GeriSözlük İngilizce rakamlar - İngilizce rakamların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İngilizce rakamlar - İngilizce rakamların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

İngilizce rakamlar - İngilizce rakamların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

Günlük hayatınızda veya hayatınızın her yerinde kullandığınız rakamların İngilizce olarak karşılıklarının ne olduğunu merak ettiniz mi? Rakamların yazılışlarının ve okunuşlarının tamamen farklı olması garip geliyor olabilir. İngilizce sayıların nasıl okunduğunu ve yazıldığını merak ediyorsanız yazının devamını okumalısınız. Sizin için bütün İngilizce sayıların yazılışlarını ve nasıl telaffuz edildiğini derledik.

İngilizce sayılar kelimesinin karşılığı numbers kelimesidir. Number sayı demek ve aldığı s eki lar anlamı katarak sayılar kelimesini oluşturmaktadır.

 İngilizce Sayılar (English Numbers)

 Günlük hayatımızın her kısmında sayılardan bahsederiz. Telefon numaraları için veya sayfa numaraları için hayatın her yerinde vardır. İngilizce sayıları öğrenmekte bu yüzden oldukça önemlidir. İngilizce olarak kendinizi güzel bir şekilde ifade etmek istiyorsanız İngilizce sayıları kesinlikle öğrenmeniz gerekmektedir. İngilizce olarak sayılar numbers olarak yazılmaktadır.

 Sayıların Yazılışı ve Okunuşları

 Sayılar her dilde farklı şekilde yazılıp okunmaktadır. İngilizcede 10’a kadar sayılar şu şekilde yazılır ve okunur;

l Sıfır 0 zero ziro

l Bir 1 one van

l İki 2 two tu

l Üç 3 three tri

l Dört 4 four for

l Beş 5 five fayf

l Altı 6 six siks

l Yedi 7 seven sevın

l Sekiz 8 eight eyt

l Dokuz 9 nine nayn

l On 10 ten ten

10 sayısından sonra 20 sayısına kadar sayıların yazılışları ve okunuşları şu şekildedir;

l 11 eleven ilevın

l 12 twelve tvelf

l 13 thirteen törtiin

l 14 fourteen fortiin

l 15 fifteen fiftiin

l 16 sixteen sikstiin

l 17 seventeen sevintiin

l 18 eighteen eytiin

l 19 nineteen nayntiin

l 20 twenty tventi

20 sayısından sonra belirli bir düzenle sayılar yazılıp okunmaktadır. 20 sayısı ile birlikte ondalık kısma ty (ti) eklenir ve birlik kısımdaki sayı direk söylenerek devam edilir.

 20 sayısından sonraki ondalık sayıların yazılış ve okunuşları

l 30 thirty törti

l 40 forty forti

l 50 fifty fifti

l 60 sixty siksti

l 70 seventy sevınti

l 80 eighty eyti

l 90 ninety naynti

l 100 hundred handrıd

Örneğin;

 58 sayısı İngilizce olarak fifty eight (fifti eyt)

 92 sayısı ninety two (naynti tu)

 23 sayısı twenty three (tüventiy tırii) şeklinde yazılmaktadır.

 İngilizce Büyük Sayıların yazılışları ve Okunuşları

l Bin 1.000    One thousand            Van tauzınd

l Beş bin 5.000                      Five thousand            Fayf tauzınd

l On bin 10.000         Ten thousand             Ten tauzınd

l Yüz Bin 100.000      One hundrad thousand Van handırıd tauzınd

l Beş yüz Bin 500.000           Five hundrad thousand Fayf handırıd tauzınd

l Bir Milyon 1.000.000          One million                Van milyın

l Bir Milyar 1.000.000.000 One billion                    Van bilyın

 İngilizce Sayıların Sıralama Şekilleri

 Türkçede 1’inci, 2’nci gibi sıralamalar yapılıyor olsa da İngilizce dilinde bu sıralamalarında yazılışı ve okunuşu değişmektedir.

 İngilizce dilinde sıralamalar şu şekilde yapılmaktadır.

l Birinci 1st first /först

l İkinci           2nd second/sekınt

l Üçüncü 3rd third / tördt

l Dördüncü 4th fourth / fort

l Beşinci 5th fifth / fift

l Altıncı 6th sixth /sikst

l Yedinci 7th seventh /sevınt

l Sekizinci 8th eighth / eyt

l Dokuzuncu 9th ninth / nayt

l Onuncu 10th tenth / tent

 İngilizce Sayıların Cümle İçinde Kullanımı

 Sayılar cümle içinde kullanırken herhangi bir değişikliğe uğramadan odluğu gibi kullanılır.

 Örnek cümleler;

 People have two arms and two legs. (İnsanların iki kolu ve iki bacağı vardır)

 100 million awarded as a jackpot on New Year's Day. (Yılbaşı’nda büyük ikramiye olarak 100 milyon verildi.)

 This year was the 23rd orange blossom festival. (Bu yıl 23'üncü portakal çiçeği festivali yapıldı)

Our school is a five-story building. (Okulumuz beş katlı bir binadır.)

False