Kapatılan üniversitelerin öğrencilerine YÖK’ten yeni haber

Güncelleme Tarihi:

Kapatılan üniversitelerin öğrencilerine YÖK’ten yeni haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2016 16:56

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri ile ilgili yol haritası belirlendi. YÖK’ün aldığı karara göre, bu öğrenciler 23-26 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacaklar. Öğrencilere en fazla 24 tercih hakkı verilecek.

Haberin Devamı

Kapatılan 15 vakıf üniversitesindeki öğrencilerin durumu netleşmeye başladı. YÖK’ün yaptığı açıklamaya göre bu öğrenciler 23-26 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacaklar. Tercihlerde öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl aldığı ÖSYS/DGS puanları dikkate alınacak. Öğrenciler tercih yaparken kayıtlı oldukları programla aynı ya da eşdeğer programları tercih listesine yazabilecek. En fazla 24 tercih yapılabilecek. İşte YÖK’ün kapatılan 15 üniversitenin öğrenci ve mezunları ile ilgili aldığı kararlar:

* Kapatılan üniversitelerin mezunları ile halen kayıtlı öğrencilerin bilgileri koordinatör üniversitelere; daha sonra da tercihler doğrultusunda ÖSYM tarafından yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına aktarılacak.  

* Özel yetenek de dahil merkezi yerleştirme ile kayıt yaptıran tüm öğrencilerin o üniversiteye girdikleri yıldaki ÖSYS/DGS puanları ile kayıt yaptırdıkları yılda diğer yükseköğretim kurumlarının aynı adı taşıyan programlarının taban puanları esas alınarak tercih yapılacak. Yerleştirmeler ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

AYNI YA DA EŞDEĞER PROGRAM

* Öğrenciler kayıtlı oldukları programla aynı isimdeki ya da eşdeğer programları tercih edebilecek. Yabancı dilde eğitim veren bölümlerin öğrencileri de (bazıları için eşdeğer programlar) öğretim dili Türkçe olan programları; Türkçe programlarda okuyanlar da yabancı dilde eğitim veren aynı isimli programı tercih listesine yazabilecek.

* Türkçe eğitim veren programdan, öğretim dili yabancı dil olan programa yerleştirilenlerin, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun programa devam edebilmek için aradığı yabancı dil yeterlik şartını sağlaması gerekiyor.Sağlayamayan adaylar hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olurlarsa burada eğitime devam edebilecekler.

* Uluslararası ortak lisans (çift) diploma programlarına kayıtlı olanlar, kayıtlı oldukları programla aynı adı taşıyan fakat uluslararası ortak (çift) diploma programı

olmayan programları tercih edebilecekler.

YAKIN YA DA EN DÜŞÜK PUANLI BÖLÜM

* Yerleştirmelerde öğrencinin kayıt olduğu yıla ait ilgili puanı dikkate alınacak; tercih edilen programın ilgili yıla ait taban puanının öğrencinin puanından

Haberin Devamı

düşük veya eşit olması durumunda yerleştirme yapılacak. Öğrenci tercihlerinden birine yerleşemezse o yılda, taban puanı öğrencinin puanına en yakın olan programa yerleştirilecek. Öğrencinin puanı yetmezse, ilgili yıldaki en düşük taban puanlı programa yerleştirilecek.

* Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan bölümlerde okuyanlar da, ÖSYS puanları dikkate alınarak, kayıtlı oldukları program adı ile aynı adı taşıyan programlara ÖSYM tarafından yerleştirilecek.

ÜCRET ÖDEMEYE DEVAM

* Öğrenciler, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumuna ödediği ücreti, 667 sayılı KHK uyarınca eğitime devam edecekleri üniversiteye ödemeye devam edecek.

* Kapatılan üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin şartları sağlamaları halinde ‘Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin ilgili maddesi ile EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapabilecekler.

Haberin Devamı

* Kapatılan üniversitelerdeki öğrenciler, yatay geçiş işlemleri için gerekli olan öğrenci belgesini e-devlet üzerinden alabilecek ancak, bunların kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından yerleştirilip yerleştirilmediğine dair gerekli kontrollerin başvuru yapılan üniversite tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacak.

