GeriSözlük İngilizce sıfatlar - İngilizce adjectives anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İngilizce sıfatlar - İngilizce adjectives anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

İngilizce sıfatlar - İngilizce adjectives anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

Sıfatlar, bir nesnenin ya da öznenin temel niteliklerini belirten kelimelerdir. İsimlerin başına getirilen bu, şu, o gibi kelimeler işaret sıfatıdır. Bir şeyin rengine, biçimine ya da yapısına dair bilgi veren sıfatlar ise niteleme sıfatı olarak adlandırılır. Diğer sıfat çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir: Nicelik, İyelik Sıfatları ve Belgisiz sıfatlar. Sizin için İngilizce adjectives konusunu örnek cümleler ile birlikte derledik.

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de sıfat ve zarflar birbiriyle karıştırılır. Sıfatlar cümledeki öznenin ya da nesnenin nasıl olduğunu belirtir. Örneğin A hasty person. (Aceleci bir insan) cümlesinde ''Hasty'' sıfat görevinde kullanılmıştır. She came out in a hurry. (O, aceleyle çıktı) cümlesindeki Hurry ise zarf görevindedir. Çünkü eylemin nasıl yapıldığını bildirir.

 İngilizce Adjectives Anlamları ve Kullanımları

 1- Nicelik sıfatları:

 Kişilerin sayısını ya da nesnelerin miktarını belirten sıfatlardır.

 Örnek Cümleler:

 1- There were hundreds of people in the concert hall.

 Konser salonunda yüzlerce kişi vardı.

 People - İnsanlar

 Kaç tane insan?

 Hundreads - Yüzlerce: Nicelik sıfatı

2- I made too many mistakes in time.

 Zamanında çok fazla hata yaptım.

 Mistakes - Hatalar

 Ne kadar hata?

 Too Many - Çok fazla: Nicelik sıfatı

 Soru Kalıbında Nicelik Sıfatları:

 1- How many days do you intend to stay there?

 Orada kaç gün kalmayı düşünüyorsun?

 2- How many pens did you get?

 Kaç tane kalem aldın?

 İngilizce diğer nicelik sıfatları şunlardır:

 A few - Birkaç

 More - Daha

 Most - En

 A lot of - Birçok, çok fazla

 2- Nitelik Sıfatları:

 Nitelik sıfatları, kişi ve nesnelerin nasıl göründüğüne dair bilgiler verir. Nitelik sıfatları kullanılarak ''Nasıl'' sorusuna cevap verilir.

Örnek Cümleler:

 1.A- Do you like the white shoes I just bought?

 Yeni aldığım beyaz ayakkabıları beğendin mi?

 Shoes - Ayakkabılar

 Nasıl Ayakkabılar?

 White - Beyaz - Nitelik Sıfatı.

 1.B- Red pencil writes beautifully.

 Kırmızı kalem çok güzel yazıyor.

 Pencil - Kalem

 Nasıl kalem?

 Red - Kırmızı - Nitelik Sıfatı

 Nasıl yazıyor?

 Beautifully - Çok Güzel - Zarf

 1.C- Can you help me move those little pots over there?

 Şuradaki küçük saksıları taşımama yardım eder misin?

 Post - Saksılar

 Nasıl saksılar?

 Little - Küçük - Niteleme Sıfatı

 3- İşaret Sıfatları:

 1.A- Tekil İşaret Sıfatları

 Bu - This

 Şu / O - That

 Örnek Cümleler:

 Can I find out the price for that camera?

 Şu fotoğraf makinesinin fiyatını öğrenebilir miyim?

 We need to replace the coffee tables with this table.

 Bu masayla sehpaların yerini değiştirmemiz gerekiyor.

 1.B- Çoğul İşaret Sıfatları

 Bunlar - Theese

 Şunlar - Onlar - Those

I would like to remove these pictures from here.

 Rica ediyorum, bu resimleri buradan kaldır.

 The house I was born in is behind these buildings.

 Doğduğum ev, şu binaların arkasında kalıyor.

 4- İyelik Sıfatları:

 Sahiplik / aitlik bildiren sıfatlara verilen genel isimdir. ''Kimin'' sorusuna yanıt vermek için iyelik sıfatlarından biri kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1.A - Congratulations. Your poem took first place in the competition.

 Tebrik ederim. Senin şiirin yarışmada birinci oldu.

 Poem - Şiir

 Kimin şiiri?

 Your - Senin - İyelik sıfatı

 1.B- You don't need to thank, this is our duty.

 Teşekkür etmenize gerek yok, bu bizim görevimiz.

 Duty - Görev

 Kimin görevi?

 Our - Bizim

 1.C - It's all my fault.

 Hepsi benim hatam.

 Fault - Hata

 Kimin hatası?

 My - Benim.

False