Kentsel dönüşüm nedir, neleri kapsar? Yerinde kentsel dönüşüm ne demek? Kentsel dönüşüm amaçları nelerdir?

Kentsel dönüşüm nedir, neleri kapsar Yerinde kentsel dönüşüm ne demek Kentsel dönüşüm amaçları nelerdir

Kentsel dönüşümün önemli olduğu devamlı olarak vurgulanıyor. Peki, kentsel dönüşüm tam olarak nedir ve amacı nedir? Kentsel dönüşümün tüm biçimlerini ve neden bu kadar önemli olduğunu derledik.

Haberin Devamı

Kentsel dönüşüm ya da kentsel yenileme, ülke genelinde yerel yönetimler tarafından kullanılan bir ekonomik kalkınma aracıdır.

 Kentsel Dönüşüm Nedir?

 Kentsel dönüşüm, spesifik olarak, özel kalkınmayı teşvik eden kamu yatırımları yoluyla “yanıklık” alanlarını ekonomik olarak canlandırma yöntemidir. Örneğin; güvenli olmayan veya oturulmaya uygun olmayan binalar, yetersiz sokaklar veya çevresel olarak kirlenmiş alanlar verilebilir. Bu koşullar nedeniyle, özel gayrimenkul geliştiricileri, mülk sahipleri veya işletme sahipleri, bölgedeki potansiyel gelişimden yeterli kar elde edememektedir. Kamu yatırımı bazen özel yatırımı desteklemek ve etkinleştirmek için gereklidir.

 Kamu yatırımları, yolların ve altyapının iyileştirilmesini, müteahhitlere teknik ve mali yardım yapılmasını veya topluluk olanaklarının geliştirilmesini içerebilir. Özel kalkınma ekonomik olarak pratik hale geldiğinde, yatırım bölgeye geri döner. Fiziksel ve ekonomik koşullar zamanla iyileştikçe, daha fazla özel yatırım teşvik edilir ve yerel ekonomi güçlenir. Kentin ekonomik canlılığı, yaşanabilirliği ve çevresel sürdürülebilirliği genellikle Kentsel Yenileme yatırımları ile geliştirilmektedir.

Haberin Devamı

 Kentsel Dönüşüm Neleri Kapsar?

 Bazen kentsel yenileme olarak da adlandırılan kentsel yenileme, kalıcı iyileştirme ihtiyacı olan alanlara kamu parası veya özel finansman yatırımını içerir. Farklı kentsel dönüşüm türleri şunlardır:

Ekonomik

Sosyal kültürel

Çevre

 Her kapasitede yenileme projelerinin sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanması ve bölgede yaşayan ve çalışan insanlar için iyi bir yaşam kalitesi sağlaması önemlidir.

 Yerinde Kentsel Dönüşüm Ne Demek?

 Yerinde kentsel dönüşüm, yerin ve tam zamanında yapılan bir kentsel dönüşüm olarak tanımlanır. Kısaca ihtiyaca yönelik olarak tasarlanmaktadır. İyi bilinen kentsel dönüşüm projelerinin örnekleri arasında Millenium Dome'un inşası ve 2012 Olimpiyat Parkı'nın oluşturulması sayılabilir. 3 tür kentsel dönüşümde yerinde bir kentsel dönüşüm amaçlanırsa;

 Ekonomik Yenilenme

Haberin Devamı

 Ekonomik canlanma, bir alanda iş kurma ve büyüme, istihdam, kazanç ve beceri gelişimini artırmayı amaçlar. Amacı, hem içe dönük yatırımlar hem de işletmelerin ve hanelerin gerileme bölgelerinde yer değiştirmesi yoluyla yerel ekonomileri canlandırmaktır.

 Ekonomik yenilenme, insanların yaşamak ve çalışmak istediği yerler yaratmakla ilgilidir ve sosyal, kültürel ve çevresel iyileştirmenin yanı sıra mahalle yenileme süreçleriyle de yakından ilişkilidir.

 Ekonomik yenilenme örnekleri arasında ulaşım ve altyapı için finansman sağlanması, kahverengi alanların gelişiminin finansmanı, çekici özel yatırımlar ve yenilenme bina projelerinin teşvik edilmesi sayılabilir.

Haberin Devamı

 Sosyal/Kültürel Yenilenme

 Sosyal yenilenme, sağlık ve esenlik, eğitim ve beceri geliştirme, belirli topluluk bağlamları, sanat ve kültür, aile, ebeveynlik ve çocuk refahına odaklanan sosyal müdahaleleri ve yaklaşımları ifade eder.

 Bu tür bir yenilenme, zarar veren sosyal alışkanlıkları ele almayı ve katılımcıların daha eksiksiz, daha anlamlı ve toplu olarak daha faydalı bir şekilde topluluk yaşamına ve daha geniş topluma katılmalarını ve katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçlar.

 Çevresel Rejenerasyon

 Çevresel yenilenme, sahipsiz arazilerin ıslahı ve çevresel iyileştirme yoluyla arazi yenilenmesine odaklanır. Bu, kentsel yeşil alanların geliştirilmesi, yeşil kuşakların etkin yönetimi, kahverengi alanların yeniden geliştirilmesi ve yürümeyi, bisiklete binmeyi ve toplu taşıma ve geri dönüşüm kullanımını teşvik edenler dahil olmak üzere çevre odaklı projelerin uygulanmasıyla başarılabilir.

Haberin Devamı

  Kentsel Dönüşüm Amaçları Nelerdir?

 Farklı kentsel dönüşüm türlerinin farklı amaçları vardır. Bunlar;

Büyümenin önündeki engellerin üstesinden gelmek ve düşük istihdamı azaltmak,

Bölgeleri sakinler ve yatırımcılar için daha çekici hale getirmek,

Yoksul bölgelerdeki potansiyelin kilidini açma,

Ayrıldıkları yere ilişkin ikamet memnuniyetini artırmak,

Yoksul topluluklar için fırsatlar yaratmak,

Bu tür çalışmaların arkasındaki genel amaç, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve bölge sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmektir.

Haberle ilgili daha fazlası: