Sonu rab ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli rab ile biten kelimeler

Güncelleme Tarihi:

Sonu rab ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli rab ile biten kelimeler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 13:42

Türkçede farklı anlamlara gelen ve farklı şekillerde telaffuz edilen pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin bazıları yazılış açısından aynı olsalar da anlamları aynı olmaktadır, bazıları ise yazılış açısından aynı anlam açısından çok farklı anlamlara gelmektedir. Farklı kategoriler altında toplanan kelimeler olarak sayılan bu tanımlamalar, sık sık kullanılır. Günlük hayatta da kullanılan dil içerisinde pek çok farklı kelime ile karşı karşıya gelmek mümkündür. Peki sonu rab ile biten kelimeler hangileridir? Ne anlama gelmektedir? Sonu rab ile biten 3, 4, 5, 6, 7, ve 8 harfli kelimeler nelerdir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Sonu rab ile biten kelimeler birden fazla alt kategoride toplanmıştır. Kelime sayısına göre 3, 4, 5, 6, 7, ya da 8 harfli kelimeler bulunmaktadır.

 Sonu Rab İle Biten Kelimeler Listesi

 Sonu rab ile biten kelimeler, kendi içerisinde kelime sayısına göre ayrı ayrı kategori haline gelmiştir. Bu kelimelerin sonu söyleyiş tarzı açısından bakıldığı zaman aynıdır. Kelimeler 3 harfli, 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli, 7 harfli ya da 8 harfli kelimeler olarak sıralanmaktadır.

 3 ve 4 Harfli Kelimelerden Oluşan ve Sonu Rab İle Biten Kelimeler Nelerdir?

 3 harften meydana gelen ve sonu rab ile biten kelimeler olarak sadece 1 tane örnek verilebilmektedir. "Rab" kelimesi kelime anlamı olarak Yaradan, Tanrı anlamlarını taşımaktadır. Bu pek çok dinde aynı kabul edilen bir durumdur. Sonu rab ile biten 4 harfli kelimelere bakıldığında ise 2 tane olduğu görülmektedir. Bu kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

Haberin Devamı
  1. İrab,
  2. Arab olarak sayılabilir. İrab, Arapça kökenlidir ve anlam olarak Arapçadaki edatların değişikliğe uğraması olarak tanımlanmaktadır. Arab ise bir halktır ve Arap olarak da tanımlanır.

 Sonunda Rab Olan 5 Harfli Kelimeler

 Sonunda rab eki bulunan ve toplam 5 harften meydana gelen kelime grubu ise 3 adet olarak bilinir. Bu kelimeler ise şu şekilde sıralanabilir:

  1. Barab,
  2. Akrab,
  3. Şırab olarak sıralanabilir. Barab kelime anlamı olarak birlikte, beraber anlamını taşımaktadır. Sonuna da ar geldiği zaman zaten net bir şekilde bu durumu destekler. Akrab sözcüğü ise henüz, şimdiye kadar, şu ana kadar anlamlarını taşıyan bir kelime yerine kullanılmaktadır. Günlük dilde çok sık kullanılmasa da nadiren kullanıldığı görülmüştür. Şırab ise peynir ve yağ alındıktan sonra dibinde kalan sütün suyu anlamını taşır. Şu anki dile bakıldığı zaman bu sözcüğün kullanımının azaldığı görülmektedir.

 Rab İle Biten 6 Harfli Kelimeler

 Sonunda rab eki yer alan 6 harfli kelimeler toplamda 3 tanedir. Bu kelimeler şu şekildedir:

  1. Scarab,
  2. Mihrab,
  3. Söhrab olarak sıralanır. Scarab kelime anlamına bakıldığında bir böcek türü olduğu görülmektedir. Mihrab ise camilerde yer alan Kabe'nin yönünü belirtmeye fayda sağlayan oyuk ya da bir girintisi olan yer olarak tanımlanabilir. Günlük hayatta sık sık kullanılmaktadır. Söhrab bir özel tanımdır. Özel bir ismi ifade eder ve efsanevi bir savaşçı olarak bilinir.

 Rab İle Biten 7 ve 8 Harfli Kelimeler

 7 harfli kelimelere bakıldığında sonu rab ile biten 2 tane sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler Istırab izdırab olarak sıralanabilir. Istırab ve izdırab farklı dillerde kullansalar da, kullanıldığı alanlar farklı olsa da aynı anlama gelen iki sözcük olarak tanımlanabilir. Sonu rab ile biten 8 harfli kelimelere bakıldığında ise bu kategoride toplam 1 adet kelime olduğu görülür. Bu kelimelerden ilki sandcrab olarak bilinir. Sandcrab, anlam olarak kum yengeci olarak bilinir. Bir kabuklu hayvan cinsi olarak da tanımlanmaktadır.

 

BAKMADAN GEÇME!