* Öğrenciler yatay geçiş işlemleri için gerekli olan öğrenci belgesini e-devlet üzerinden alabilecek. Bu öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından yerleştirilip yerleştirilmediğine dair gerekli kontroller başvuru yapılan yükseköğretim kurumu tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacak.

* Öğrenciler kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları belgeler ile yatay geçiş için başvuru yapabilecek.

Haberin Devamı

YAZ OKULU VEYA BÜTÜNLEME

* Öğrencilerin yaz öğretimine ilişkin işlemleri koordinatör üniversite tarafından düzenlenecek, koordinatör üniversite tarafından yaz öğretimi yapılamaması durumunda yerine bütünleme sınavı yapılabilecek.

* Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin belge düzenlenmesi, staj vb. işlemleri yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından yürütülecek.

* Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesi koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilecek. Bu süreçte diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde öğrencilere bu diplomalar verilecek. Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda diploma, öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenecek. Ancak diplomanın üzerinde 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca söz konusu yükseköğretim kurumuna yerleştirildiği ibaresi yer alacak.

Haberin Devamı

* Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin ÖSYM tarafından kayıt olduğu yıldaki puanları dikkate alınarak merkezi olarak yerleştirilmesinden sonra, istemeleri halinde yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilecek ve bu dersler yerleştirildiği yükseköğretim kurumunda saydırılacak.

Öğrencilerin ÖSYM tarafından kayıt olduğu yıldaki puanları dikkate alınarak merkezi olarak yerleştirildikten sonra, istemeleri halinde yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak ders alabilecek. Bu dersler yerleştirilen yükseköğretim kurumuna saydırılabilecek.

VAKIFLARA YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPILABİLECEK

* İsteyen vakıf yükseköğretim kurumları sadece kapatılan üniversitelerin öğrencilerinden 31 Ağustos’a kadar kontenjan sınırlaması olmadan kurumlar arası yatay geçiş başvurusu alabilecek. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerde tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın 100 üzerinden 50 veya 4 üzerinden 2 not ortalamasına sahip öğrenciler yatay geçiş yapabilecek.

BELGE YOKSA, BEYAN KABUL EDİLECEK

* Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş için istenen bilgi ve belgeleri temin edememeleri durumunda öğrencinin beyanı dikkate alınacak. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılabilecek. Beyanı dikkate alınarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler, bilgi ve belgelerini daha sonra koordinatör üniversiteden temin ederek, kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna ibraz etmesi gerekecek. Beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşılan öğrencilerin kayıtları iptal edilecek. Bu öğrencilerin yükseköğretime kayıt oldukları yıldaki puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yerleştirilmesi yapılacak.

YATAY GEÇİŞ YAPANLAR DA YERLEŞTİRMEYE BAŞVURU YAPABİLECEK

* 2016-2017 güz dönemi için yatay geçiş yapan öğrenciler de ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye başvuru yapabilecek. Bu durumdaki adaylar yatay geçiş yaptıkları ya da ÖSYM tarafından yerleştirildikleri programın birini tercih ederek kayıt yaptırabilecek.

MEZUN DURUMDAKİLERİN DİPLOMASI KOORDİNATÖR ÜNİVERSİTEDEN

Kapatılan vakıf üniversitelerinde mezun duruma gelmiş olanlar ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemine alınmayacak. Bu öğrencilerin diplomaları koordinatör üniversitesi tarafından düzenlenecek. Mezun duruma gelmiş adaylar tercih yaparak yerleştirilmiş olsa bile bu durumları tespit edilenlerin yerleştirilmesi iptal edilecek. Diploma düzenlenme ve diğer işlemler koordinatör üniversitesi tarafından yürütülecek.

TERCİH YAPMAYAN HAKKINI KAYBEDECEK

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerine tercih yapmayan adaylar haklarından vazgeçmiş kabul edilecek ve yerleştirme hakkını kaybedecek. 

BAKMADAN GEÇME!