GeriSözlük Simple Past Tense (İngilizce geçmiş zaman) olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Simple Past Tense (İngilizce geçmiş zaman) olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı

Simple Past Tense (İngilizce geçmiş zaman) olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı

Sürekliliği olmayan, geçmişte gerçekleşip tamamlanmış olayları ve durumları anlatmak için Simple Past Tense kullanılır. İngilizce geçmiş zaman cümlelerinde ''are, is'' gibi yardımcı fiiller ''was, were''e dönüşür. Fiillerin sonuna ise -ed eki getirilir. Simple Past Tense cümlelerinde ögeler şu sırayla yazılır. Noun + Verb (ed) + Object. İngilizce Geçmiş Zamanda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl kurulur? Örneklerle birlikte ayrıntılı bir şekilde derledik.

Geçmiş zamanlı cümlelerinde fiillerin ikinci hali kullanılır. -Ed eki almayan fiillere ise Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller) denir. Örneğin: Go - (Went), Have - (Had), Eat (Ate)

 Simple Past Tense Olumlu Cümleler

 Anlamca ve yapıca olumlu olan geçmiş zaman cümlelerinde, bir eylemin bir ya da birçok kişi tarafından gerçekleştirildiği anlatılır.

Örnek Cümleler:

1.A- My sister ordered a large library for herself from the internet yesterday.

 Ablam dün internetten kendisine büyük bir kitaplık sipariş etti.

1.B- He walked away without even saying goodbye.

 Vedalaşma gereği bile duymadan öylece çekip gitti.

 1.C- This footballer also played for Barcelona before.

 Bu futbolcu daha önce Barcelona'da da oynadı.

 1.D- I watched this movie with my brother.

 Ben bu filmi abim ile izledim. 

 Simple Past Tense Olumsuz Cümleler

 Bir eylemin gerçekleşmediğini anlatan geçmiş zaman cümleleridir.

 1.A- No publishing house published the novel she wrote.

 Onun yazdığı romanı hiçbir yayınevi basmadı.

 1.B- Until this time, she hasn't listened to any of my advice.

 Bu zamana kadar hiçbir nasihatimi dinlemedi.

1.C- He hasn't called me ever since he moved.

 Taşındığından beri beni hiç aramadı.

 Simple Past Tense Soru Cümleleri

 Geçmiş zamanlı soru cümlelerinde cümlenin ilk ögesi fiil olur. Simple Past Tense soru cümleleri, bir eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek için sorulur.

 Örnek Cümleler:

 1.A- Have you introduced your girlfriend to your family?

 Kız arkadaşını ailenle tanıştırdın mı?

 1.B- Have you ever thought of me?

 Beni hiç düşündün mü?

1.C- Did Serkan come to school today?

 Serkan bugün okula geldi mi?

 Not: Simple Past Tense'de olumlu cümle ile soru cümleleri ile yan yana kullanılabilir.

 Örneğin:

 I texted you a lot, (Olumlu) didn't you see? (Soru cümlesi)

 Sana bir sürü mesaj attım, görmedin mi?

İngilizce Geçmiş Zaman Cümlelerinde Düzensiz Fiiller

 İngilizcede bazı fiiller geçmiş zaman cümlelerinde kullanılırken -ed eki almaz. Bu fiillerin 2. hallerini bilmediğimi takdirde kelimeleri yanlış kullanırız. Bu da cümlede anlam düşüklüğüne neden olur.

 Örnek Cümleler:

 1.A- I saw her before in the school canteen.(See - Saw)

 Ben onu daha önce okulun kantininde gördüm.

 1.B.- I finally got my license last week.(Get - Got)

 Nihayet geçen hafta ehliyetimi aldım.

 1.C. - Last night, we went to the cafe recommended by Selim. (Go - Went)

 Dün akşam Selim'in önerdiği kafeye gittik.

 1.D- As soon as I came from school, I did all of my homework. (Do - Did)

 Okuldan gelir gelmez ödevlerimin hepsini yaptım.

 Simple Past Tense Zaman Zarfları

 Yesterday:

 Dün ve geçen gün anlamına gelen Yesterday, en çok kullanılan geçmiş zaman zarflarından biridir.

 I applied for many jobs yesterday.

 Dün birçok işe başvuru yaptım.

 Last:

 Başına gelen kelimelere ''geçen'' anlamı katan zarfdır.

 1.A- Where did you go on vacation last summer?

 Geçen yaz tatile nereye gittin?

 1.B- Last night I just listened to music and rest.

 Geçen akşam sadece müzik dinleyip dinlendim.

A While Ago:

 Bir süre önce demektir. Net bir tarih belirtmediği için belirsiz zaman zarfları arasında yer alır.

 They divorced a while ago.

 Bir süre önce boşandılar.

False