Okullara abdesthane ve mescit zorunluluğu

Güncelleme Tarihi:

Okullara abdesthane ve mescit zorunluluğu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2017 02:04

Eğitim kurumlarının açılabilmeleri için gerekli genel esaslara ‘abdesthane’ ile ‘kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit’ zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan, ‘Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’ne göre, uygulama bakanlığa bağlı yeni açılacak her türdeki eğitim kurumlarını kapsıyor.

Haberin Devamı

Resmi Gazete’de dün yayınlanan ‘Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’ne göre, açılabilmeleri için her kuruma ‘abdesthane’ ve ‘doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit’ zorunluluğu getirildi. Bu yenilik okulların yanı sıra uygulama oteli, pansiyon, bilim ve sanat, halk eğitim merkezlerinin de dahil olduğu, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsıyor. 2014’te Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, “Okulda, ibadet ihtiyacı için doğal aydınlatmalı uygun mekan ayrılır” hükmü konulmuştu.

İMAM HATİP İÇİN 5 BİN, FEN LİSESİ İÇİN 50 BİN NÜFUS
Yönetmelikte, eğitim kurumlarının açılabilmesi için gerekli öğrenci, derslik ve nüfus sayısı gibi bilgilere de yer verildi. Buna göre, anaokulu açılabilmesi için en az 20, ana sınıfı ve ilkokul için 10, ortaokul/imam hatip ortaokulu ve pansiyonlu ortaokul ve imam hatip ortaokulu için 20 öğrenci olması gerekiyor. Anadolu ve Anadolu meslek liseleri açılabilmesi için yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre köylerle birlikte en az 20 bin olması gerektiği belirtildi. Anadolu imam hatip liseleri için ise yerleşim birimi merkez nüfusunun 5 bin veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köylerle birlikte en az 10 bin olması gerektiği bilgisi yer aldı. Fen ile sosyal bilimler lisesi açılabilmesi için, “Bu okullar illerde ve büyükşehir statüsündeki illerin nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerinde açılabilir” ifadesi yer aldı. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde açılabilmesi için ilçe nüfusunun en az 20 bin ve il merkeziyle birlikte toplam nüfusu en az 200 bin olması gerektiği vurgulandı.

Haberin Devamı

ATATÜRK MADDESİ DARALTILDI
Eski yönetmelikte ‘Kurumlara ad verme’ kısmının altında ‘Atatürk Adının Verilmesi’ başlıklı ayrı bir madde yer alıyordu. Yenisinde ise kapsamlı madde yer almazken, “Atatürk’e ait ad ve unvanlar ile tarihe mâl olmuş şahıs, yer, tarih ve olay adları” bendi eklendi.

Haberin Devamı

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ YÖNETMELİKTE
Öğretmen Strateji Belgesi’yle duyurulan öğretmen akademisi de yönetmeliğe girdi. ‘Öğretmen akademisi ve hizmetiçi eğitim enstitüsü’ başlıklı maddeye göre, öğretmen akademisi ve hizmetiçi eğitim enstitüleri en az 100 kişi kapasiteli olacak şekilde açılabilecek. Kurumun ihtisaslaşmış olduğu alanlara ilişkin atölye, eğitim salonu, laboratuvar, spor salonu, kütüphane, eğitim yöneticisi/eğitim görevlisi odası ve benzeri donanıma sahip olması ayrıca ulaşım imkânları yönünden uygun mahallerde açılması esası da maddede yer aldı.

ÖĞRENCİ PANSİYONLARI EN AZ 100 KİŞİLİK OLACAK
Öğrenci pansiyonlarının açılabilmesi için yerleşim birimiyle çevresinin çağ nüfusu ve hareketliliği, sosyal, kültürel, ekonomik durumu ve gelişmişlik düzeyi, diğer yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım durumu, okullaşma oranı, mevcut pansiyonların doluluk ve kullanım durumu, yörenin coğrafi şartları dikkate alınacak. En az 100 öğrenci kapasiteli olacak. Pansiyon binasında en az iki nöbetçi öğretmen odası, veli görüşme odası, en az üç yataklı revir, etüt salonları, öğrenci başına en az 6 metrekare alana sahip en az 3, en fazla 4 öğrenci kapasiteli yatak odaları, her 4 öğrenci için tuvalet/lavabo/duş, personel giyinme odası, çamaşırhane, günlük ütü ve çamaşır kurutma odası gibi şartlar bulunacak.

Haberin Devamı

DAVA AÇACAĞIZ
Mehmet Balık (Eğitim İş Genel Başkanı): “Anayasa’nın 10’uncu maddesine yani ‘eşitlik ilkesine’ göre bu yapılan son derece yanlış. Çünkü o maddeye göre, herkese din, dil, ırk, siyasi düşünce noktasında eşit imkanlar tanınmalı. Okullarda farklı dini görüşleri olan öğrenciler de var. Burada okullarda mescit yapılması, kız erkek olarak ayrılması ve abdesthanelerin açılması beraberinde herhalde mescitlerin başına görevli imamların atanması noktasına gelecek. Laik ülkelerde din temelli eğitim verilemez. Ülkemiz laik bir ülke olduğuna göre, bu laiklik ilkesine de aykırı. Eğitimin tamamen dinselleşmesi ve okullarımızın medreseye dönüşmesinin önü bu yönetmelikle açılmıştır. Bayram sonrası yönetmeliğin iptaline yönelik dava açacağız.”

Haberin Devamı

İMAM HATİP SAYISI ARTABİLİR
Alaaddin Dinçer (Eğitimci): “Öğrenci nüfus oranlamaları reel düzenlemeler olarak görülebilir ancak Anadolu lisesi için 10 bin şartı aranırken, Anadolu imam hatip liseleri için 5 bine düşürülmüş olması önümüzdeki dönem imam hatip lisesi sayısının daha da artacağının bir göstergesi. Yapılacak yeni okulların türüne göre bulunması gereken bölümlere ilave edilen her okula mescit ve abdesthane yapılacak olması milli eğitim temel kanunlarında belirtilen, Anayasa’yla güvence altına alınmış ‘eğitimin laik olma ilkesi’ne aykırı, göz ardı edilen bir tutum. Önceki yönetmelikte ad vermede yer alan Atatürk madde düzenlemesinin kaldırılarak yerine bir madde bendi düzenlemesi doğru olmamış.”

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!