GeriAraştırma Manzum Ne Demek? Manzum Hikaye Nedir? Manzum Hikaye Özellikleri Ve Örnekleri
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Manzum Ne Demek? Manzum Hikaye Nedir? Manzum Hikaye Özellikleri Ve Örnekleri

Manzum Ne Demek? Manzum Hikaye Nedir? Manzum Hikaye Özellikleri Ve Örnekleri

Nazım yani şiir şeklinde yazılmış olan hikayelere manzum hikaye adı verilir. Manzumlar, duygu ve hislerin anlatıldığı hikayelerdir. Ölçü, kafiye gibi uyakları içerisinde barındırır. Manzum hikayeler şiir şeklinde yazılır. Olay, yer, kişi ve zaman gibi kavramlar da manzum hikayede yer alır. Bu türün Edebiyatta ilk adımlarını Recaizade Mahmut Ekrem atmıştır. Bu yazı türü, Servet-i Fünun Dönemi'nde kullanılmış ve yaygınlaşmaya başlamıştır. İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar.

Manzum hikayeler, şiir şeklinde yazılmış olan eserlerdir. Öğretici özelliği de bulunan bu hikayeler, Servet-i Fünun Dönemi'nden sonra rağbet görmüştür.

Manzum Ne Demek ve Manzum Hikaye Nedir?

Türk Edebiyatında şairler tarafından sık sık kullanılan ve kalıplaşan sanatlı söylemlere manzum adı verilir. Duygular, hisler bu yazı türünde oldukça yoğun olan kavramlar olarak bilinir. Heyecan ve duygu verici yönü de bulunmasının yanında sanat değerini taşıdığı bilinir. Manzum, düz olmayan, belirli bir uyak ve ölçü içerisinde olan yazı türleri olarak bilinir. Şiir biçiminde yazılan, düzenli anlamı taşıyan bir sözcüktür.

Manzum hikaye ise nazım şeklinde yazılmış olan hikayelere verilen isimdir. Bu hikaye türlerinin öyküden farkı şiir biçimde yazılmış olmasıdır. Didaktik yani öğretici özelliği de bulunan hikaye türleridir. Manzum hikayenin en önde gelen temsilcileri Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy olarak bilinir. Bunların yanı sıra Beş Hececiler grubu bu yazı türüne önemli ölçüde katkı sağlamışlardır. Düşündürücü, öğretici ve eğitici olan manzum hikayeler yakın çağda da oldukça yaygın kullanılır.

Manzum Hikaye Özellikleri Nelerdir?

Manzum hikayelerin pek çok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Manzum hikayelerin içerisinde her olay görülebilir. Sosyal ya da sıradan olaylar gibi konuları barındırabilir.
 2. Manzum hikayeler bent, beyit ve dörtlük şeklinde yazılabilen hikayelerdir.
 3. Anlamları, alttaki dizelerde de görülebilen bir türdür.
 4. Karşılıklı konuşma ve sohbetlere yer verilebilir.
 5. Dizelerin uzunlukları birbiriyle aynı uzunlukta olmayabilir.
 6. Düz yazılardan farkı yoktur. Zaman, mekan, olay ve kişileri içinde barındırır. Düz yazıdan tek farkı dize şeklinde olması ve şiirsellik bulunmasıdır. Bunun yanı sıra redif ve kafiyeyi de bulundurur.
 7. Uyak ve ölçülere dikkat edilir.
 8. Özellik ve konu açısından hikaye türü ile aynı özellikleri gösterebilen yazılardır.
 9. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri de hikaye ile benzer olabilir.
 10. Eğitici olan didaktik yazılardan meydana gelir.
 11. Toplumu ilgilendiren olayları içerebilir.
 12. Pek çok bölümden oluştuğu bilinir. İlk önce olay ve kişilerden bahsedilir. Sonrasında olay anlatılır ve örnek verilir. En sonunda ise konu sona gelir ve okuyucuya ders verir nitelikte konuşma yapılır.
 13. En önemli temsilcileri Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret olarak bilinir.
 14. En temel amacı öğreticilik olan yazılardır.
 15. İyi, kötü, sosyal, toplumsal konular sık sık işlenmiştir.

Manzum Hikaye Örnekleri

Manzum hikayelerin Türk Edebiyatında örneklerine sık sık karşılaşırız. Serveti Fünun Dönemi ile birlikte yayılmaya başladığı bilinen bu yazı türü, daha öncesinde mesnevi türü altında toplanırdı. Divan edebiyatında uzun hikayelerin adı bu şekilde anılırdı. Tanzimat Dönemi'nden sonra ise bu yazı şekilleri, uyaklı, kafiyeli yazma meydana geldi. Bu türün ilk temsilcileri ise Muallim Naci ve Recaizade Mahmut Ekrem olarak bilinir.

En önemli diğer eserleri ise Hasta Çocuk ve Balıkçılar gibi hikayeleri bulunan Tevfik Fikret olarak bilinir. Hasta, Küfe, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi gibi hikayeleri bulunan Mehmet Akif Ersoy da bu türe önemli ölçüde katkı sağlayan şairlerden biri olarak bilinir. Bunların yanı sıra manzum hikayesi bulunan bir diğer şair Yahya Kemal Beyatlı'dır. Özellikle Nazar en önemli eserlerinden biri olarak bilinir.

 

False