Sonu ce ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli ce ile biten kelimeler

Güncelleme Tarihi:

Sonu ce ile biten kelimeler listesi - 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli ce ile biten kelimeler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 13:42

B harfinden sonra Ç harfinden önce gelen C, alfabemizin 3. harfidir. Ce ile başlayan popüler isimler şu şekilde sıralanabilir: 1- Cemil 2- Cevdet 3- Ceren 4- Ceyda 5- Cemile Ce ile biten isimlerden bazıları ise şunlardır: 1- Gülce 2- Mihrace 3- Ece. Sonu ce ile biten diğer kelimeleri sizler için derledik.

Haberin Devamı

Son iki harfi Ce olan yerleşim yerlerinden bazıları şunlardır:

 1- Düzce

 2- Dicle / Lice - Diyarbakır

 3- Sivrice - Elazığ

 4- Yenice - Karabük

 5- Delice - Kırıkkale

 Ce ile Biten Kelimeler Listesi

 Ce ile Biten 3 Harfli Kelimeler

 Türkçede Ce ile biten tek kelime vardır.

 ''Ece''

 Ce ile Biten 4 Harfli Kelimeler

 1- Gece - Akşamdan sonra gelen vakit

 2- Erce - Erlere yakışır bir şekilde

 3- Cüce - Boyu çok kısa olan

 4- İnce - Rakik, kırılgan, kalın olmayan

 5- Yüce - Saygıdeğer, müstesna, mutena, ulu

 6- Evce - Evde yaşayan kişilerle birlikte

 7- Önce - Evvela

 7- Nice - Birden fazla, birçok

 8- Hece - Kelimeleri oluşturan sesler

 9- Nece - Halk arasında ''Hangi dil'' anlamında kullanılan bir soru cümlesi

 Ce ile Biten 5 Harfli Kelimeler

 1- Bence - Bana kalırsa, benim fikrime göre

 2- Abece - Alfabe

Haberin Devamı

 3- Sence - Karşı tarafın hangi görüşte olduğunu bildiren kalıp ifade

 4- Efece - Zeybeklere yakışır bir şekilde hareket etme, kahramanca

 5- Bizce - Bize göre

 6- Melce - Sığınılacak yer

 7- Mevce - Deniz ve okyanuslarda rüzgarın etkisiyle oluşan büyük dalga

 8- Bönce - Ahmakça, düşüncesizce

 9- Tümce - Özne, nesne ve yüklemden oluşan cümle

 10- Çince - Çinlilerin konuştuğu dil

 11- İrice - Neredeyse çok büyük olan

 12- İyice - İyiye yakın, iyi gibi

 13- Günce - Anıların ve gözlemlerin yazıldığı günlük

 14- İmece - Köylerde yapılan yardımlaşma

 Ce ile Biten 6 Harfli Kelimeler

 1- Sadece - Yalnızca, bir tek

 2- Ferace - Kadınlar için üretilen bir kıyafet türü

 3- Netice - Bir olayın sonucu

 4- Hatice - Hem Türkiye'de hem de Arap ülkelerinde kız çocuklarına verilen isim

 5- Ailece - Aile üyeleri ile birlikte

 6- Epeyce - Çok fazla, bolca

 7- Haince - Yalan ve hileyle yapılan eylemleri tanımlamak için kullanılan bir sıfat

 8- Görece - Kişiden kişiye göre değişen, yoruma acık

 9- Delice - Mecazen aşırı bağlı olmak, çok sevmek

 10- İpince - Aşırı ince

 Ce i Biten 7 Harfli Kelimeler

 1- Bilmece - Genellikle kelime oyunlarına dayalı olarak sorulan soru çeşidi

 2- Düzmece - Yalan, uydurma, maval

 3- İzlence - Seyirlik

Haberin Devamı

 4- Bilgece - Üzerinde fazlaca düşünülmüş, akilane

 5- Görümce - Kadının eşinin kız kardeşi

 6- Börülce - A ve D vitamini bakımından zengin olan bir sebze

 7- Demince - Biraz önce gerçekleşen

 8- Düşünce - Öne sürülen ve iddia edilen fikir, idea

 9- Latince - En köklü ve kadim Avrupa dillerinden biri

 10- Özgürce - Kimseye bağlı olmadan, hür bir şekilde

 Ce ile Biten 8 Harfli Kelimeler

 1- Düzgünce - Kurallara uygun bir şekilde

 2- Kendince - Kişinin kendisine göre

 3- Pişkince - Ciddiye almadan

 4- Nankörce - Eski yaşanmışlıkları inkar eder bir şekilde

 5- Binlerce - Mecazen sayılamayacak kadar çok olan

 6- Yüzlerce - Fazla, bol

 

BAKMADAN GEÇME!