GeriAraştırma Konar göçer nedir? Tarihte konar göçer yaşamın Türkler üzerindeki etkileri ve nasıl ortaya çıkmıştır
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Konar göçer nedir? Tarihte konar göçer yaşamın Türkler üzerindeki etkileri ve nasıl ortaya çıkmıştır

Konar göçer nedir? Tarihte konar göçer yaşamın Türkler üzerindeki etkileri ve nasıl ortaya çıkmıştır

Özellikle Türkler açısından bakıldığında çok eski dönemler konargöçer bir toplum yaşamını işaret etmektedir. Osmanlı devletinden sonra ise bu durum değişkenlik göstermeye başladı. Peki, konar göçer nedir? Tarihte konar göçer yaşamın Türkler üzerindeki etkileri ve nasıl ortaya çıkmıştır? İşte bu konu üzerine merak edilenler.

Belli başlı etmenler henüz ortaya çıkmadığı için eski dönemlerde dünya çapında konargöçer bir durum söz konusuydu. Özellikle bazı ara işler sebebiyle konar göçer toplumlar oldukça fazlaydı. Özellikle Türk toplumlarında yaygın olarak yaşanan bir durum olduğunu ifade etmek mümkündür.

 Konar Göçer Nedir?

 Konargöçer daha çok bir toplum bilimi olarak ele alınan yapılar içerisinde yer alır. Eyleyeni olan insanın yaşam biçimini ele alan bir unsurdur. Belli başlı sebeplerden dolayı farklı bölgelerdeki toplumların başka bir bölgeye geçiş yapmasıdır. Bu durum hem yaşamı sürdürebilmek hem de düşmanlara karşı savunma oluşturabilmek için gerçekleştirilir. Özellikle Orta Asya üzerinden Türk toplumlarının eski dönemlerde bunu yoğun şekilde yaptığını dile getirmek mümkün. Düşmanlara karşı önlem almak ile beraber ayrıca yeni yerler keşfetmek ya da besin kaynakları bulabilmek amaçlı konargöçer bir yapı yer almaktaydı.

 Tarihte Konar Göçer Yaşamın Türkler Üzerindeki Etkileri

 Tarih sahnesine çıkmaları ile beraber Türkler Bozkır kültürü ile konar göçer yaşam kültürünü benimsedi. Bu bağlamda beşeri hayat üzerinden ele alınan yaşam ile beraber Türkler üzerinde önemli etkileri olduğunu söylemek mümkün. Bunlar içerisinde hukuk, sanat, savaşçılık, dünya görüşü ya da gelenek ve görenek gibi yapılar farklı durumlardan etkilenerek şekillendi. En önemli etkileri içerisinde şüphesiz coğrafi açıdan yeni yerlerin keşfi ve kültür edinmektir.

 Orta Asya üzerinden Anadolu'ya ve Avrupa'ya yapılan göçler ile beraber, Türkler yerleşik hayatın unsurlarını daha iyi anlama şansı elde etti. Tabii konargöçer yaşamın Türk tarihindeki en önemli etkisinin şüphesiz savaş tecrübesi olduğunu söylemek mümkün. Böylece farklı bölgeler üzerinden konar göçer yaşam ile elde ettikleri tecrübe, Türk toplumunun savaşçı bir güç olarak öne çıkmasını sağladı.

 Tarihte Konar Göçer Yaşamın Türkler Üzerinde Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

 Özellikle Türk kavramı ile konargöçer kavramı neredeyse aynı anlam üzerinden ele alınır. Bu işin temelinde ise mevsimlik olarak göç faaliyetlerinin başlaması yatıyor. Böylece yaz için yaylak ve kış için ise kışlak alanlar kullanılmıştır. Bu bağlamda ilk dönemler Türkler kendi belirledikleri alanlara mevsimlik göç gerçekleştirdiler.

 Zaman içerisinde ise devlet tarafından kendilerine verilen alanları düzenli olarak kullanmaya başladılar. Yani değişik amaçlar doğrultusunda mevsimsel olarak konar göçer yaşam tarihte Türkler üzerinde ortaya çıkmıştır. Özellikle elde edilmesi gereken besin kaynakları ve su kaynağı konar göçer yaşam için büyük bir öneme sahiptir. En önemli durumlar içerisinde hayvanların otlatılması ve geliştirilmesi noktasında konar göçerlik önemli bir yer taşımaktadır.

 Türklerin Konar Göçer Yaşam Sebepleri Nelerdir?

 Çok eski çağlardan günümüze kadar birçok farklı toplum konargöçer bir yaşam benimsemiştir. Ancak özellikle Orta Asya'dan başlamak suretiyle Türklerin konargöçer yaşamı çok daha yaygın olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda Türklerin konargöçer yaşamı seçmelerinin birbirinden farklı sebepleri bulunmaktadır.

 - Düşmanlara karşı savunma amaçlı

 - Gerekli besin kaynaklarını elde etmek

 - Yeni yerler için keşif

 - Yeni besin kaynakları elde etmek amaçlı mevsimsel göçler

 - Su kaynaklarını tespit etmek ve kollamak amaçlı göç

 Yukarıda verilen belli başlı sebepler ile beraber Türkler uzun yıllar konargöçer bir yaşamı gerçekleştirdi. Ancak Orta Asya üzerinden özellikle Anadolu'ya geçiş ile beraber, yerleşik yaşam önemli oranda yer etmeye başladı.

False