GeriAraştırma Kimya Nedir Ve Ne İşe Yarar? Kimya Bilimi Neyi İnceler
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kimya Nedir Ve Ne İşe Yarar? Kimya Bilimi Neyi İnceler

Kimya Nedir Ve Ne İşe Yarar? Kimya Bilimi Neyi İnceler

Kimya bilimi alanında kullanılan bilim dalıdır. Birçok kişi kimya biliminin incelediği tüm konuları bilmeyebilir. Kimya biliminin incelediği konular, kimya kelimesinin ne anlama geldiği ve ne işe yaradığı bilinirse ilgili kişiler yaşam alanlarında gerekli görülen noktalarda bu alanı rahatlıkla kullanabilir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kimya alanı üretimde, tekniklerde ve uygulamada kullanılan bilimdir. Bu alana ilgi duyan kişiler üniversitenin ilgili bölümü olan kimya bölümünde eğitim alabilir. Bu bölüm maddeleri, enerjiyi ve etkileşimi inceler.

Kimya Nedir?

Kimyanın ne işe yaradığı ve biliminin hangi konuları incelediği alanına giriş yapmadan önce kimya kelimesinin terimsel anlamının bilinmesi gerekmektedir.

Kimya kelimesi Türkçede mecazi anlamda az bulunan, çok değerli şey, üstün özellikler taşıyan anlamlarında kullanılır.

Bilimde ise kimya, evrendeki maddelerin ana yapısını, bileşenlerini, çözümlemeleri, dönüşümleri, birleşim ve üretim yöntemlerini konu alan bilim dalıdır.

Kimya bir maddenin yapısını, bileşenlerini, özelliklerini, etkileşimlerini ya da tepkime gibi durumları araştıran ve uygulayan bir bilimdir.

Kimya tamamen var olan madde ile ilgilidir. İlgili olan maddenin her bir zerresini kimya bilimi inceleyebilir.

Kimya bilimi kendi içerisinde belirli dallara ayrılabilir. Bu dallar incelediği alan konuları ile ilgilidir. Örneğin organik kimya, biyokimya ya da analitik kimya bu bilimin dallarıdır.

Kimya bilimi diğer birçok alan ile ilişkilidir. Kimya bilimini anlayabilmek için biliminin temelini oluşturan madde kavramının çok iyi algılanması gerekir.

Kimya Ne İşe Yarar?

Kimya maddeyi tanımayı, anlamayı, onu çözmeye yarar. Madde çözüldüğünde maddenin oluşturduğu her olgu da dünyada anlaşılabilir.

Kimya sayesinde herhangi bir maddenin bileşenleri öğrenilir. Bu bileşenlerin niteliği, niceliği, özellikleri de konu içine alınır. Bu sayede araştırılan madde ile ilgili her şey kimya sayesinde bilinir ve öğrenilir.

Kimyayı anlama ve çözme konusunda ilgili madde ile ilgili deneyler yapılır. Böylece işin içinde deneysel yöntem olduğu için geçerliliği mevcuttur. Örneğin zeytinyağı maddesi ile su maddesi aynı bardakta birleştiğinde zeytin yağının suyun üzerinde kaldığı görülür.

Bu deney sonucunda kanıtlanmıştır. Su maddesinin yapısı ve zeytin yağı maddesinin bileşeni ile ilgilidir. Bu kimyanın konusudur.

Bu örnekte de anlaşılacağı gibi kimya bilimi maddeleri çözmeye ve anlamaya yarar sağlamaktadır. Evrende varlığını sürdüren her madde deneysel yöntem ile kimya bilimi sayesinde anlaşılabilir.

Kimya Bilimi Neyi İnceler?

Kimya biliminin çeşitli dallara ayrılması incelediği konuları bölmesi anlamına gelir. Kimya biliminin dalları kimyanın incelediği konuları da kolay ve anlaşılır, pratik bir hale dönüştürür.

Genel olarak kimya bilimi elbette ki maddeyi inceler. Maddeyle ilgili olan yapıyı, özelliği, bileşimi inceler. Değişikliklere bakar. Benzerlikleri istatistik veri olarak not alır. Ayrı ayrı maddeleri tek tek incelediği gibi ilgili maddelerin birbiriyle etkisini de inceler.

İnceleme ve kullanılan yöntemler sonucunda belirli bir veri elde edilir. Bu veri yasalara uygun bir şekilde bilim dalını oluşturur. Madde kavramının daha iyi anlaşılması için maddeye örnekler verilmesi gerekir.

Örneğin kimyanın incelediği maddeye örnek olarak taş, toprak, su, hava, kurşun, demir gibi her şey maddedir. Buradan da anlaşılacağı gibi maddeye sonsuz örnek verilebilir.

Kimya bilimi sınırsız denecek çok sayıda olguyu inceler. Bu olguları maddelere bağlı olarak incelemeye alır. Maddeler bazen çeşitli şekillere dönüşebilir. Bu dönüşüm şekilleri de kimyanın inceleme konusudur.

Gümüş, altın, bakır gibi maddeler de kimyanın inceleme konusudur. Örneğin sabun bir maddedir. Sabun maddesi incelenebilir. Bu incelemeyi kimya alanında uzman bireyler yapabilir. Sabunun nasıl oluştuğu, bileşenleri, çözeltileri tek tek araştırılır. Deneyler sonucunda her olgu kimyanın sabun ile ilgili araştırma konusunu oluşturur.

Bu verilen örnekten de anlaşılacağı gibi kimya bilimi evrende var olan her maddeyi inceler.

 

False