Sonu ün ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli ün ile biten kelimeler

Güncelleme Tarihi:

Sonu ün ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli ün ile biten kelimeler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 13:42

Ün kelimesinin ilk anlamı sestir. Ancak bu kelime daha çok şan ve şöhret manasında kullanılır. Ün ile başlayan isimler Ünal, Ünzile ve Ünsal'dır. Son iki harfi ün olan isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Ogün 2- Nilgün 3- Belgün 4- Aygün. 5- Ergün Sonu ün ile biten diğer kelimeleri anlamları ile birlikte derledik.

Haberin Devamı

Ün ile biten ülke Asya kıtasında yer alan Ürdün'dür.

 Ün ile Biten Kelimeler Listesi

 Ün ile Biten 3 Harfli Kelimeler

 1- Gün - 24 saatten oluşan zaman dilimi

 2- Tün - Gece

 3- Yün - Kışlık giysilerde ve yastıklarda kullanılan tüy

 4- Çün - Çünkü kelimesinin kısaltılmışı

 5- Dün - Bir önceki gün

 Ün ile Biten 4 Harfli Kelimeler

 1- Öğün - Yemek vakitleri

 2- Ürün - El emeğiyle ya da makineyle üretilen mahsul

 3- Ödün - Bir işin gerçekleşmesi için verilen taviz

 Ün ile Biten 5 Harfli Kelimeler

 1- Gürün - Sivas iline bağlı ilçenin adı

 2- Özgün - Hiç kimseyi taklit etmeyen, tamamen orijinal olan

 3- Üzgün - Mutsuz, kederli, acılı

 4- Hüsün - Genellikle iç güzellik anlamında kullanılan bir kelime.

 5- Güzün - Ayrılık mevsimi olarak da bilinen sonbahar

 6- Hüzün - Kalbe çöken acı

 7- Yükün - Atom parçaları

 8- Bütün - Eksiksiz, tastamam

Haberin Devamı

 9- Tütün - Sigara yapımında kullanılan nikotin içerikli bir bitki

 10- Örgün - Üniversiteler 2. öğretim

 11- Üstün - Benzerlerinden daha üst bir konumda olan, bala

 12- Komün - Her şeyin ortaklaşa paylaşıldığı bir sistem

 13- Bugün - Şu an içinde bulunduğumuz 24 saatlik zaman dilimi

 14- Elgün - Elalem, ahali

 15- Düğün - Sünnet ya da evlilik nedeniyle yapılan kutlama

 16- Sülün - Aves sınıfında olan bir av kuşu

 17- Düşün - Öne sürülen fikir

 18- Ledün - Tanrısal ve dini

 19- Rükün - Bir eylemin ya da yapının en önemli parçası

 20- Ölgün - Eski canlılığını yitirmiş, soluk ve silik

 Ün ile Biten 6 Harfli Kelimeler

 1- Dürbün - Uzağı net bir şekilde gösteren alet

 2- Sürgün - İlk Anlamı - Yeni filiz vermiş çiçek

 İkinci Anlamı - Yaşadığı yerden başka bir yere sürülmüş olan kişi

 3- Düzgün - Eğri büğrü olmayan, kurallara uygun

 4- Küskün - Dargın, kırgın

 5- Çökkün - İçeri doğru çökmüş

 6- Teavün - İmkanlar el verdiğince yardımlaşma

 7- Düşkün - Aciz, başkalarının yardımına ve himmetine muhtaç olan

 8- Mümkün - Henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşmesi imkanlar dahilinde olan

 9- Neptün - Samanyolunda yer alan gezegenlerden biri

 10- Süzgün - İlk Anlamı - Süzülmüş İkinci Anlamı - Bayık

Haberin Devamı

 Ün ile Biten 7 Harfli Kelimeler

 1- Taayyün - Daha önce kimse tarafından bilinmeyen bir şeyin zuhur etmesi, ortaya çıkması

 2- Taaffün - İçten içe çürüme, kokuşma, yozlaşma, eski değerini yitirme

 3- Tevazün - Dengeli ve düzgün olma

 Ün ile Biten 8 Harfli Kelimeler

 1- Büsbütün - Hiçbir eksiği bulunmayan, mükemmel, tam

 2- Tecennün - Aşkından Mecnun'a dönme, akli melekelerini yitirme, aklını kaybetme, çıldırma

 3- Temeddün - Bayındır hale gelme, gelişme

 4- Günbegün - Her gün, sık aralıklarla tekrarlanan olay ya da durum

 5- Tebeyyün - Gizli bir şeyin birdenbire ortaya çıkıp aşikar hale gelmesi

 6- Tekevvün - Doğma, yaratılma, var kılınma

BAKMADAN GEÇME!