Mezopotamya neresi ve nerede? Mezopotamya uygarlıkları ve mitolojisi hakkında kısaca bilgi

Mezopotamya neresi ve nerede Mezopotamya uygarlıkları ve mitolojisi hakkında kısaca bilgi

Beyt Nahrin adıyla da bilinen Mezopotamya, Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Orta Doğunun büyük bir kısmı Mezopotamya'nın sınırları içerisinde yer alıyor. Mezopotamya uygarlıkları ve mitolojisi hakkında merak edilenleri sizin için derledik.

Haberin Devamı

Mezopotamya birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için Medeniyetler Beşiği olarak tanımlanmıştır. Jeopolitik açıdan stratejik bir konumda olan bölge yer altı kaynakları bakımından da zengindir.

 Mezopotamya Neresi ve Nerede?

 Mezopotamya'nın merkezinde Suriye ve Irak yer alıyor. Ülkemizin güney doğu kesimi ile İran'ın kuzey toprakları da Mezopotamya olarak adlandırılır.

 Mezopotamya Uygarlıkları ve Mitolojisi Hakkında Kısaca Bilgi

 1- Sümerler:

 Yapılan araştırmalar ve elde edilen tarihi bulgularla Mezopotamya'daki ilk uygarlığın Sümerlilere ait olduğu tespit edildi. Bu bölgede yer alan bataklıklar kurutuldu ve yerleşim yeri haline getirildi. Dünyadaki ilk ''şehir devlet'' yapılanması da bu uygarlıkta görülür. Bu şehirlerden en büyükleri şunlardır: Kiş, Nippur, Lagaş, Şuruppak ve Akkad. Yazının bulunması Mezopotamya'nın medeniyetlerin ve kültürlerin beşiği olarak tanımlanmasında etkili oldu.

 Sümer Kralı Ukagina dönemin hukuk kuralları yazıya geçirilmiş ve uygulanmıştır. Tarihçilerin ortak görüşüyle ''ilk hukuk devleti'' olarak tanımlanan Sümerler aynı zamanda sözlü edebiyattan yazılı edebiyata geçişin merkezidir. Gılgamış Destanı ve Yaradılış Destanı gibi ilk yazılı destanlar bu kadim uygarlığa aittir.

Haberin Devamı

 Sümer Mitolojisi:

 Sümerler çok tanrılı bir inanca sahipti. Dünyada vuku bulan her eylem için bir tanrıları mevcuttu. Örneğin Yağmur Tanrısı, Yıldırım Tanrısı, Fırtına Tanrısı. Bu özelliğiyle Yunan mitolojisiyle benzerlik taşır. Güç ve kudret bakımından hiyerarşik bir yapılanmada olan ilahlarının en büyükleri Enlil ve Anu Tanrılarıdır. Sümer mitolojisinde Tanrıçalar da önemli bir yere sahipti. Bereket Tanrıçalarının adı İştar idi. En büyük Tanrıçaları ise Kuenn'di. İngilizce kraliçe anlamına gelen Queen sözcüğü buradan gelmektedir.

 2- Asur İmparatorluğu:

 Mezopotamya'da kurulan bir diğer uygarlık Asurlulardır. Eski - Orta ve Yeni Asur İmparatorluğu olmak üzere üç büyük devlet kurmuşlardır. Birçok tarihe göre Hristiyanlık da burada doğmuştur. Mezopotamya toprakları tarıma elverişli olsa da yaşanan seller ve kuraklık, Asurluların ticarete yönelmesinde etkili olmuştur. Kabartma sanatının geliştiği bu dönemde tarihteki ilk kütüphane kuruldu. 625 yılında açılan kütüphanenin adı Ninova Kütüphanesi'dir.

 Asur Mitolojisi:

Haberin Devamı

 Babil mitolojisi ile birebir aynı olduğu için Asur - Babil mitolojisi olarak adlandırılır. İnandıkları en büyük tanrının adı Marduk'du. İyiliği ve barışı simgelen Marduk birçok tapınakta ve kabartmada resmedilmiştir.

 3- Akad İmparatorluğu:

 M.Ö 2234 yılında Saragon tarafından kurulan Akad İmparatorluğu, tarihteki ilk düzenli orduya sahip uygarlıktır. 800.000 kilometrekarelik geniş bir yüz ölçümüne sahip olan imparatorluğun diğer kralları Nirus, Naram Sin ve Manishistu idi. M.Ö. 2190 yılından sonra iç karışıklıklar baş göstermiş ve ülke 2 yıl kralsız yönetilmiştir. Mezopotamya'nın en güçlü uygarlıklarından biri kabul edilen Akad İmparatorluğu M.Ö. 2154 yılında yıkıldı.

Haberin Devamı

 Akad Mitolojisi:

 Sümer kültürünün ve mitolojisinin etkisinde kalan Akadlar, çok tanrılı bir inanca sahipti. Onlar da dünyada gerçekleşen her olayın bir Tanrı ya da Tanrıça tarafından düzenlendiğine inanıyordu.

 4- Babil İmparatorluğu:

 Sumu-Abum tarafından M.Ö. 1894 yılında kuruldu. Nebulkadnezar tarafından yaptırılmış olan Babil'in Asma Bahçeleri günümüzde, dünyanın 7 harikasından biri kabul edilmektedir. Babil İmparatorluğu en güçlü dönemini Hammurabi tahta geçtikten sonra yaşamıştır. Hammurabi Kanunları, günümüze kadar ulaşmış en eski yazılı kanunlardan biridir.

Haberin Devamı

 Babil Mitolojisi:

 Mitolojilerinde Babil Kulesi efsanesi önemli bir yer tutar. Tanrı'ya ulaşmak için inşa edilen kulenin 90 metre yüksekliğinde ve 7 katlı olduğuna inanılır.

Haberle ilgili daha fazlası: