Newton kanunları nelerdir? Newton'un hareket yasaları konu anlatımı

Newton kanunları nelerdir Newtonun hareket yasaları konu anlatımı

Isaac Newton, gelmiş geçmiş en büyük bilim adamıydı. Ünlü doğa filozofu, Lincolnshire'daki Woolsthorpe Malikanesi'nde doğdu. Modern zamanların en büyük düşünürlerinden biriydi. 1666'da bir elmanın düşmesi, onun en büyük keşfine yol açtı. Yerçekimini buldu ve Newton'un Hareket Kanunları ortaya çıktı. Peki, Newton'un Hareket Kanunları nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Hareket yasaları, vücuda kuvvet uygulandığında bir nesnenin hareketinin net resmini gösterebilir. Dahası, yerçekimi kavramı ve evrensel yerçekimi yasası, fiziğe yeni boyutlar kazandırmıştır.

 Newton Kanunları Nelerdir?

 Newton'un hareket yasaları bugün bize açık görünse de, yüzyıllar önce devrimci olarak kabul ediliyorlardı. Üç hareket yasası, nesnelerin hareketsiz dururken, hareket ederken ve kuvvetler üzerlerine etki ettiğinde nasıl davrandıklarını anlamamıza yardımcı olur. Bunlar;

Newton'un 1. Yasası: Duran veya düzgün hareket halindeki bir cismin, üzerine net bir dış kuvvet etki etmedikçe ve olmadıkça hareketsiz veya düzgün hareket halinde olmaya devam edeceğini belirtir.

Newton'un 2. Yasası: Bir cismin net kuvvet tarafından üretilen ivmesinin net kuvvetin büyüklüğü ile doğru orantılı, net kuvvetle aynı yönde ve cismin kütlesi ile ters orantılı olduğunu söyler.

Newton'un 3. Yasası: Her etki için eşit ve zıt bir tepki olduğunu belirtir.

Haberin Devamı

Newton'un Hareket Yasaları Konu Anlatımı

 Kuvvet, hareketsiz veya hareket halindeki bir cismin durumunu değiştiren bir çabadır. Bir nesnenin yönünü ve hızını değiştirebilir. Kuvvet aynı zamanda bir cismin şeklini de değiştirebilir. Bir cisme dengeli kuvvetler uygulandığında, cisme etki eden net etkili kuvvet olmayacaktır. Dengelenmiş kuvvetler harekette değişikliğe neden olmaz. Bir cisme etki eden dengesiz kuvvetler cismin hızını ve/veya hareket yönünü değiştirir. Kuvvetin en büyük olduğu yönde hareket eder.

 Newton'un Birinci Hareket Yasası

 Birinci hareket yasası, herhangi bir şeyin kendi başlarına başlayamayacağı, duramayacağı veya yön değiştiremeyeceği anlamına gelir. Böyle bir değişikliğe neden olmak için dışarıdan bir miktar güç gerekir. Büyük cisimlerin hareket durumlarındaki değişikliklere direnme özelliğine eylemsizlik denir. Newton'un birinci yasası, eylemsizlik yasası olarak da bilinir.

Sürtünme kuvveti

Göreceli harekete karşı çıkan kuvvete sürtünme denir. Temas halindeki yüzeyler arasında ortaya çıkar. Örnek: Bir masayı itmeye çalıştığımızda hareket etmemesi, sürtünme kuvveti ile dengelenmesinden kaynaklanmaktadır.

Eylemsizlik 

Haberin Devamı

 Temel olarak, tüm nesnelerin hareket veya durgunluk durumundaki değişime direnme eğilimi vardır. Bu eğilim eylemsizlik olarak adlandırılır. Tüm cisimler aynı eylemsizliğe sahip değildir. Eylemsizlik, bir cismin kütlesine bağlıdır. Bir cismin kütlesi, eylemsizliğinin ölçüsüdür.

 Newton'un İkinci Hareket Yasası

 İkinci hareket yasası, bir dış kuvvet tarafından etkilendiğinde büyük cisme ne olduğunu tanımlar. 2. hareket yasası, cisme etki eden kuvvetin kütlesi ve ivmesinin ürününe eşit olduğunu belirtir.

İtme

Haberin Devamı

Nesneler tarafından üretilen etkiler, kütlelerine ve hızlarına bağlıdır. Bir nesnenin momentumu, kütlesinin ve hızının ürünü olarak tanımlanır. p = mv. Vektör niceliği, yönü ve büyüklüğü vardır.

 Bir cismin momentumunun değişim hızı, kuvvet yönünde uygulanan dengesiz kuvvet ile doğru orantılıdır.

 Δ stαm ( v - u )t

 ⇒Δ stα m bir

 ⇒Fα m bir

 ⇒F = km

 1 m / s 2 ivme ile 1 kg kütle üzerindeki 1 birim kuvvet için, k = 1 değer;

 F = ma

 Newton'un Üçüncü Hareket Yasası

 Üçüncü hareket yasası, başka bir cisme bir kuvvet uyguladığında cisme ne olduğunu açıklar. İki cisim etkileşime girdiğinde, birbirlerine büyüklük olarak eşit ve zıt yönde kuvvet uygularlar.

Haberin Devamı

Eylemsiz ve Eylemsiz Olmayan Çerçeveler;

Eylemsiz olmayan bir referans çerçevesi, Newton'un hareket yasalarının geçerli olmadığı bir referans çerçevesidir. Eylemsiz olmayan bir referans çerçevesi, bir eylemsiz çerçeveye göre ivmelenmekte olan bir referans çerçevesidir. Eylemsiz olmayan bir çerçevede hareketsiz durumdaki bir ivmeölçer, genel olarak sıfırdan farklı bir ivmeyi algılayacaktır. Newton Kanunlarının geçerli olduğu bir referans çerçevesi, eylemsiz bir referans çerçevesi olarak bilinir. 

Haberle ilgili daha fazlası: