Sonu lık ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli lık ile biten kelimeler

Güncelleme Tarihi:

Sonu lık ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli lık ile biten kelimeler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 13:42

Türkçede ekler çekim ve yapım eki olarak ikiye ayrılır. Kelimelerin anlamını değiştiren eklere yapım eki denir. -Lık eki de sözcüklerin manasını değiştirdiği için yapım ekleri arasında yer alır. Örneğin: Kitap, yazılı eser anlamına gelir. Kitaplık ise, içine kitapların konulduğu bir mobilya türüdür. -lık ile biten kelimeleri harf sayısına göre derledik.

Haberin Devamı

Ülkemizde sonu -lık ile biten ilçe ve semt isimleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yumurtalık - Adana

 2- Ayvalık - Balıkesir

 3- Soğanlık - İstanbul / Kartal

 Sonu Lık İle Biten Kelimeler Listesi

 Sonu Lık ile Biten 4 Harfli Kelimeler Listesi

 1- Alık - Anlayışı kıt olan, saf, budala

 2- Ilık - Sıcakla soğuk arası olan

 Sonu Lık ile Biten 5 Harfli Kelimeler Listesi

 1- Allık - Kadınların yanaklarının daha canlı görünmesi için kullandıkları makyaj malzemesi

 2- Aklık - Beyazlık, Mecazen: Saf ve temiz olma

 3- Azlık - Az ve yetersiz olma

 4- Açlık - Yeteri kadar beslenmemekten dolayı ortaya çıkan durum

 5- Anlık - Bir an içinde olup biten olay

 6- Kılık - Kıyafet, giyim, dış görünüş

 7- Halık - Yaratan, yoktan var eden

 Sonu Lık ile Biten 6 Harfli Kelimeler Listesi

Haberin Devamı

 1- Darlık: Sıkıntı, yoksunluk, fakirlik

 2- Yazlık: Sadece yaz aylarında kullanılan ev

 3- Taşlık: Taşlardan oluşan yapı

 4- Hamlık: Toyluk

 5- Sazlık: Nehir ve göllerin çevresinde yetişen bir bitki türü

 6- Acılık: Acı olma durumu

 7- Altlık - Nihale

 8- Sıklık - Yoğunluk

 9- Şıklık - Güzel giyinmek

 10- Sağlık - Diri ve iyi olma

 11- Sığlık - Yüzeysel olma

 12- Kıtlık - Yeterli yiyeceğin olmaması

 13- Kışlık - Kış mevsimi için uygun olan

 14- Varlık - Mevcudiyet

 15- Odalık - Cariye, halayık

 Sonu Lık ile Biten 7 Harfli Kelimeler Listesi

 1- Yakalık - Gömleklerin üst kısmına sonradan dikilen ek parça

 2- Katılık - Sertlik

 3- Açıklık - Açık ve anlaşılır olma

 4- Ağırlık - Bir nesnenin ya da kişinin kütleçekim kuvveti

 5- Ağaçlık - Ağacın bol olduğu yer

 5- Adamlık - Efendilik

 6- Avcılık - Bir spor türü

 7- Aşçılık - Yemek pişirme ve sunma işi

 8- Uzaklık - Arada mesafe olması

 Sonu Lık ile Biten 8 Harfli Kelimeler Listesi

 1- Aşırılık: Herhangi bir konuda ileri gitme, standartlardan sapma

 2- Aşkınlık: Kimseye muhtaç olmama, üstte olma

 3- Yalınlık: Sade olmak

 4- Bakanlık: İdari kurum

 5- Aptallık: Aklı selim davranmamak

 6- Sağırlık: Kulakların işitmemesi

 7- Zorbalık: Merhametten yoksun olmak.

 8- Hastalık: Organlarda görülen bozulma

 9- İnsanlık: İnsanlığı ilgilendiren şeyler

Haberin Devamı

 10- Savcılık: Mahkemelerin iddia makamı

 11- Yakınlık: Birinin yakınında olma

 12- Çıfıtlık: Yahudilik

 13- Selamlık: Saraylarda bulunan harem kısmı

 14- Tadımlık: Doymak için değil tadına bakmak için yenen yemek

 15- Arıcılık: Bir meslek

 16- Kolaylık: Yapılması ya da elde edilmesi zor olmayan

 17- Saçmalık : Akla, mantığa uygun olmayan

 Sonu Lık ile Biten 9 Harfli Kelimeler Listesi

 1- Taşkınlık: Normal yoldan sapma, aşırıya kaçma

 2- Yalnızlık. Tek başına olmak

 3- Bıkkınlık. Sıkılmak, tahammül edememek

 4- Tatsızlık: Acı verici bir olay ya da durum

 5- Yatkınlık: Bir işi yapabilme kapasitesi, el becerisi

 6- Çapkınlık: Gönül eğlendirme, hovardalık

 7- Çapsızlık: Yeterli alana sahip olmama Mecazen: Kötü ve çirkin işler yapmak

 8- Akıllılık - Zeka

 9- Kansızlık - Anemi

 

BAKMADAN GEÇME!