GeriAraştırma Oportünizm nedir? Fırsatçılık ne demek? Oportnizm hakkında bilgi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Oportünizm nedir? Fırsatçılık ne demek? Oportnizm hakkında bilgi

Oportünizm nedir? Fırsatçılık ne demek? Oportnizm hakkında bilgi

Oportünizm kelimesi günlük yaşamda insanların oldukça sık kullanmış oldukları kelimelerden bir tanesidir. Uzun yıllardır dilimizde yer almış olan oportünist kelimesi, kişilerin sosyal medyada veya günlük hayatta sıkça kullandıkları bir kelimedir. Çeşitli anlamları olabilen oportünizm kelimesi nedir? Fırsatçılık ne demek? Gibi soruların anlamı ile ilgili merak edilenler.

Oportünizm kelimesi, kendi dilimize Fransızcadan gelmiştir. Oportünist ile fırsatçılık eş anlamlıdır.

 Oportünizm Nedir?

 Olaylardan bencil bir şekilde avantaj elde etmeye çalışarak bilinçli bir şekilde uygulanan politikalardır. Oportünizm terimini benimsemiş bireyler olayların sonucunda başka bireylerin karşılaşacakları sorunlara oldukça az önem verirler. Kelime karşılığı tam olarak fırsatçılıktır. Özetle oportünizm, kişilerin menfaatleri için en uygun yolu seçmeleridir.

 Tarihsel sürece bakıldığı zaman ise işçi hareketleri içerisinde oportünist tutumların her zaman oldukça önemli zaaflara yol açtığı ve bazı durumlarda devrimci mücadele açısından oldukça derece yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Bu açıdan çeşitli örnekler sıralamak mümkündür. Bu çarpıcı örneklere Bernstein ve Kautsky gibi isimler verilebilir. Bu isimler, Marx’ın ölümü sonrasında onun çalışmalarını toparlayarak yayına hazırlamak için çalışan Engels’in yardımcılarıydılar. İşçi sınıfı için mücadele eden devrimci Engels’ten tamamen farklı hareket ederek Bernstein ve Kautsky oportünizmin batağına dümen kırmışlardır.

 Oportünist Kime Denir?

 Ele geçmiş olan fırsatları iyi değerlendirme politikasına oportünizm, bunu uygulayan kişilere ise oportünist adı verilir. Oportünist kişiler özellikle güç durumlarda, davranışlarını ahlak kuralları çerçevesinde ya da düzenli bir düşüncelerden daha çok, çıkarlarına uygun bir biçimde hareket etmeyi amaçlarlar.

 Kapitalist sistemde dünyanın kesinlikle olmazsa olmazlarından olan bu kavram genellikle çok fazla eleştirilir. Neden eleştirildiği tam olarak anlaşılmamakla beraber yüksek ihtimalle pragmatizm ile karıştırılmasına yatmaktadır.

 İdealizm, Realizm, Pragmatist ve Oportünizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

 Dördü de tipik olarak insanları tanımlayan sıfatlardır.

 İdealist, sosyal normlardan koparak kavramlarla ya da fikirlerle ilgili düşünen kişilere verilen isimdir. İdealist kişiler bir şeyi bütün olarak görerek bunun için bir gelecek öngörmektedirler.

 Realizm ilkesini benimseyen kişiler ise, gerçek değeri için önlerinde olan şeyleri ararlar. Gerçekçi olan insanlar, olaylara olabildiğince nesnel bir şekilde yaklaşarak bakma eğilimindelerdir.

 Doğruluk ve gerçeklik kavramlarını tek yanlı olarak, sadece eylemlerin sonuçları ile birlikte değerlendiren ve onların yalnızca sağlamış olduğu faydalar açısından bakan akıma felsefe alanında pragmatizm adı verilmektedir.

 Pragmatistler ise pratik yaklaşımları denerler. Pragmatik insanlar soruları cevaplayarak mantıklı bir şekilde davranırlar. Tipik olarak pragmatik kişiler, evrenin mantıksızlığı ile ilgili sorunlara sahip olurlar.

False