yalnızca her dönem için 265 Euro bedelinde bir harç ödenmelidir.

 Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

 Bu bölümü okuyacak öğrencilerin odak noktası insan olmalıdır. Dolayısıyla insan ilişkilerini yönetme konusunda deneyimli insanlar olmalıdır. Aynı zamanda bölümü okuyacak öğrencilerin ekonomi ve yöneticilik konularında, matematik ve hukuk alanında başarılı ve ilgili olmaları gerekmektedir.

 Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü İngilizce midir?

 Uluslararası İşletme Yönetimi bölümünün eğitimin Türkiye'de yalnızca Yeditepe Üniversitesi'nde verilmektedir. Bölümün eğitim dili Almancadır.

 Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

 Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü EA (Eşit Ağırlık) puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölümü Yeditepe Üniversitesi'nde burslu okumak için Eşit Ağırlık puan türünde 351,10 puan almak gerekir.

 Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

İşletme Almancası

İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları

Uygarlık Tarihi

İşletme Matematiği

Genel İşletme

İstatistik

İşletme Psikolojisi

Finansal Muhasebe

Mikro Ekonominin Temelleri

Yönetim ve Organizasyon

İletişim ve Sunum Teknikleri

Maliyet Muhasebesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Üretim Yönetimi

Uluslararası Yönetim

Pazarlama İlkeleri

Bilimsel Araştırma Teknikleri

İşletme Finansı

Mali Tablolar Analizi

İşletmelerde Bütçeleme Teknikleri

Kültürlerarası Yönetim

Uluslararası Finansal Yönetim

Çokuluslu Firmalarda Stratejik Yönetim

Çokuluslu Firmalarda Kontrol

Tüketici Davranışları

İşletme Etiği

E-Ticaret

Toplam Kalite Yönetimi

Uluslararası Pazarlama

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik

Firmalarda Excel Uygulamaları

Uluslararası Proje Yönetimi

Denetim - PWC ile Ortak

İşletmelerde Simülasyon

Borçlar Hukuku

Kurumsal Kaynak Planlaması Yönetimi

Reklam Stratejileri

Ticaret Hukuku 

 Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

 Bu bölümden mezun olan öğrencilerin öncelikli çalışma alanı, sınır ötesi ticaret faaliyetleri yöneten çokuluslu firmalardır. Bu firmaların yönetim kadrolarında ve insan kaynakları ekiplerinde iş bulabilirler. Aynı zamanda finans ve muhasebe birimlerinde de çalışabilirler.

 Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

 Bu bölümden mezun olan öğrencilerin pek çok iş olanağı bulunmaktadır. Çalışabilecekleri başlıca kurum ve kuruluşları şu şekilde listeleyebiliriz:

Dünya Bankası ve IMF

Devlet Planlama Teşkilatı

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı

Merkez Bankası

SPK 

 Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

 Türkiye'de Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü yalnızca Yeditepe Üniversitesi'nde bulunmaktadır. Bu bölüm Yeditepe Üniversitesi'nde Burslu, %50 burslu ve ücretli olarak okunabilir. Bölümün dili Almancadır. 

False